Vidzemes atklātais VETERĀNU LĪGAS čempionāts futbolā telpās

2022./2023

N O L I K U M S

 

1.Mērķis un uzdevums.

 

1.1 Noskaidrot 2023.gada Vidzemes Veterānu līgas uzvarētāju.

1.2 Aktivizēt veterānu kustību Vidzemes reģionā.

1.3 Popularizēt futbolu Vidzemē kā aktīva dzīvesveida sastāvdaļu.

 

2.Sacensību vadība.

 

Sacensības organizē un vada LFF Vidzemes reģiona vadītājs Andis Rozītis.


Sacensību galvenais tiesnesis – LFF Vidzemes reģiona tiesnešu koordinators A. Utināns

 

3.Sacensību vieta un laiks.

 

Sacensības norisināsies no 19. novembra – 12. martam sporta hallēs:

   Aizkrauklē, Ogrē, Siguldā, Smiltenē

11. decembris – ???;

?. janvāris – ???;

?. februāris – ???;

11. mats - ???

Sacensību sākums plkst. 10.00

 

4.Dalībnieki.

Čempionāts noritēs vienā vecuma grupā:

40+ - 1983. gadā dzimuši un vecāki futbolisti;

Komandas, kuras izteikušas vēlmi startēt mūsu čempionātā 2022./2023. gadā:

40+ - Sigulda, Aizkraukle, Ogre, Matīši, Smiltene

4.1 Sacensībās var piedalīties jebkurš klubs ( komanda), kurš apņemas pildīt šī Nolikuma prasības;

4.2 Katram spēlētājam ir jābūt pasei, kas pretenziju gadījumā jāuzrāda sacensību tiesnesim;

4.3 Spēlētājiem jābūt vienādas krāsas krekliņos ar numuriem;

4.4 Spēlētāju skaits vienā komandā - 15 + treneris.

5.Pieteikumi.

 

5.1 Pieteikuma iesniegšana notiek rakstiskā veidā no kluba vadītāja, trenera pa e-pastu        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai mutiski pa tel.+37129105010 līdz

2022. gada 10. NOVEMBRIM !!!

5.2 Komandas vārdiskajā pieteikumā jāiekļauj ne vairāk kā 15 spēlētāji.

 

 

 

6.Sacensību sarīkošanas kārtība.

 

 

 

6.1 Sacensības notiek pēc pastāvošiem telpu futbola spēles noteikumiem;

 

6.2 Sacensības norit pēc riņķa sistēmas divos riņķos, pēc sabraukuma principa;

 

6.3 Spēlētāju skaits laukumā – 4+1;

 

6.4 Maiņu skaits – neierobežots;

 

6.5 Spēles laiks 2 X 15 min. Komandai ir tiesības ņemt 1-nu minūtes pārtraukumu katrā spēlē;

 

6.6 Katras spēles pēdējā minūtē tiek ņemts tīrais laiks.

 

6.7 Futbola bumbu izmēri - spēlē ar 4-tā izmērafutzāles bumbām;

 

6.8 Katrai komandai garantētas 2 spēles vienā sabraukumā;

 

6.9 Spēles notiks sporta hallēs, laukuma izmērs 40m x 20m, vārtu izmērs - 2 x 3m;

 

6.10 Spēlētājs, kurs spēles, laikā saņēmis sarkano kartīti, tiek noraidīts līdz spēles beigām. Komanda divas minūtes spēlē mazākumā, bet spēlētājam automātiski jāizlaiž nākamā spēle. Rupju pārkāpumu gadījumā par sodu lem DK;

 

Treneri!

 

Komandu treneri atbildīgi par spēlētāju uzvedību spēles laikā!

 

Komandu treneriem spēles laikā komanda jāvada tikai un vienīgi no savas zonas vienā laukuma pusē( tas attiecas arī, ja komandai ir 2,3 utt treneri).

 

 

 

7. Vērtēšana.

 

 

7.1 Par uzvaru komandai tiek piešķirti 3, par neizšķirtu 1, par zaudējumu 0 punktu;

7.2 Divām vai vairākām komandām, vienādu punktu skaita gadījumā, uzvarētāju nosaka pēc savstarpējās spēles rezultāta. Ja arī šis rezultāts nenosaka uzvarētāju, tiek vērtēta vārtu attiecība savstarpējās spēlēs, vārtu attiecība visā kārtā;

7.3 Komanda, kura izstājas vai tiek izslēgta no čempionāta, atlikušajās spēlēs saņem zaudējumus ar 0:3, ja komanda ir izspēlējusi ( patiesi - reāli notikušas)50% spēļu. Pārējos gadījumos spēļu rezultāti tiek anulēti.

 

 

 

8. Spēļu organizēšana un tiesāšana.

 

 

 

Visas spēles organizē „ laukuma saimnieki” (sporta zāle, ģērbtuves, dušas)

 

 

 

9. Medicīniskā palīdzība.

 

 

 

9.1 Katram trenerim, komandai jābūt savai ar medikamentiem nokomplektētai medicīnas somai.

 

9.2 Sīku traumu gadījumos spēlētājiem medicīnisko palīdzību sniedz komandu treneri;

 

9.3 Nopietnas traumas gadījumos ‘’laukuma saimniekam’’ jānodrošina kvalitatīva medicīniskā palīdzība tel.113.

10. Apbalvošana.

 

10.1 Kopvērtējumā komandas, 1 - 3 vietu ieguvējas tiek apbalvotas ar kausu, komandu spēlētāji (15) tiks apbalvoti ar medaļām;

10.2 Atsevišķi ir paredzētas balvas komandu vērtīgākiem spēlētājiem.

 

11. Finanses

 

11.1 Dalības maksa + tiesnešu maksa par piedalīšanos Vidzemes VETERĀNU čempionātā telpu futbolā

300 EUR

REKVIZĪTI                           

Nodibinājums ”LFF Vidzemes Futbola Centrs”
Reģ. Nr. 40008219578
adrese: Smiltenes nov., Smiltene, Meža iela 3, LV 4729
banka: A/S „SEB banka”, SWIFT kods UNLALV2X
konts: LV19UNLA0050021851990

11.2 Izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās

       (ceļa izdevumi, ēdināšana, ekipējums) sedz sacensību dalībnieku klubi

         vai komandas.

                   DISCIPLINĀRAIS REGLAMENTS

 

Lai veicinātu futbola izaugsmi Vidzemē, futbolistiem un komandu treneriem jākoncentrējas uz futbolu laukumā un nevis uz tiesnešu kļūdu apspriešanu, un neapmierinātības izteikšanu par tiesnešu pieņemtiem lēmumiem tiek paredzētas sekojošas sankcijas:

1. Ja spēlētājs saņem dzelteno kartiņu par nesportisku uzvedību t.i., ar vārdiem vai žestiem aizvainojošā vai rupjā veidā izsaka neapmierinātību par tiesneša pieņemtiem lēmumiem, sods 50 EUR, ja spēlētājs par šo pārkāpumu saņem 3.dzelteno kartiņu, viņš tiek diskvalificēts līdz sezonas beigām.

2. Ja spēlētājs ir saņēmis sarkano kartiņu, jāizlaiž viena spēle. Bet nopietna pārkāpuma gadījumā, arī vairāk, to pamatojoties uz tiesneša paskaidrojumu nosaka galv. tiesnesis.

3. Ja neapmierinātību par spēles tiesāšanu tiesnešiem izsaka treneri un dara to netaktiskā veidā – sods 75 EUR.

4

Par neierašanos uz kārtējo spēli bez attaisnojoša iemesla

75 EUR un tehniskais zaudējums 0:5

5

Ja komanda atsakās spēlēt vai turpināt iesākto spēli

50 EUR un tehniskais zaudējums 0:5

6

Ja spēle tiek nepabeigta sakarā ar nekārtībām sacensību vietā – sporta halle tiek diskvalificēta uz laiku, ko nosaka sac. organizators.

Sods komandai, kas organizē sabraukumu

150 EUR

7

Diskvalificēta, nepieteikta spēlētāja piedalīšanās spēlē

75 EUR un tehniskais zaudējums 0:5

8

Par kluba oficiālo personu iejaukšanos tiesnešu darbībā

75 EUR

9

Par 3 (trīs) brīdinājumiem 1(vienā) spēlē

50 EUR

10

Par 2 (diviem) noraidījumiem 1(vienā) spēlē

100 EUR

11

Ja noraidītais spēlētājs pēc noraidījuma nedodas uz ģērbtuvi

50 EUR

12

Par necenzētu vārdu, aizvainojošu žestu un izteicienu lietošanu

30 EUR

13

Par speršanu vai mēģinājumu iespert, kā arī fiziski ietekmēt pretinieku – diskvalifikācija 2 spēles + naudas sods

100 EUR

14

Par spļaušanu pretiniekam vai kādai citai personai – diskvalifikācija 2 spēles + naudas sods .

100 EUR

15

Par mešanu ar kādu priekšmetu tiesnesim, spēlētājam vai skatītājam – diskvalifikācija 3 spēles+ naudas sods

150 EUR

16

Par abpusēju rupjību – diskvalifikācija 3 spēles+ naudas sods

150 EUR

17

Par tiesneša apvainošanu – diskvalifikācija līdz 3 spēlēm+ naudas sods

150 EUR

18

Par mēģinājumu fiziski ietekmēt tiesnesi – diskvalifikācija līdz 5 spēlēm ( vai līdz sezonas beigām)+ naudas sods

250 EUR

19

Par rupju spēli, radot pretiniekam traumu – diskvalifikācija līdz 5 spēlēm ( vai līdz sezonas beigām)+ naudas sods

250 EUR

20

Par fizisku darbību pret tiesnesi – diskvalifikācija līdz sezonas beigām. + naudas sods

250 EUR

 

Soda nauda jānomaksā līdz nākamam sabraukumam jeb spēļu kārtai, ja tas netiek izpildīts, spēle nenotiek un komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums!!!