LFF VIDZEMES reģiona Jaunatnes Ziemas kauss futbolā telpās

2024 gada sezona

N O L I K U M S

 

1.Mērķis un uzdevums.

LFF Vidzemes reģiona jaunatnes ziemas kauss futbolā telpāstiek rīkots ar mērķi popularizēt futbolu reģionā, sekmēt jauno futbolistu meistarības izaugsmi, noskaidrot labākās komandas, spēlētājus un trenerus.

 

2.Sacensību vadība.

Sacensības organizē un vada LFF Vidzemes futbola centrs, vadītājs Andis Rozītis.

Sacensību galvenais tiesnesis – LFF Vidzemes reģiona tiesnešu koordinators J. Popovičenko.

 

3.Sacensību vieta un laiks.

 

Sacensības norisināsies no 13. janvāra - 15. martam.

Iespējamās sacensību vietas un sporta hallēs:

Aizkraukle, Koknese, Ogre, Smiltene, Sigulda, Valka, Zaķumuiža, Limbaži, Blome.

Sacensību sākums plkst. 9.30.
Atkarībā no sporta halles pieejamības iespējami citi sacensību sākuma laiki.

4.Dalībnieki.

 

4.1 Sacensībās var piedalīties jebkurš klubs ( komanda), kurš apņemas pildīt šī Nolikuma prasības;

4.2 Sacensības notiks   8 vecuma grupās zēniem.

2017.-18. gada dz. zēni

2016. gada dz. zēni

2015. gada.dz. zēni

2014. gada dz. zēni

2013. gada dz. zēni

            2012. gada dz. zēni

            2011. gada dz. zēni
                       
2010. gada dz. zēni

  1. 3Sacensībās atļauts piedalīties attiecīgā vecumā dzimušiem un jaunākiem futbolistiem/ futbolistēm. Jebkurš futbolists var spēlēt vairākās vecuma grupās, bet tikai viena kluba sastāvā;
  2. 4Katrā komandā var iekaut neierobežotu skaitu meiteņu. Meitenes drīkst spēlēt arī pie gadu jaunākiem puišiem, tas ir 2009. gada meitene drīkst spēlēt pie 2010. gada zēniem.
  3. 5Katram spēlētājam ir jābūt futbola federācijas izdotai licencei, 2016. gadā dzimušiem un jaunākiem zēniem jābūt LFF licencei, vai pasei, vai ID kartei, kas pretenziju gadījumā jāuzrāda sacensību tiesnesim, trenerim;
  4. 6Spēlētājiem jābūt vienādas krāsas krekliņos.

  5. 7Spēlētājiem obligāti jābūt telpu futbola apaviem, kājsargiem, pretējā gadījumā spēlētājs pie sacensībām netiks pielaists;
  6. 8Spēlētāju skaits vienā komandā - 10 + treneris.

 

 

5.Pieteikumi.

 

5.1 Pieteikuma iesniegšana notiek rakstiskā veidā no kluba vadītāja, trenera pa e-pastu        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. līdz

2023. gada 28. decembrim !!!

5.2 Komandas vārdiskajā pieteikumā var iekļaut neierobežotu skaitu futbolistu.

6.Sacensību sarīkošanas kārtība.

 

6.1 Sacensības notiek pēc pastāvošiem telpu futbola noteikumiem, bet ar noteiktām izmaiņām, kuras minētas nolikumā p.6.;

6.2 Katrai vecuma grupai 2 kārtas + finālturnīrs U 9 – U 13 grupai;

6.3 Spēlētāju skaits laukumā –5, 2017. gada sacensībās tiek izmantoti laukumi ar florbola bortiem, spēlētāju skaits laukumā – 6

6.4 Maiņu skaits – neierobežots;

6.5 Spēles laiks 1 X 15-20 min, 2017.g.dzim. 1×12-15 min.


Pēdējā minūtē tiek ņemts tīrais laiks ( 2011.-2015. gads.) Komandai ir tiesības ņemt 1-nu minūtes pārtraukumu katrā spēlē;

6.6 Futbola bumbu izmēri:2015.-2017.g.dz zēni spēlē ar 3. izmēra parastām bumbām.

2012.- 2014. g.dz. zēnu komandas spēlē ar 4-tā izmēra parastām bumbām.
2010.- 2011. g.dz. zēnu komandas spēlē ar 4-tā izmēra futzāla bumbām.

6.7 Komandas, atkarībā no kopējā komandu skaita katrā vecuma grupā, sadalīs pēc ģeogrāfiskā principa grupās: Rietumu grupā, Centra grupā, Pierīgas grupā un Austrumu grupā. Katrā grupā sacensības notiks pēc riņķa sistēmas.

6.8 Katrai komandai garantētas ne mazāk kā 4-6 spēles vienā kārtā;

6.9 Spēles notiks sporta hallēs, sporta zālēs, laukuma izmērs min. 36-40m x 18-20m, vārtu izmērs - 3 x 2m, Limbažos laukuma izmēri 50m x 30m, vārti 3 x 2m;

6.10 Sieniņas attālums pie tiešā un netiešā brīvsitiena, pie stūra sitiena izpildes un sānu sitiena izpildes – 5m.

6.11 Pie centra izspēles aizliegts izdarīt sitienu pa vārtiem.

6.12 Vārtsargam, pēc bumbas ievadīšanas spēlē no vārtu laukuma, aizliegts bumbu atspēlēt ar galvu.

6.13 2010. -2017. gada zēniem atspēļu skaits vārtsargam netiek limitēts.

6.14 Spēlētājs, kurs spēles, laikā saņēmis sarkano kartīti, tiek noraidīts līdz spēles beigām. Komanda divas minūtes spēlē mazākumā, bet spēlētājam automātiski jāizlaiž nākamā spēle. Ja pretinieku komanda soda izciešanas laikā gūst vārtus spēli komandas atsāk pilnos sastāvos;

Ja ziemas laikā gaisa temperatūra ir noslīdējusi tik zemu, ka Izglītības ministrija ir atcēlusi mācības vispārizglītojošās skolās – automātiski tiek atceltas uz šo laiku ieplānotās sacensības un par to netiks papildus izziņots komandām.

 

Treneri un vecāki!

Komandu treneri atbildīgi par vecāku uzvedību spēles laikā!

Komandu treneriem spēles laikā komanda jāvada tikai un vienīgi no savas zonas vienā laukuma pusē( tas attiecas arī, ja komandai ir 2,3 utt treneri). Vecākiem jāatrodas tribīnēs jeb pretējā laukuma pusē. Šī punkta neievērošanas gadījumā tiesnesim ir tiesības brīdināt pārkāpējas komandas treneri par novērotiem pārkāpumiem, kuri nekavējoties jānovērš. Ja pārkāpums atkārtojas tiesnesim bez brīdināšanas ir tiesības pārtraukt spēli un pārkāpēja komandai piešķirt zaudējumu!

 

 

7. Vērtēšana.

7.1 Par uzvaru komandai tiek piešķirti 3, par neizšķirtu 1, par zaudējumu 0 punktu;

 

7.2 Divām vai vairākām komandām, vienādu punktu skaita gadījumā, uzvarētāju nosaka pēc savstarpējās spēles rezultāta. Ja arī šis rezultāts nenosaka uzvarētāju, tiek vērtēta vārtu attiecība savstarpējās spēlēs, vārtu attiecība visā kārtā, gūtie vārti, izpildīti 3( trīs) sešu metru soda sitieni;

7.3 I un II kārtā komandas izspēlē divu riņķu turnīru grupās (Rietumu, Centra. Pierīgas un Austrumu) atsevišķi. Iegūtie punkti abās kārtās summējas.

7.4 Grupās, kur spēlē astoņas komandas iegūtās vietas pārvēršas punktos. Uzvar tā komanda, kurai mazāk punktu. Ja pēc II kārtas punkti vienādi, augstāku vietu ieņem komanda, kam augstāka vieta pēdējā kārtā.

7.5 Finālturnīrā, kas norisināsies pavasara skolēnu brīvlaikā no 11.-15. martam, U-13 – U-9 vecuma grupās, iekļūst katras ģeogrāfiskās grupas:

Vecuma grupa/ Ģeogrāfiskā grupa

Rietumi

Centrs

Pierīga

Austrumi

2011. g zēni/ U-13

1.-3. vieta

   

1.-3.vieta

2012. g zēni/ U-12

1.-2. vieta

1.-2. vieta

 

1.-2. vieta

2013. g zēni/ U-11

1.-2. vieta

1.-2. vieta

 

1.-2. vieta

2014. g zēni/ U-10

1.-2. vieta

1.-2. vieta

 

1.-2. vieta

2015. g zēni/ U-9

1.-2. vieta

1.-2. vieta

1. vieta

1.-2. vietaFinālturnīrā sacensības notiek pēc riņķa sistēmas komandām spēlējot katrai ar katru. Ja punkti vienādi skat p. 7.2

 

8. Spēļu organizēšana un tiesāšana.

 

Visas spēles organizē un par sacensību drošību atbild „ laukuma saimnieki” (sporta zāle, ģērbtuves, dušas, vārtu konstrukcijas, drošības zonas).
    

Sacensībām tiesnešus nozīmē sacensību galvenais tiesnesis – LFF Vidzemes reģiona tiesnešu koordinators J. Popovičenko

 

9. Medicīniskā palīdzība.

 

9.1 Katram trenerim jābūt savai ar medikamentiem nokomplektētai medicīnas somai.

 

9.2 Sīku traumu gadījumos spēlētājiem medicīnisko palīdzību sniedz komandu treneri;

9.3 Nopietnas traumas gadījumos ‘’laukuma saimniekam’’ jānodrošina kvalitatīva medicīniskā palīdzība tel.113.

 

10. Finālturnīrs + Apbalvošana.

10.1 Finālturnīra kopvērtējumā 1. – 3. vietas ieguvēju komandas tiks apbalvotas ar kausu, komandu spēlētāji un treneri ar medaļām, ( 10 futbolisti + treneris).
1. – 3. vietas ieguvēju komandās noteiks komandas vērtīgāko spēlētāju.

10.2 2016. gada un 2017. gada vecuma grupā medaļas paredzētas visiem dalībniekiem.

 

 

11. Finanses

 

11.1 Dalības maksa par katras komandas piedalīšanos LFF Vidzemes reģiona jaunatnes ziemas kausā futbolā telpās

75 EUR

REKVIZĪTI                             

Nodibinājums ”LFF Vidzemes Futbola Centrs”
Reģ. Nr. 40008219578
adrese: Smiltenes nov., Smiltene, Meža iela 3, LV 4729
banka: A/S „SEB banka”, SWIFT kods UNLALV2X
konts: LV19UNLA0050021851990

11.2 Izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās

       (ceļa izdevumi, ēdināšana, ekipējums) sedz sacensību dalībnieku klubi

         vai komandas.

Nolikums saskaņots treneru sanāksmē 23. novembrī, 2023. gads