LFF VIDZEMES reģiona jaunatnes ziemas kauss futbolā telpās

2023 gada sezona

N O L I K U M S

 

 

1.Mērķis un uzdevums.

LFF Vidzemes reģiona jaunatnes ziemas kauss futbolā telpāstiek rīkots ar mērķi popularizēt futbolu reģionā, sekmēt jauno futbolistu meistarības izaugsmi, noskaidrot labākās komandas, spēlētājus un trenerus.

 

2.Sacensību vadība.

Sacensības organizē un vada LFF Vidzemes futbola centrs, vadītājs Andis Rozītis.

Sacensību galvenais tiesnesis – LFF Vidzemes reģiona tiesnešu koordinators A. Utināns.

 

3.Sacensību vieta un laiks.

 

Sacensības norisināsies no 7. janvāra - 12. martam.

Iespējamās sacensību vietas un sporta hallēs:

Aizkraukle, Koknese, Ogre, Priekuļi, Smiltene, Sigulda, Valka, Ropaži, Zaķumuiža.

Sacensību sākums plkst. 9.00 – 10.00

4.Dalībnieki.

 

4.1 Sacensībās var piedalīties jebkurš klubs ( komanda), kurš apņemas pildīt šī Nolikuma prasības;

4.2 Sacensības notiks   7 vecuma grupās zēniem un 3 vecuma grupās meitenēm.

 

Zēni un meitenes:

 

2016.-17. gada dz. zēni

2015. gada dz. zēni

2014. gada.dz. zēni

2013. gada dz. zēni

2012. gada dz. zēni

            2011. gada dz. zēni

            2010. gada dz. zēni

            2013. gada dz. un jaunākas meitenes

2011. gada dz. meitenes

2009. gada dz. meitenes

4.3  Sacensībās atļauts piedalīties attiecīgā vecumā dzimušiem un jaunākiem futbolistiem/ futbolistēm. Jebkurš futbolists var spēlēt vairākās vecuma grupās, bet tikai viena kluba sastāvā;

4.4  Katrā komandā var iekaut neierobežotu skaitu meiteņu. Meitenes drīkst spēlēt arī pie gadu jaunākiem puišiem, tas ir 2009. gada meitene drīkst spēlēt pie 2010. gada zēniem.

4.5 Katram spēlētājam ir jābūt futbola federācijas izdotai licencei, 2015. gadā dzimušiem un jaunākiem zēniem jābūt LFF licencei, vai pasei, vai ID kartei, kas pretenziju gadījumā jāuzrāda sacensību tiesnesim, trenerim;

4.6 Spēlētājiem jābūt vienādas krāsas krekliņos ar numuriem. 2015., 2016. gada komandām jābūt vienādas krāsas krekliņos.

4.7 Spēlētājiem obligāti jābūt telpu futbola apaviem, kājsargiem, pretējā gadījumā spēlētājs pie sacensībām netiks pielaists;

4.8 Spēlētāju skaits vienā komandā - 10 + treneris.

 

 

 

5.Pieteikumi.

 

5.1 Pieteikuma iesniegšana notiek rakstiskā veidā no kluba vadītāja, trenera pa e-pastu        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. līdz

2022. gada 30. decembrim !!!

5.2 Komandas vārdiskajā pieteikumā var iekļaut neierobežotu skaitu futbolistu, bet apbalvo 10 futbolistus un treneri.

6.Sacensību sarīkošanas kārtība.

 

6.1 Sacensības notiek pēc pastāvošiem telpu futbola noteikumiem, bet ar noteiktām izmaiņām, kuras minētas nolikumā p.6.;

6.2 Katrai vecuma grupai 2 kārtas;

6.3 Spēlētāju skaits laukumā –5, 2016. gada sacensībās tiek izmantoti laukumi ar florbola bortiem, spēlētāju skaits laukumā – 6

6.4 Maiņu skaits – neierobežots;

6.5 Spēles laiks 1 X 15-20 min, 2016.g.dzim. 1×15 min.


Pēdējā minūtē tiek ņemts tīrais laiks ( 2010.-2015. gads.) Komandai ir tiesības ņemt 1-nu minūtes pārtraukumu katrā spēlē;

6.6 Futbola bumbu izmēri:2014.-2016.g.dz zēni spēlē ar 3. izmēra parastām bumbām.

2010.- 2013. g.dz. zēnu komandas spēlē ar 4-tā izmēra parastām bumbām.

6.7 Komandas pēc ģeogrāfiskā principa sadalīs grupās: Rietumu grupā, Centra grupā un Austrumu grupā. Katrā grupā sacensības notiks pēc riņķa sistēmas bez finālturnīra.

6.8 Katrai komandai garantētas ne mazāk kā 4-6 spēles vienā kārtā;

6.9 Spēles notiks sporta hallēs, laukuma izmērs 40m x 20m, vārtu izmērs - 3 x 2m, Limbažos laukuma izmēri 50m x 30m, vārti 3 x 2m;

6.10 Sieniņas attālums pie tiešā un netiešā brīvsitiena, pie stūra sitiena izpildes un sānu sitiena izpildes – 5m.

6.11 Pie centra izspēles aizliegts izdarīt sitienu pa vārtiem.

6.12 Vārtsargam, pēc bumbas ievadīšanas spēlē no vārtu laukuma, aizliegts bumbu atspēlēt ar galvu.

6.13 2010. -2016. gada zēniem atspēļu skaits vārtsargam netiek limitēts.

6.14 Spēlētājs, kurs spēles, laikā saņēmis sarkano kartīti, tiek noraidīts līdz spēles beigām. Komanda divas minūtes spēlē mazākumā, bet spēlētājam automātiski jāizlaiž nākamā spēle. Ja pretinieku komanda soda izciešanas laikā gūst vārtus spēli komandas atsāk pilnos sastāvos;

Ja ziemas laikā gaisa temperatūra ir noslīdējusi tik zemu, ka Izglītības ministrija ir atcēlusi mācības vispārizglītojošās skolās – automātiski tiek atceltas uz šo laiku ieplānotās sacensības un par to netiks papildus izziņots komandām.

 

Treneri un vecāki!

Komandu treneri atbildīgi par vecāku uzvedību spēles laikā!

Komandu treneriem spēles laikā komanda jāvada tikai un vienīgi no savas zonas vienā laukuma pusē( tas attiecas arī, ja komandai ir 2,3 utt treneri). Vecākiem jāatrodas tribīnēs jeb pretējā laukuma pusē. Šī punkta neievērošanas gadījumā tiesnesim ir tiesības brīdināt pārkāpējas komandas treneri par novērotiem pārkāpumiem, kuri nekavējoties jānovērš. Ja pārkāpums atkārtojas tiesnesim bez brīdināšanas ir tiesības pārtraukt spēli un pārkāpēja komandai piešķirt zaudējumu!

 

 

7. Vērtēšana.

7.1 Par uzvaru komandai tiek piešķirti 3, par neizšķirtu 1, par zaudējumu 0 punktu;

 

7.2 Divām vai vairākām komandām, vienādu punktu skaita gadījumā, uzvarētāju nosaka pēc savstarpējās spēles rezultāta. Ja arī šis rezultāts nenosaka uzvarētāju, tiek vērtēta vārtu attiecība savstarpējās spēlēs, vārtu attiecība visā kārtā, gūtie vārti, izpildīti 3( trīs) sešu metru soda sitieni;

7.3 I un II kārtā komandas izspēlē divu riņķu turnīru grupās (Rietumu, Centra un Austrumu) atsevišķi. Iegūtie punkti abās kārtās summējas.

7.4 Grupās, kur spēlē astoņas komandas iegūtās vietas pārvēršas punktos. Uzvar tā komanda, kurai mazāk punktu. Ja pēc II kārtas punkti vienādi, augstāku vietu ieņem komanda, kam augstāka vieta pēdējā kārtā.

 

8. Spēļu organizēšana un tiesāšana.

 

Visas spēles organizē un par sacensību drošību atbild „ laukuma saimnieki” (sporta zāle, ģērbtuves, dušas, vārtu konstrukcijas, drošības zonas).
    

Sacensībām tiesnešus nozīmē sacensību galvenais tiesnesis – LFF Vidzemes reģiona tiesnešu koordinators A. Utināns.

 

9. Medicīniskā palīdzība.

 

9.1 Katram trenerim jābūt savai ar medikamentiem nokomplektētai medicīnas somai.

 

9.2 Sīku traumu gadījumos spēlētājiem medicīnisko palīdzību sniedz komandu treneri;

9.3 Nopietnas traumas gadījumos ‘’laukuma saimniekam’’ jānodrošina kvalitatīva medicīniskā palīdzība tel.113.

 

10. Apbalvošana.

 

10.1 Kopvērtējumā, katrā ģeogrāfiskā grupā, 1. vietu ieguvējas komandas, katrā vecuma grupā tiks apbalvotas ar kausu, komandu spēlētāji (10) + treneris apbalvoti ar medaļām,
2. un 3. vietas ieguvējas komandas, katrā vecuma grupā tiks apbalvotas ar kausu.

10.2 2016. gada vecuma grupā medaļas paredzētas visiem dalībniekiem.

 

 

11. Finanses

 

11.1 Dalības maksa par no katras komandas piedalīšanos LFF Vidzemes reģiona jaunatnes ziemas kausā futbolā telpās

50 EUR

REKVIZĪTI                             

Nodibinājums ”LFF Vidzemes Futbola Centrs”
Reģ. Nr. 40008219578
adrese: Smiltenes nov., Smiltene, Meža iela 3, LV 4729
banka: A/S „SEB banka”, SWIFT kods UNLALV2X
konts: LV19UNLA0050021851990

11.2 Izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās

       (ceļa izdevumi, ēdināšana, ekipējums) sedz sacensību dalībnieku klubi

         vai komandas.

Nolikums saskaņots treneru sanāksmē 15. novembrī, 2022. gads