Vidzemes atklātais Jaunatnes 2018./2019. gada ziemas čempionāts

Futbolā telpās

N O L I K U M S

 

1.Mērķis un uzdevums.

Vidzemes reģiona jaunatnes čempionāts futbolā telpās tiek rīkots ar mērķi popularizēt futbolu reģionā, sekmēt jauno futbolistu meistarības izaugsmi, noskaidrot labākās komandas, spēlētājus un trenerus.

 

2.Sacensību vadība.

Sacensības organizē un vada LFF Vidzemes futbola centra vadītājs Andis Rozītis.

 

3.Sacensību vieta un laiks.

Sacensības norisināsies no 24. novembra - 10. martam sporta hallēs:

Aizkrauklē, Koknesē, Ogrē, Priekuļos, Smiltenē, Saulkrastos, Valkā, Carnikavā.

Sacensību sākums plkst. 9.00 vai 9.30

4.Dalībnieki.

4.1 Sacensībās var piedalīties jebkurš klubs ( komanda), kurš apņemas pildīt šī Nolikuma prasības;

4.2 Sacensības notiks 10 vecuma grupās zēniem, jauniešiem.

Zēni un jaunieši:

2002-03. gada dz. zēni

2004. gada dz. zēni

2005. gada dz. zēni

2006. gada dz. zēni

2007. gada.dz. zēni

2008. gada dz. zēni

2009. gada dz. zēni

            2010. gada dz. zēni

            2011. gada dz. zēni

                                   2012. gada dz. zēni


4.3 Sacensībās atļauts piedalīties attiecīgā vecumā dzimušiem un jaunākiem sportistiem. Jebkurš futbolists var spēlēt vairākās vecuma grupās, bet tikai viena kluba sastāvā;

4.4 Katram spēlētājam ir jābūt futbola federācijas izdotai licencei, 2010. gadā dzimušiem un jaunākiem zēniem jābūt LFF licencei, vai pasei, vai ID kartei, kas pretenziju gadījumā jāuzrāda sacensību tiesnesim, trenerim;

4.5 Spēlētājiem jābūt vienādas krāsas krekliņos ar numuriem. 2011., 2012. gada komandām jābūt vienādas krāsas krekliņos.

4.6Spēlētājiem obligāti jābūt telpu futbola apaviem, kājsargiem, pretējā gadījumā spēlētājs pie sacensībām netiks pielaists;

4.7
Spēlētāju skaits vienā komandā - 12 + treneris.

 

5.Pieteikumi.

5.1 Pieteikuma iesniegšana notiek rakstiskā veidā no kluba vadītāja, trenera pa e-pastu        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. līdz

2018. gada 31. oktobrim !!!

5.2 Komandas vārdiskajā pieteikumā var iekļaut neierobežotu skaitu futbolistu, bet apbalvo 12 futbolistus un treneri.

6.Sacensību sarīkošanas kārtība.

6.1 Sacensības notiek pēc pielāgotiem spēles noteikumiem futbolā telpās;

6.2 Katrai vecuma grupai 3 kārtas;

6.3 Spēlētāju skaits laukumā –5, 2010., 2011. gada sacensībās - 6 ;

6.4 Maiņu skaits – neierobežots;

6.5 Spēles laiks 1 X 15 min, 2011.-12.g.dzim. 1×12 min.

Komandai ir tiesības ņemt 1-nu minūtes pārtraukumu katrā spēlē;
Pēdējā minūtē tiek ņemts tīrais laiks ( 2002.-2009. gads.)

6.7 Futbola bumbu izmēri:2010.-2012.g.dz zēni spēlē ar 3. izmēra atvieglotām futzāles bumbām. 2005.- 2009. g.dz. zēnu komandas spēlē ar 4-tā izmēra atvieglotām futzāles bumbām, jaunieši 2002.-2004.g.dz.- spēlē ar 4-tā izmērafutzāles bumbām ( bumbas atlēciena augstums no divu metru atzīmes – 65 cm.);

6.8 Komandas pēc ģeogrāfiskā principa sadalīs grupās: Rietumu grupā, Centra grupā un Austrumu grupā. Katrā grupā sacensības notiks pēc riņķa sistēmas.

6.9 2010., 2011. un 2012. gada zēnu grupās komandas sadalītas pēc ģeogrāfiskā principa un spēlē 3 kārtas pēc riņķa sistēmas bez finālturnīra. Sacensībās nenosaka izcīnītās vietas.

6.10 Katrai komandai garantētas ne mazāk kā 5-6 spēles vienā kārtā;

6.11 Spēles notiks sporta hallēs, laukuma izmērs 40m x 20m, vārtu izmērs - 2 x 3m, Limbažos laukuma izmēri 50m x 30m, vārti 3 x 2m;

6.12 Sieniņas attālums pie tiešā un netiešā brīvsitiena, pie stūra izspēles – 5m. Sieniņas attālums pie auta izspēles – 3m.

6.13 Pie centra izspēles aizliegts izdarīt sitienu pa vārtiem.

6.14 Vārtsargam, pēc bumbas ievadīšanas spēlē no vārtu laukuma, aizliegts bumbu atspēlēt ar galvu.

6.15 Atspēļu skaits vārtsargam netiek limitēts.

6.16 Spēlētājs, kurs spēles, laikā saņēmis sarkano kartīti, tiek noraidīts līdz spēles beigām. Komanda divas minūtes spēlē mazākumā, bet spēlētājam automātiski jāizlaiž nākamā spēle. Ja pretinieku komanda soda izciešanas laikā gūst vārtus spēli komandas atsāk pilnos sastāvos;

Ja ziemas laikā gaisa temperatūra ir noslīdējusi tik zemu, ka Izglītības ministrija ir atcēlusi mācības vispārizglītojošās skolās – automātiski tiek atceltas uz šo laiku ieplānotās sacensības un par to netiks papildus izziņots komandām.

 

Treneri un vecāki!

Komandu treneri atbildīgi par vecāku uzvedību spēles laikā!

Komandu treneriem spēles laikā komanda jāvada tikai un vienīgi no savas zonas vienā laukuma pusē( tas attiecas arī, ja komandai ir 2,3 utt treneri). Vecākiem jāatrodas tribīnēs jeb pretējā laukuma pusē. Šī punkta neievērošanas gadījumā tiesnesim ir tiesības brīdināt pārkāpējas komandas treneri par novērotiem pārkāpumiem, kuri nekavējoties jānovērš. Ja pārkāpums atkārtojas tiesnesim bez brīdināšanas ir tiesības pārtraukt spēli un pārkāpēja komandai piešķirt zaudējumu!

 

7. Vērtēšana.

7.1 Par uzvaru komandai tiek piešķirti 3, par neizšķirtu 1, par zaudējumu 0 punktu;

7.2 Divām vai vairākām komandām, vienādu punktu skaita gadījumā, uzvarētāju nosaka pēc savstarpējās spēles rezultāta. Ja arī šis rezultāts nenosaka uzvarētāju, tiek vērtēta vārtu attiecība savstarpējās spēlēs, vārtu attiecība visā kārtā, gūtie vārti, izpildīti 3( trīs) sešu metru soda sitieni;

7.3 I un II kārtā komandas izspēlē divu riņķu turnīru grupās (Rietumu un Austrumu) atsevišķi. Iegūtie punkti abās kārtās summējas.

7.4 Grupās, kur spēlē astoņas komandas iegūtās vietas pārvēršas punktos. Uzvar tā komanda, kurai mazāk punktu. Ja pēc II vai III kārtas punkti vienādi, augstāku vietu ieņem komanda, kam augstāka vieta pēdējā kārtā.

7.5 III kārtā komandas pēc pirmo divu kārtu rezultātiem būs sadalītas A, B fināla grupās:

 

 

Vecuma grupa

A FINĀLS

B FINĀLS

2012

Komandas sadalītas grupās: Rietumu, Austrumu. Spēlē 3 kārtas. Katrā kārtā spēles pēc riņķa sistēmas nefiksējot rezultātu tabulās.

2011

Komandas sadalītas grupās: Rietumu, Centra, Austrumu. Spēlē 3 kārtas. Katrā kārtā spēles pēc riņķa sistēmas nefiksējot rezultātu tabulās.

2010

Komandas sadalītas grupās: Rietumu, Centra, Austrumu. Spēlē 3 kārtas. Katrā kārtā spēles pēc riņķa sistēmas nefiksējot rezultātu tabulās.

2009

Rietumu grupas 1.-4. vieta + Austrumu grupas 1.-3. vieta

Rietumu grupas 5.-7. vieta + Austrumu grupas 4.-6. vieta

2008

Rietumu grupas 1.-4. vieta + Austrumu grupas 1.-3. vieta

Rietumu grupas 5.-7. vieta + Austrumu grupas 4.-6. vieta

2007

Rietumu grupas 1.-3. vieta + Austrumu grupas 1.-3. vieta + labākā 4.vieta

Rietumu grupas 5.-7. vieta + Austrumu grupas 5.-7. vieta  + vājākā 4. vieta

2006

Rietumu grupas 1.-4. vieta + Austrumu grupas 1.-4. vieta

Rietumu grupas 5.-7. vieta + Austrumu grupas 5.-8. vieta

2005

Rietumu grupas 1.-3. vieta + Austrumu grupas 1.-3. vieta

Rietumu grupas 4.-6. vieta + Austrumu grupas 4.-6. vieta

2004

Rietumu grupas 1.-3. vieta + Austrumu grupas 1.-3. vieta

Rietumu grupas 4.-6. vieta + Austrumu grupas 4.-5. vieta

2002-03

Komandas spēlē 3 kārtas. Iegūtā vieta kārtā = punkti. Punktus skaita visās kārtās kopā! Uzvar komanda ar mazāko punktu skaitu.

7.6 III kārtā komandas cīņu sāk ar 0 punktiem (neņemam vērā iepriekš gūtos punktus grupās)!

7.7 Kopvērtējumā A finālā uzvarēs tā komanda, kas iegūs vairāk punktu III kārtā,

ja punkti vienādi skatīt 7.2!

Latvijas finālsacensībās piedalās A grupas uzvarētājs vai otrās vietas ieguvēja komanda.

Marta skolēnu brīvdienās, vienu dienu, norisināsies Latvijas Reģionu finālsacensības futbolā telpās 2005.- 2009. gada zēniem!

 

 Datums

Vecuma grupa

 Vieta

Spēles bumba 

11. marts

2005

Kuldīga

4

12. marts

2007

Salaspils

4

13. marts

2009

Ogre

4

14. marts

2006

Rēzekne

4

15. marts

2008

Madona

4

 

8. Spēļu organizēšana un tiesāšana.

Visas spēles organizē ‘’ laukuma saimnieki (sporta zāle, ģērbtuves)

Tiesnešus nodrošina ‘’laukuma saimnieki”, ja tas nav iespējams, tad par to ir savlaicīgi jāziņo sacensību vadītājam A. Rozītim.

 

9. Medicīniskā palīdzība.

9.1 Katram trenerim jābūt savai ar medikamentiem nokomplektētai medicīnas somai.

9.2 Sīku traumu gadījumos spēlētājiem medicīnisko palīdzību sniedz komandu treneri;

9.3 Nopietnas traumas gadījumos ‘’laukuma saimniekam’’ jānodrošina kvalitatīva medicīniskā palīdzība tel.113.

 

10. Apbalvošana.

10.1 Kopvērtējumā komandas, 1 - 3 vietu ieguvējas A finālā, katrā vecuma grupā tiks apbalvotas ar kausu, komandu spēlētāji (12), treneris apbalvoti ar medaļām. B un C finālā, komandas 1 - 3 vietu ieguvējas, tiks apbalvotas ar kausu

10.2 Atsevišķi ir paredzētas balvas komandu vērtīgākiem spēlētājiem ( 2002.-2009. vecuma grupa).

        2010., 2011., 2012. gada vecuma grupā medaļas paredzētas visiem dalībniekiem.

 

11. Finanses

11.1 Dalības maksa par piedalīšanos Vidzemes Jaunatnes čempionātā telpu futbolā

50EUR

REKVIZĪTI                             

Nodibinājums ”LFF Vidzemes Futbola Centrs”
Reģ. Nr. 40008219578
adrese: Smiltenes nov., Smiltene, Meža iela 3, LV 4729
banka: A/S „SEB banka”, SWIFT kods UNLALV2X
konts: LV19UNLA0050021851990

11.2 Izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās

       (ceļa izdevumi, ēdināšana, ekipējums) sedz sacensību dalībnieku klubi

         vai komandas.

Nolikums saskaņots treneru sanāksmē 26. oktobrī, 2018. gads