Vidzemes atklātais Jaunatnes 2015./2016. gada ziemas čempionāt

 futbolā
  telpās

 

N O L I K U M S

 

 

1.Mērķis  un  uzdevums.
Vidzemes reģiona jaunatnes čempionāts futbolā telpās tiek rīkots ar mērķi popularizēt futbolu reģionā, sekmēt jauno futbolistu meistarības izaugsmi, noskaidrot labākās komandas, spēlētājus un trenerus.

2.Sacensību  vadība.
Sacensības organizē un vada LFF Vidzemes futbola centra vadītājs Andis Rozītis.

3.Sacensību vieta un laiks.
Sacensības norisināsies no 21. novembra - 13. martam sporta hallēs:
Aizkrauklē, Ikšķilē, Ādažos, Limbažos, Ogrē, Priekuļos, Smiltenē, Saulkrastos, Valmierā, Valkā, Inčukalnā, Alojā.
Sacensību sākums plkst. 9.30

4.Dalībnieki.

4.1 Sacensībās var piedalīties jebkurš klubs ( komanda), kurš apņemas pildīt šī Nolikuma prasības;
4.2 Sacensības notiks 10 vecuma grupās zēniem, jauniešiem.

Zēni un jaunieši:

2000. gada dz. zēni
2001. gada dz. zēni
2002. gada dz. zēni
2003. gada dz. zēni
2004. gada dz. zēni
2005. gada.dz. zēni
2006. gada dz. zēni
2007. gada dz. zēni
2008. gada dz. zēni
2009. gada dz. zēni

4.3 Sacensībās atļauts piedalīties attiecīgā vecumā dzimušiem un jaunākiem sportistiem. Jebkurš futbolists var spēlēt vairākās vecuma grupās, bet tikai viena kluba sastāvā;
4.4Komandā var iekļaut vienu gadu vecākas meitenes;
4.5 Katram spēlētājam ir jābūt futbola federācijas izdotai licencei, vai pasei/dzimšanas apliecībai, kas pretenziju gadījumā jāuzrāda sacensību tiesnesim;
4.6 Spēlētājiem jābūt vienādas krāsas krekliņos ar numuriem;
4.7 Spēlētājiem obligāti jābūt telpu futbola apaviem, kājsargiem, pretējā gadījumā spēlētājs pie sacensībām netiks pielaists;
4.8Spēlētāju skaits vienā komandā - 10 + treneris.

5.Pieteikumi.
5.1 Pieteikuma iesniegšana notiek rakstiskā veidā no kluba vadītāja, trenera pa e-pastu        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai mutiski pa tel.+37129105010 līdz

 2015. gada 31. oktobrim !!!

5.2 Komandas vārdiskajā pieteikumā jāiekļauj ne vairāk kā 10 spēlētāji.

 

6.Sacensību sarīkošanas kārtība.

6.1 Sacensības notiek pēc pielāgotiem spēles noteikumiem futbolā telpās;
6.2 Katrai vecuma grupai 3 kārtas;
6.3 Spēlētāju skaits laukumā –5, 2008., 2009. gada sacensībās - 6 ;
6.4 Maiņu skaits – neierobežots;
6.5 Spēles laiks 1 X 15 min, 2008.g. dzim. 1x12 min., 2009.g.dzim. 1×15 min.

      Komandai ir tiesības ņemt 1-nu minūtes pārtraukumu katrā spēlē;
     Pēdējā minūtē tiek ņemts tīrais laiks ( 2000.-2007. gads.)

6.7 Futbola bumbu izmēri: 2007.-2009.g.dz zēni spēlē ar 3. izmēra parastām bumbām. 2002.- 2006. g.dz. zēnu komandas spēlē ar 4-tā izmēra parastām bumbām, jaunieši 2000.- 2001.g.dz.- spēlē ar 4-tā izmēra futzāles bumbām ( bumbas atlēciena augstums no divu metru atzīmes – 65 cm.);
6.8 Komandas pēc ģeogrāfiskā principa sadalīs grupās: Rietumu grupā, Centra grupā un Austrumu grupā. Katrā grupā sacensības notiks pēc riņķa sistēmas.
6.9 2008. un 2009. gada zēnu grupās komandas sadalītas pēc ģeogrāfiskā principa un spēlē 3 kārtas pēc riņķa sistēmas bez finālturnīra. Sacensībās nenosaka izcīnītās vietas.
6.10 Katrai komandai garantētas ne mazāk kā 5-7 spēles vienā kārtā;
6.11 Spēles notiks sporta hallēs, laukuma izmērs 40m x 20m, vārtu izmērs - 2 x 3m, Limbažos laukuma izmēri 50m x 30m, vārti 5 x 2m;
6.12 Sieniņas attālums pie tiešā un netiešā brīvsitiena, pie stūra izspēles – 5m. Sieniņas attālums pie auta izspēles – 3m.
6.13 Pie centra izspēles aizliegts izdarīt sitienu pa vārtiem.
6.14 Vārtsargam, pēc bumbas ievadīšanas spēlē no vārtu laukuma, aizliegts bumbu atspēlēt ar galvu.
6.15 Atspēļu skaits vārtsargam netiek limitēts.
6.16 Spēlētājs, kurs spēles, laikā saņēmis sarkano kartīti, tiek noraidīts līdz spēles beigām. Komanda divas minūtes spēlē mazākumā, bet spēlētājam automātiski jāizlaiž nākamā spēle. Ja pretinieku komanda soda izciešanas laikā gūst vārtus spēli komandas atsāk  pilnos sastāvos;

 Ja ziemas laikā gaisa temperatūra ir noslīdējusi tik zemu, ka Izglītības ministrija ir atcēlusi mācības vispārizglītojošās skolās – automātiski tiek atceltas uz šo laiku ieplānotās sacensības un par to netiks papildus izziņots komandām. 


Treneri un vecāki!
Komandu treneri atbildīgi par vecāku uzvedību spēles laikā!
Komandu treneriem spēles laikā komanda jāvada tikai un vienīgi no savas zonas vienā laukuma pusē( tas attiecas arī, ja komandai ir 2,3 utt treneri). Vecākiem jāatrodas tribīnēs jeb pretējā laukuma pusē. Šī punkta neievērošanas gadījumā tiesnesim ir tiesības brīdināt pārkāpējas komandas treneri par novērotiem pārkāpumiem, kuri nekavējoties jānovērš. Ja pārkāpums atkārtojas tiesnesim bez brīdināšanas ir tiesības pārtraukt spēli un pārkāpēja komandai piešķirt zaudējumu!


7. Vērtēšana. 

7.1 Par uzvaru komandai tiek piešķirti 3, par neizšķirtu 1, par zaudējumu 0 punktu;
7.2 Divām vai vairākām komandām, vienādu punktu skaita gadījumā, uzvarētāju nosaka pēc savstarpējās spēles rezultāta. Ja arī šis rezultāts nenosaka uzvarētāju, tiek vērtēta vārtu attiecība savstarpējās spēlēs, vārtu attiecība visā kārtā, gūtie vārti, izpildīti 3( trīs) sešu metru soda sitieni;
7.3 I un II kārtā komandas izspēlē divu riņķu turnīru grupās ( Rietumu, Centra un Austrumu) atsevišķi. Iegūtie punkti abās kārtās summējas.
7.4 Grupās, kur spēlē astoņas komandas iegūtās vietas pārvēršas punktos. Uzvar tā komanda, kurai mazāk punktu. Ja pēc II kārtas punkti vienādi, augstāku vietu ieņem komanda, kam augstāka vieta otrā kārtā.
7.5 III kārtā komandas pēc pirmo divu kārtu rezultātiem būs sadalītas A, B un C finālgrupās:

Vecuma grupa

A FINĀLS

B FINĀLS

C FINĀLS

2009

Komandas sadalītas grupās: Rietumu, Austrumu. Spēlē 3 kārtas savā starpā nefiksējot rezultātu tabulās.

2008

Komandas sadalītas grupās: Rietumu, Centra, Austrumu. Spēlē 3 kārtas savā starpā nefiksējot rezultātu tabulās.

2007

Rietumi

1.v-2.v

Centrs

1.v-2.v

Austrumi

1.v-2.v

Rietumi

4.v-5.v

Centrs

4.v-5.v

Austrumi

4.v-5.v

Rietumi

7.v-8.v

Centrs

7.v-8.v

Austrumi

7.v-8.v

+ divas labākās 3. vietas

+1 vājākā 3v., +1 labākā 6v.

+2 vājākā 6. vietas

2006

Rietumi

1.v-2.v

Centrs

1.v-2.v

Austrumi

1.v-2.v

Rietumi

3.v-5.v

Centrs

3.v-5.v

Austrumi

3.v-5.v

Rietumi

6.v-7.v

Centrs

6.v-7.v

Austrumi

6.v-7.v

+ labākā 3.vieta

+ divas vājākās 3.vietas

+ divas labākās 5.vietas

+ vājākā 5.vieta

2005

Rietumi

1v.-4v.

Austrumi

1v.-4.v

Rietumi

5.v-7.v

Austrumi

5.v-8.v

 

2004

Rietumi

1v.-4v

Austrumi

1v.-4.v

Rietumi

5.v-7.v

Austrumi

5.v-8.v

 

2003

Rietumi

1v.-4v

Austrumi

1v.-4.v

Rietumi

5.v-8.v

Austrumi

5.v-7.v

 

2002

Rietumi

1v.-4v

Austrumi

1v.-3.v

Rietumi

5.v-8.v

Austrumi

4.v-6.v

 

2001

Komandas spēlē 3 kārtas. Punktus skaita visās kārtās kopā!

2000

Komandas spēlē 3 kārtas. Punktus skaita visās kārtās kopā!

                             

7.6 III kārtā komandas cīņu sāk ar 0 punktiem (neņemam vērā iepriekš gūtos punktus grupās)!

7.7 Kopvērtējumā A, B un C finālā uzvarēs tā komanda, kas iegūs vairāk punktu III kārtā,

 ja punkti vienādi skatīt 7.2!

 

Latvijas finālsacensībās piedalās A grupas uzvarētājs vai otrās vietas ieguvēja komanda.

 

Marta skolēnu brīvdienās, vienu dienu, norisināsies Latvijas Reģionu finālsacensības futbolā telpās 2002.- 2006. gada zēniem!

  

 Datums

Vecuma grupa

 Vieta

Spēles bumba 

14. marts

2002

Kurzeme

4

15. marts

2004

Rēzekne/Latgale

4

16. marts

2006

Rīga

4

17. marts

2003

Valmiera/Vidzeme

4

18. marts

2005

Zemgale

4

 

8. Spēļu organizēšana un tiesāšana.
Visas spēles organizē ‘’ laukuma saimnieki (sporta zāle, ģērbtuves)
Tiesnešus nodrošina ‘’laukuma saimnieki”, ja tas nav iespējams, tad par to ir savlaicīgi jāziņo sacensību vadītājam A. Rozītim.

9. Medicīniskā  palīdzība.

9.1 Katram trenerim jābūt savai ar medikamentiem nokomplektētai medicīnas somai.
9.2 Sīku traumu gadījumos spēlētājiem medicīnisko palīdzību sniedz komandu treneri;
9.3 Nopietnas traumas gadījumos ‘’laukuma saimniekam’’ jānodrošina kvalitatīva medicīniskā palīdzība tel.113.

10. Apbalvošana.

10.1 Kopvērtējumā komandas, 1 - 3 vietu ieguvējas A, B un C grupās, katrā vecuma grupā tiks apbalvotas ar kausu un komandu spēlētāji (10), treneris apbalvots ar medaļām;
10.2 Atsevišķi ir paredzētas balvas komandu vērtīgākiem spēlētājiem. 2008, 2009. gada vecuma grupā medaļas paredzētas visiem dalībniekiem.

11.  Finanses

11.1 Dalības maksa par piedalīšanos Vidzemes Jaunatnes čempionātā telpu futbolā

 

50EUR

 

REKVIZĪTI                             

 

Nodibinājums ”LFF Vidzemes Futbola Centrs”
Reģ. Nr. 40008219578
adrese: Smiltenes nov., Smiltene, Meža iela 3, LV 4729
banka: A/S „SEB banka”, SWIFT kods UNLALV2X
konts: LV19UNLA0050021851990

 

11.2 Izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās: ceļa izdevumi, ēdināšana, ekipējums sedz sacensību dalībnieku klubi vai komandas.