LFF Vidzemes jaunatnes 2014./2015. gada ziemas čempionāts
futbolā telpās 
 
Nolikums
 

 

1.Mērķis  un  uzdevums.

Vidzemes reģiona jaunatnes čempionāts futbolā telpās tiek rīkots ar mērķi popularizēt futbolu reģionā, sekmēt jauno futbolistu meistarības izaugsmi, noskaidrot labākās komandas, spēlētājus un trenerus.

2.Sacensību  vadība.

Sacensības organizē un vada LFF Vidzemes reģiona vadītājs Andis Rozītis.

3.Sacensību vieta un laiks.

Sacensības norisināsies no 15. novembra - 21. martam sporta hallēs:

Ādažos, Limbažos, Ogrē, Priekuļos, Smiltenē, Saulkrastos, Valmierā, Valkā, Inčukalnā, Alojā.

Sacensību sākums plkst. 9.30

4.Dalībnieki.

4.1 Sacensībās var piedalīties jebkurš klubs ( komanda), kurš apņemas pildīt šī Nolikuma prasības;

4.2 Sacensības notiks 9 vecuma grupās zēniem, jauniešiem.

Zēni un jaunieši:

2000.gada dz.

2001. gada dz.

2002. gada dz

2003. gada dz

2004. gada dz

2005. gada.dz

2006. gada dz.

2007. gada dz.

           2008. gada dz.

4.3 Sacensībās atļauts piedalīties attiecīgā vecumā dzimušiem un jaunākiem sportistiem. Jebkurš futbolists var spēlēt vairākās vecuma grupās, bet tikai viena kluba sastāvā;

4.4 Komandā var iekļaut vienu gadu vecākas meitenes;

4.5 Katram spēlētājam ir jābūt futbola federācijas izdotai licencei, vai pasei/dzimšanas apliecībai, kas pretenziju gadījumā jāuzrāda sacensību tiesnesim;

4.6 Spēlētājiem jābūt vienādas krāsas krekliņos ar numuriem;

4.7 Spēlētājiem obligāti jābūt telpu futbola apaviem, kājsargiem, pretējā gadījumā spēlētājs pie sacensībām netiks pielaists;

4.8 Spēlētāju skaits vienā komandā - 10 + treneris.

5.Pieteikumi.

5.1 Pieteikuma iesniegšana notiek rakstiskā veidā no kluba vadītāja, trenera pa e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai mutiski pa tel.+37129105010 līdz 2014. gada 31. oktobrim !!!

5.2 Komandas vārdiskajā pieteikumā jāiekļauj ne vairāk kā 10 spēlētāji.

6.Sacensību sarīkošanas kārtība.

6.1 Sacensības notiek pēc pastāvošiem telpu futbola spēles noteikumiem;

6.2 Katrai vecuma grupai trīs kārtas;

6.3 Spēlētāju skaits laukumā –5, 2007., 2008. gada sacensībās - 6 ;

6.4 Maiņu skaits – neierobežots;

6.5 Spēles laiks 1 X 15-20 min, 2007-08.g.dzim. 1×12 min. Komandai ir tiesības ņemt 1-nu minūtes pārtraukumu katrā spēlē.  Pēdējā minūtē tiek ņemts tīrais laiks ( 1998.-2006. gads.)

6.6  Futbola bumbu izmēri2006-2008.g.dz zēni spēlē ar 3. izmēra parastām bumbām. 2002.- 2005. g.dz. zēnu komandas spēlē ar 4-tā izmēra parastām bumbām, jaunieši - spēlē ar 4-tā izmērafutzāles bumbām ( bumbas atlēciena augstums no divu metru atzīmes – 65 cm.);

6.7 Komandas pēc ģeogrāfiskā principa sadalīs grupās: Rietumu grupā, Centra grupā un Austrumu grupā. Katrā grupā sacensības notiks pēc riņķa sistēmas.

6.8 2007. un 2008. gada zēnu komandas sadalītas pēc ģeogrāfiskā principa un spēlē 3 kārtas pēc riņķa sistēmas bez finālturnīra. Sacensībās nenosaka izcīnītās vietas.

6.9 Katrai komandai garantētas ne mazāk kā 3-6 spēles vienā kārtā;

6.10 Spēles notiks sporta hallēs, laukuma izmērs 40m x 20m, vārtu izmērs - 2 x 3m, Limbažos laukuma izmēri 50m x 30m, vārti 2 x 3m;

6.11 Sieniņas attālums pie tiešā un netiešā brīvsitiena, pie stūra izspēles – 5m. Sieniņas attālums pie auta izspēles – 3m;

6.12 Aizliegts uzreiz izdarīt sitienu pa vārtiem pie centra izspēles.

6.13 Vārtsargam, pēc bumbas ievadīšanas spēlē no vārtu laukuma, aizliegts bumbu atspēlēt ar galvu.

6.14 Atspēļu skaits vārtsargam 2001.-2008. gada zēniem netiek limitēts. Pārējās grupās atspēlēs vārtsargam reglamentē pastāvošie futzāles noteikumi.

6.15 Spēlētājs, kurs spēles, laikā saņēmis dzelteno kartīti, tiek noraidīts uz divāmminūtēm. Spēlētājs, kurs spēles, laikā saņēmis sarkano kartīti, tiek noraidīts līdz spēles beigām. Komanda divas minūtes spēlē mazākumā, bet spēlētājam automātiski jāizlaiž nākamā spēle;

6.16 Ja ziemas laikā gaisa temperatūra ir noslīdējusi tik zemu, ka Izglītības ministrija ir atcēlusi mācības vispārizglītojošās skolās – automātiski tiek atceltas uz šo laiku ieplānotās sacensības un par to netiks papildus izziņots komandām.

 

Treneri un vecāki!

 

Komandu treneri atbildīgi par vecāku uzvedību spēles laikā!

 

Komandu treneriem spēles laikā komanda jāvada tikai un vienīgi no savas zonas vienā laukuma pusē( tas attiecas arī, ja komandai ir 2,3 utt treneri). Vecākiem jāatrodas tribīnēs jeb pretējā laukuma pusē. Šī punkta neievērošanas gadījumā tiesnesim ir tiesības brīdināt pārkāpējas komandas treneri par novērotiem pārkāpumiem, kuri nekavējoties jānovērš. Ja pārkāpums atkārtojas tiesnesim bez brīdināšanas ir tiesības pārtraukt spēli un pārkāpēja komandai piešķirt zaudējumu!

 

 7. Vērtēšana.

7.1Par uzvaru komandai tiek piešķirti 3, par neizšķirtu 1, par zaudējumu 0 punktu;

7.2 Divām vai vairākām komandām, vienādu punktu skaita gadījumā, uzvarētāju nosaka pēc savstarpējās spēles rezultāta. Ja arī šis rezultāts nenosaka uzvarētāju, tiek vērtēta vārtu attiecība savstarpējās spēlēs, vārtu attiecība visā kārtā;

7.3 I un II kārtā komandas izspēlē divu riņķu turnīru grupās ( Rietumu, Centra un Austrumu) atsevišķi. Iegūtie punkti abās kārtās summējas;

7.4 Ja pēc II vai III kārtas punkti vienādi, augstāku vietu ieņem komanda, kam augstāka vieta otrā vai trešajā kārtā;

7.5 III kārtā komandas pēc pirmo divu kārtu rezultātiem būs sadalītas A, B un C finālgrupās:

 

 

Vecuma grupa

A FINĀLS

B FINĀLS

C FINĀLS

2008

Komandas sadalītas grupās: Rietumu, Austrumu. Spēlē 3 kārtas savā starpā nefiksējot rezultātu tabulās.

2007

Komandas sadalītas grupās: Rietumu, Centra, Austrumu. Spēlē 3 kārtas savā starpā nefiksējot rezultātu tabulās.

2006

Rietumi

1.v-2.v

Centrs

1.v-2.v

Austrumi

1.v-3.v

Rietumi

3.v-5.v

Centrs

3.v-4.v

Austrumi

4.v-5.v

Rietumi

6.v-7.v

Centrs

5.v-6.v

Austrumi

6.v-8.v

2005

Rietumi

1.v-3.v

Austrumi

1.v-4.v

Rietumi

4.v-7.v

Austrumi

5.v-7.v

 
 

2004

Rietumi

1.v-3.v

Austrumi

1.v-4.v

Rietumi

4.v-5.v

Austrumi

5.v-8.v

 
   

2003

Rietumi

1.v-2.v

Centrs

1.v-2.v

Austrumi

1.v-2.v

Rietumi

3.v-4.v

Centrs

3.v-4.v

Austrumi

3.v-4.v

Rietumi

5.v-7.v

Centrs

5.v-6.v

Austrumi

5.v

   

2002

Rietumi

1.v-4.v

Austrumi

1.v-4.v

Rietumi

5.v-8.v

Austrumi

5.v-7.v

 
       

2001

Komandas spēlē 3 kārtas. Punktus skaitīs visās kārtās kopā!

2000

Komandas spēlē 3 kārtas. Izcīnītās vietas skaitīs visās kārtās kopā! Punkti vienādi skat. 7.4

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 III kārtā komandas cīņu sāk ar 0 punktiem (neņemam vērā iepriekš gūtos punktus grupās)!

7.7 Kopvērtējumā A, B un C finālā uzvarēs tā komanda, kas iegūs vairāk punktu III kārtā, ja punkti vienādi skatīt 7.2!

Latvijas finālsacensībās piedalās A grupas uzvarētājs vai nākamo vietu ieguvēja komanda.

 

Marta skolēnu brīvdienās, vienu dienu, norisināsies Latvijas Reģionu finālsacensības telpu futbolā 2002.- 2006. gada zēniem!

 

 Datums

Vecuma grupa

 Vieta

Spēles bumba 

16. marts

2002

Rīga

4

17. marts

2004

Grobiņa

4

18. marts

2006

Saulkrasti

3

19. marts

2003

Madona

4

20. marts

2005

Valmiera, VOC

4

 

8. Spēļu organizēšana un tiesāšana.

 Visas spēles organizē ‘’ laukuma saimnieki (sporta zāle, ģērbtuves). Tiesnešus nodrošina ‘’laukuma saimnieki”, ja tas nav iespējams, tad par to ir savlaicīgi jāziņo sacensību vadītājam A. Rozītim.

 

9. Medicīniskā  palīdzība.

9.1 Katram trenerim jābūt savai ar medikamentiem nokomplektētai medicīnas somai.

9.2 Sīku traumu gadījumos spēlētājiem medicīnisko palīdzību sniedz komandu treneri;

9.3 Nopietnas traumas gadījumos ‘’laukuma saimniekam’’ jānodrošina kvalitatīva medicīniskā palīdzība tel.112.

 

10. Apbalvošana.

10.1 Kopvērtējumā komandas, 1 - 3 vietu ieguvējas A, B un C grupās, katrā vecuma grupā tiks apbalvotas ar kausu un komandu spēlētāji (10), treneris apbalvots ar medaļām;

10.2 Atsevišķi ir paredzētas balvas komandu vērtīgākiem spēlētājiem. 2007, 2008. gada vecuma grupā medaļas paredzētas visiem dalībniekiem.

 

11.  Finanses

11.1 Dalības maksa par piedalīšanos Vidzemes Jaunatnes čempionātā futbolā telpās - 50 EUR. Komandas dalības maksa jāmaksā ierodoties uz sacensību pirmo kārtu-riņķi sacensību vietā vai pārskaitījuma gadījumā interesēties pie Anda Rozīša  +37129105010.

 

REKVIZĪTI                           

 

Nodibinājums ”LFF Vidzemes Futbola Centrs”
Reģ. Nr. 40008219578
adrese: Smiltenes nov., Smiltene, Meža iela 3, LV 4729
banka: A/S „SEB banka”, SWIFT kods UNLALV2X
konts: LV19UNLA0050021851990

 

11.2 Izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās (ceļa izdevumi, ēdināšana, ekipējums) sedz sacensību dalībnieku klubi vai komandas.