VIDZEMES JAUNATNES FUTBOLA TRENERU PAVASARA SANĀKSME!

27. martā, Siguldā, Hotel „Sigulda” konferenču zālē „Krimulda” notiks Vidzemes futbola treneru pavasara sanāksme.

Dienas kārtība

18.00 – 18.30  2015. gada ziemas sezonas pārskats, analīze, ierosinājumi 2016. gadam;

18.30 – 19.15  2015. gada vasaras sezonas čempionāts, nolikums, grupas, norises kārtība;

19.15 – 19.30 Reģiona jaunatnes izlases, to veidošana, darbība. Reģionālās izlases vecāko treneru atskaite, darba plāns 2015. gadam;

19.30 – 20.00 Dažādi.

 

Adrese:
Konferenču zāle „Krimulda”
Hotel „Sigulda”
Pils iela 6
Sigulda