LFF 2.LĪGAS VIDZEMES REĢIONA 2018. GADA ČEMPIONĀTA

R E G L A M E N T S

 

1. Mērķis un uzdevumi

1.1 Noskaidrot 2018.gada LFF Vidzemes reģiona 2.līgas uzvarētāju.

1.2 Palielināt jauniešu līdzdalību sacensībās.

1.3 Popularizēt futbolu Latvijā, Vidzemes reģionā.

 

2. Sacensību vadība;

Sacensības organizē un vada LFF Vidzemes reģiona vadītājs Andis Rozītis. Sacensību galvenais tiesnesis M. Veģeris.

 

3. Vieta un laiks

3.12018.g. Vidzemes reģiona 2. līgas čempionāts notiks no 28. aprīļa līdz 23. septembrim, pēc iepriekš apstiprinātā kalendāra.

3.2 Lai pārceltu kalendāra spēli, jābūt nopietnam pamatojumam, kas tiek uzskatīts

kā ārkārtējs gadījums, ko kalendāra saskaņošanas laikā nevarēja paredzēt.

Ja kāda kluba sastāvā ir valsts jaunatnes izlašu spēlētāji vai kandidāti, tad uz šo izlašu spēlēm vai koptreniņiem izsaukto spēlētāju ( ne mazāk kā 3) komandai ir tiesības pārcelt kalendārā paredzētās 2. līgas spēles. Par izmaiņām jāziņo sacensību organizatoram.

Spēli drīkst pārcel ja tā sakrīt ar Latvijas kausa izspēles datumiem, kuri nav bijuši iepriekš paredzami ( komanda tikusi 3, 4, 5 kārtā).

3.3 Par iespējamām izmaiņām sac. organizatori un pretinieka komanda jāinformē ne vēlāk kā 7 dienas pirms kalendārā paredzētās spēles.

 

4. Dalībnieki

4.1.Čempionātā piedalās 9 Vidzemes un Rīgas reģiona futbola klubi - komandas, kuri apņemas pildīt šī Reglamenta prasības.

4.2 Latvijas 2.līgas čempionātā var piedalīties klubi, kuri ir LFF biedri un LFF reģistrētie-licenzētie spēlētāji;

4.3 2018. gada sezonā, LFF Virslīgas un 1. Līgas klubos pieteiktie spēlētāji, LFF Vidzemes 2. Līgas čempionātā spēlēt nedrīkst.

4.4 Katrs klubs var pieteikt neierobežotu skaitu citu valstu futbolistu - amatieru (kam nav
Latvijas republikas pase).

4.5 15 gadus veci ( 2003. g. dz.) spēlētāji var piedalīties tikai ar ārsta atļauju un vecāku piekrišanu (šīs atļaujas jāuzrāda spēles tiesnesim);

4.6 Katras komandas vadība atbild par savas komandas spēlētāju veselības stāvokli spēles laikā un ārpus tās: apdrošināšanu, citiem ar spēlētāju veselību saistītiem jautājumiem;

4.7 Ja kāds Vidzemes 2.līgas čempionāta futbolists ir vienlaicīgi spēlējis kādā citā 2.līgas komandā (sava vai cita reģiona) viņš tiek diskvalificēts;

5. Spēlētāju pārejas:

5.1 spēlētājs pāriet uz citu klubu drīkst tikai pārejas periodā:

1.novembris 2017. gads – 24.augustam2018. gads

5.2 Par pamatu pārejai ir spēlētāja pārejas kartes noformēšana un reģistrēšana LFF COMET;

 

6. Pieteikumi

6.1 Komandu iepriekšējie pieteikumi iesniedzami līdz 6.aprīlim sacensību vadītājam

pa e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

6.2 Vārdiskie sastāvi/pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada28.aprīlim spēļu apkalpošanas sistēmā COMET;

6.3Papild pieteikumus pieņem līdz 24. augustam;

6.4 Spēlētāju limits pieteikumā nav ierobežots;

 

7. Sacensību rīkošanas kārtība

7.1 LFF Vidzemes reģiona 2. līgas čempionāts noritēs divos riņķos no 28. aprīļa līdz 23. septembrim.

7.2 Sacensības notiek pēc pastāvošiem FIFA noteikumiem, spēles laikā tiek atļautas

7 spēlētāju maiņas.

7.3 Komanda-saimnieks nodrošina kārtību stadionā, 3 spēles bumbas un 3 bumbu padevējus.

7.4 Komanda-saimnieks nodrošina pretinieku komandai iespēju pēc spēles izmantot higiēnas prasībām atbilstošas dušas un sanitāro mezglu.

7.5 Komanda-saimnieks nodrošina tiesnešu vajadzībām portatīvo datoru un patstāvīgu interneta pieslēgumu.

7.6 Spēles protokols jāizpilda LFF spēļu apkalpošanas sistēmā „COMET” 30 min. līdz spēles sākumam.

7.8 Komandas pārstāvjiem jābūt savai medicīnas somai, nepieciešamības gadījumā jāsniedz pirmā medicīniskā palīdzība savas komandas spēlētājiem.

7.9Komanda „laukuma saimnieks” pirmais nosaka formas krāsu, kādā tā piedalīsies sacensībās.

 

8. Protesti

8.1 Protesta iesniegšanu fiksē spēles protokolā 30 min. laikā pēc spēles.

8.2 Protests rakstiskā veidā, kuru paraksta oficiālais komandas pārstāvis un kur jābūt izsmeļošai motivācijai, 24 stundu laikā tieši vai pa e-pastu jānogādā sac. vadītājam.

8.3. Protestus izskatīšanai nepieņem, ja tie iesniegti par 11 metru soda sitienu, "aizmugures stāvokli", ieskaitītiem vai neieskaitītiem vārtiem.

9. Tiesneši

Uz Vidzemes čempionāta spēlēm tiesneši tiek nozīmēti no LFF licencēto tiesnešu saraksta, kuru nozīmēšanu veic sacensību galvenais tiesnesis M. Veģeris.

Tiesnešu lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne

komandu oficiālie pārstāvji.

 

10. Uzvarētāju noteikšana

10.1 Komandu vietas nosaka pēc lielākās punktu summas, kur par uzvaru tiek doti 3 punkti, par neizšķirtu -1 p. par zaudējumu 0 p;

10.2 Vienāda punktu skaita gadījumā divām vai vairākām komandām augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai ir:

1. Labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība, iegūtie vārti);

2. Vairāk uzvaru visās spēlēs;

3. Labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;

10.3 Komanda, kura izstājas vai tiek izslēgta no čempionāta, atlikušajās spēlēs saņem zaudējumus ar 0:3, ja komanda ir izspēlējusi ( patiesi - reāli notikušas)50% spēļu. Pārējos gadījumos spēļu rezultāti tiek anulēti.

 

11. Apbalvošana

1.-3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem;

1.-3. vietu ieguvēju komandu spēlētāji un treneri ( 25 cilvēki) tiek apbalvoti ar medaļām;

Ar speciālām balvām tiek apbalvoti: čempionāta labākais spēlētājs, labākais vārtu guvējs, labākais vārtsargs, labākais aizsargs, labākais pussargs un labākais uzbrucējs, kā arīkatras komandas sezonasvērtīgākais spēlētājs.

 

12. Finansiālie noteikumi

12.1 Čempionāts tiek organizēts uz pilnīgas pašfinansēšanās noteikumiem;

12.2 Komandām dalības maksa ir 400 EUR

12.3.Tiesnešu maksa 120 EUR par spēli x 8 mājas spēles = 960 EUR;

12.4 Dalības maksas jānomaksā līdz 1.jūnijam, ja līdz minētam datumam komanda dalības maksu nesamaksā, tā automātiski tiek izslēgta no čempionāta.

            

FAIR PLAY

Sacensību nobeigumā soda naudas tiks summētas kopā un korektākās komandas pēc sezonas sanāksmē saņems balvas:

  1. vieta 20%

Uz FAIR PLAY balvu var pretendēt komanda, kas nospēlējusi reāli 100% visas Vidzemes čempionāta spēles. ( nenospēlēta spēle ieskaitīta komandai, kas neieradās uz kārtējo kalendāra spēli)