Saskaņots LFF sacensību daļa

2017. gada 7. aprīlī

LFF 2.LĪGAS VIDZEMES REĢIONA 2017. GADA ČEMPIONĀTA

R E G L A M E N T S

 

1. Mērķis un uzdevumi

1.1 Noskaidrot 2017.gada LFF Vidzemes reģiona 2.līgas uzvarētāju.

1.2 Palielināt jauniešu līdzdalību sacensībās.

1.3 Popularizēt futbolu Latvijā, Vidzemes reģionā.

 

2. Sacensību vadība;

Sacensības organizē un vada LFF Vidzemes reģiona vadītājs Andis Rozītis.

 

3. Vieta un laiks

3.12017.g. Vidzemes reģiona 2. līgas čempionāts notiks no 22. aprīļa līdz 24. septembrim, pēc iepriekš apstiprinātā kalendāra.

3.2 Lai pārceltu kalendāra spēli, jābūt nopietnam pamatojumam, kas tiek uzskatīts

kā ārkārtējs gadījums, ko kalendāra saskaņošanas laikā nevarēja paredzēt.

Ja kāda kluba sastāvā ir valsts jaunatnes izlašu spēlētāji vai kandidāti, tad uz šo izlašu spēlēm vai koptreniņiem izsaukto spēlētāju ( ne mazāk kā 3) komandai ir tiesības pārcelt kalendārā paredzētās 2. līgas spēles. Par izmaiņām jāziņo sacensību organizatoram.

Spēli drīkst pārcel ja tā sakrīt ar Latvijas kausa izspēles datumiem, kuri nav bijuši iepriekš paredzami ( komanda tikusi 3, 4, 5 kārtā).

3.3 Par iespējamām izmaiņām sac. organizatori un pretinieka komanda jāinformē ne vēlāk kā 7 dienas pirms kalendārā paredzētās spēles.

 

4. Dalībnieki

4.1.Čempionātā piedalās max 16 Vidzemes un Rīgas reģiona futbola klubi - komandas, kuri apņemas pildīt šī Reglamenta prasības.

4.2 Latvijas 2.līgas čempionātā var piedalīties klubi, kuri ir LFF biedri un LFF reģistrētie-licenzētie spēlētāji;

4.3 Katrs klubs var pieteikt neierobežotu skaitu citu valstu futbolistu - amatieru (kam nav
Latvijas republikas pase).

4.4 15 gadus veci ( 2002. g. dz.) spēlētāji var piedalīties tikai ar ārsta atļauju un vecāku piekrišanu (šīs atļaujas jāuzrāda spēles tiesnesim);

4.5 Katras komandas vadība atbild par savas komandas spēlētāju veselības stāvokli spēles laikā un ārpus tās: apdrošināšanu, citiem ar spēlētāju veselību saistītiem jautājumiem;

4.6 Katra komanda, LFF Vidzemes 2. Līgas čempionātam, var pieteikt trīs, 2017. gada sezonā, 1. Līgā, pieteiktos spēlētājus.

4.7 Ja kāds Vidzemes 2.līgas čempionāta futbolists ir vienlaicīgi spēlējis kādā citā 2.līgas komandā (sava vai cita reģiona) viņš tiek diskvalificēts;

4.8Viena kluba ietvaros, kur ir 1. līgas un 2. līgas komandas ir iespējama spēlētāju rotācija. Komandas, kuru pieteikumā ir 2017. gada sezonas pirmās līgas spēlētāji, LFF Vidzemes 2. līgas čempionātā spēlē ārpus konkurences. Uz 1.08 komandas ārpus konkurences: FK VALMIERA/GLASS - 2, FK SMILTENE/BJSS - 2, FK BALVI, RĪGA UNITED – 2, FK LIMBAŽI, FK SALACGRĪVA. Ja kāda no iepriekš minētām komandām uzvar Vidzemes čempionātā vai ieņem vietas no 1.-6. vietai, tiesības Vidzemi pārstāvēt 2. līgas finālturnīrā, iegūst 2. vietas, 3. vietas, 4. vietas, 5. Vietas, 6. Vietas, 7. vietas ieguvēja komanda.

5. Spēlētāju pārejas:

Spēlētāja statusa un pārejas reglaments:

 LFF Reglaments par spēlētāju statusu un pārejām.

 

5.1 spēlētājs pāriet uz citu klubu drīkst tikai pārejas periodā:

1.novembris – 1.septembris.

5.2 Par pamatu pārejai ir spēlētāja pārejas kartes noformēšana un reģistrēšana LFF;

 LFF spēlētāja pārejas karte

5.3 LFF uz minēto dokumentu pamata noformē jaunu spēlētāja licenci.

 

6. Pieteikumi

6.1 Komandu iepriekšējie pieteikumi iesniedzami līdz 5.aprīlim sacensību vadītājam

pa e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

6.2 Vārdiskie pieteikumi jāiesniedz līdz 2017. gada 22.aprīlim;

6.3Papildpieteikumus pieņem līdz 1. septembrim;

6.4 Spēlētāju limits pieteikumā nav ierobežots;

6.5 Pieteikuma forma pielikumā Nr.1. Pieteikums jāaizpilda elektroniski un jānosūta sacensību vadītājam pa e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

 

7. Sacensību rīkošanas kārtība

7.1 LFF Vidzemes reģiona 2. līgas sacensības noritēs divos posmos: pirmais posms - priekšsacīkstes no 22. aprīļa līdz 27. augustam. Otrais posms – finālsacensības no 28. augusta līdz 24. Septembrim.

7.2 LFF Vidzemes reģiona 2. līgas komandas būs sadalītas divās grupās: Rietumu un Austrumu. Katrā grupā max astoņas komandas.

Grupās sacensībasnoritēs divos riņķos ar spēlēm savā un pretinieka laukumā.

7.3 Otrā posmā komandas, kas grupā izcīnīs 1.-2. vietu, ņemot līdz savstarpējo spēļu rezultātus, tiksies ar otras grupas 1. un 2. vietas komandām savā un pretinieku laukumā noskaidrojot sacensību uzvarētājus.

7.4 Sacensību uzvarētājs iegūst tiesības piedalīties 2.līgas finālturnīrā, kas noritēs oktobra mēnesī, divos posmos( priekšsacīkstes un fināls).

7.5 Komandas, kas grupās izcīnīs 3. vietu, divās spēlēs, pēc kausa izcīņas principa, ar spēlēm savā un pretinieku laukumā noskaidros 5. un 6. vietu. Līdzīgi grupu 4. vietas noskaidros kopvērtējuma 7. - 8. vietu. Grupu 5. vietas spēlēs par 9.- 10. vietu. Grupu 6. vietas spēlēs par 11.- 12. vietu. Grupu 7. vietas spēlēs par 13.- 14. vietu. Grupu 8. vietas spēlēs par 15.- 16. vietu.

7.6 Spēlēs par 1.-16. vietu izbraukumā pirmā dodas komanda, kas pirmā posmā izcīnījusi vairāk punktu, ja punkti vienādi, vērtē nākamos rādītājus: vairāk gūto vārtu, vārtu starpība visās spēlēs, dzeltenās kartītes, izloze.

7.7 Sacensības notiek pēc pastāvošiem FIFA noteikumiem, spēles laikā tiek atļautas

7 spēlētāju maiņas.

7.8 Komanda-saimnieks nodrošina kārtību stadionā, 3 spēles bumbas un 3 bumbu padevējus.

7.9 Komanda-saimnieks nodrošina pretinieku komandai iespēju pēc spēles izmantot higiēnas prasībām atbilstošas dušas un sanitāro mezglu.

7.10 Komandas pārstāvjiem ir jāaizpilda un jāparaksta spēles protokols 15 min. līdz spēles sākumam, uzrādot spēlētāju licences spēles tiesnesim!!!.

7.11 Komandas pārstāvjiem jābūt savai medicīnas somai, nepieciešamības gadījumā jāsniedz pirmā medicīniskā palīdzība savas komandas spēlētājiem.

7.12Komanda „laukuma saimnieks” pirmais nosaka formas krāsu, kādā tā piedalīsies sacensībās.

 

8. Protesti

8.1 Protesta iesniegšanu fiksē spēles protokolā 30 min. laikā pēc spēles.

8.2 Protests rakstiskā veidā, kuru paraksta oficiālais komandas pārstāvis un kur jābūt izsmeļošai motivācijai, 24 stundu laikā tieši vai pa e-pastu jānogādā sac. vadītājam.

8.3. Protestus izskatīšanai nepieņem, ja tie iesniegti par 11 metru soda sitienu, "aizmugures stāvokli", ieskaitītiem vai neieskaitītiem vārtiem.

9. Tiesneši

Uz Vidzemes čempionāta spēlēm tiesneši tiek nozīmēti no LFF licencēto tiesnešu saraksta, kuru nozīmēšanu veic sacensību galvenais tiesnesis A. Rozītis.

Tiesnešu lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne

komandu oficiālie pārstāvji.

 

10. Uzvarētāju noteikšana

10.1 Komandu vietas grupās nosaka pēc lielākās punktu summas, kur par uzvaru tiek doti 3 punkti, par neizšķirtu -1 p. par zaudējumu 0 p;

10.2 Vienāda punktu skaita gadījumā divām vai vairākām komandām augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai ir:

1. Labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība, iegūtie vārti);

2. Vairāk uzvaru visās spēlēs;

3. Labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;

10.3 Komanda, kura izstājas vai tiek izslēgta no čempionāta, atlikušajās spēlēs saņem zaudējumus ar 0:3, ja komanda ir izspēlējusi ( patiesi - reāli notikušas)50% spēļu. Pārējos gadījumos spēļu rezultāti tiek anulēti.

10.4 Otrā posmā, spēlēs par 1.-4. vietu, komandu vietas nosaka pēc lielākās punktu summas, kur par uzvaru tiek doti 3 punkti, par neizšķirtu -1 p. par zaudējumu 0 p. Ja punkti vienādi skat. 10.2

10.5 Otrā posmā, cīnoties par 5.-16. vietu, komandas spēlē pēc kausa izcīņas principa. Ja pēc otrās spēles neizšķirts, komandas, bez spēles pagarinājuma katra izpilda piecus 11. m soda sitienus, ja arī pēc pieciem soda sitieniem nav noteikts uzvarētājs, komandas turpina izpildīt soda sitienus līdz uzvarētāja noteikšanai.

 

11. Apbalvošana

1.-3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem;

1.-3. vietu ieguvēju komandu spēlētāji un treneri ( 25 cilvēki) tiek apbalvoti ar medaļām;

Ar speciālām balvām tiek apbalvoti: čempionāta labākais spēlētājs, labākais vārtu guvējs, labākais vārtsargs, labākais aizsargs, labākais pussargs un labākais uzbrucējs, kā arīkatras komandas sezonasvērtīgākais spēlētājs.

 

12. Finansiālie noteikumi

12.1 Čempionāts tiek organizēts uz pilnīgas pašfinansēšanās noteikumiem;

12.2 Komandām dalības maksa ir 400 EUR

12.3.Tiesnešu maksa 115 EUR par spēli x ….. mājas spēles = ……. EUR;

12.4 Dalības maksas jānomaksā līdz 1.jūnijam, ja līdz minētam datumam komanda dalības maksu nesamaksā, tā automātiski tiek izslēgta no čempionāta.

            

FAIR PLAY

Sacensību nobeigumā soda naudas tiks summētas kopā un korektākās komandas pēc sezonas sanāksmē saņems balvas:

  1. vieta 20%

Uz FAIR PLAY balvu var pretendēt komanda, kas nospēlējusi reāli 100% visas Vidzemes čempionāta spēles. ( nenospēlēta spēle ieskaitīta komandai, kas neieradās uz kārtējo kalendāra spēli)