LFF 2.LĪGAS VIDZEMES REĢIONA 2015. GADA ČEMPIONĀTA

R E G L A M E N T S

 

 1. Mērķis un uzdevumi

1.1 Noskaidrot 2015.gada LFF Vidzemes reģiona 2.līgas uzvarētāju.

1.2 Palielināt jauniešu līdzdalību sacensībās.

1.3 Popularizēt futbolu Latvijā, Vidzemes reģionā.

 

2. Sacensību vadība;

Sacensības organizē un vada LFF Vidzemes reģiona vadītājs Andis Rozītis.

 

3. Vieta un laiks

3.1 2015.g. Vidzemes reģiona 2. līgas čempionāts notiks no 11. maija līdz 28. septembrim, pēc iepriekš apstiprinātā kalendāra.

3.2 Lai pārceltu kalendāra spēli, jābūt nopietnam pamatojumam, kas tiek uzskatīts

kā ārkārtējs gadījums, ko kalendāra saskaņošanas laikā nevarēja paredzēt.

Ja kāda kluba sastāvā ir valsts jaunatnes izlašu spēlētāji vai kandidāti, tad uz šo izlašu spēlēm vai koptreniņiem izsaukto spēlētāju ( ne mazāk kā 3) komandai ir tiesības pārcelt kalendārā paredzētās 2. līgas spēles. Par izmaiņām jāziņo sacensību organizatoram.

Spēli drīkst pārcel ja tā sakrīt ar Latvijas kausa izspēles datumiem, kuri nav bijuši iepriekš paredzami ( komanda tikusi 3, 4, 5 kārtā).

3.3 Par iespējamām izmaiņām sac. organizatori un pretinieka komanda jāinformē ne vēlāk kā 7 dienas pirms kalendārā paredzētās spēles.

 

4. Dalībnieki

4.1.Čempionātā piedalās maksimums 10 Vidzemes un Rīgas reģiona futbola klubi - komandas, kuri apņemas pildīt šī Reglamenta prasības;

4.2 Latvijas 2.līgas čempionātā var piedalīties klubi, kuri ir LFF biedri un LFF reģistrētie-licenzētie spēlētāji;

4.3 Katrs klubs var pieteikt neierobežotu skaitu citu valstu futbolistu - amatieru (kam nav
Latvijas republikas pase).

4.4 15 gadus veci ( 2000. g. dz.) spēlētāji var piedalīties tikai ar ārsta atļauju un vecāku piekrišanu (šīs atļaujas jāuzrāda spēles tiesnesim);

4.5 Katras komandas vadība atbild par savas komandas spēlētāju veselības stāvokli spēles laikā un ārpus tās: apdrošināšanu, citiem ar spēlētāju veselību saistītiem jautājumiem;

4.6 Čempionātā drīkst piedalīties tikai 2.līgas spēlētāji, kuriem ir tiesības stažēties 1.līgas klubos, virslīgas klubos līdz 23. gadu vecumam (1992. dz. gads) saglabājot piederību savam klubam;

4.7 Ja kāds Vidzemes 2.līgas čempionāta futbolists ir vienlaicīgi spēlējis kādā citā 2.līgas komandā (sava vai cita reģiona) viņš tiek diskvalificēts;

4.8 Viena kluba ietvaros, kur ir 1. līgas un 2. līgas komandas ir iespējama spēlētāju rotācija. Ja FK VALKA/VALMIERA, FK STAICELES BEBRI,  BALVU SC, komanda uzvar Vidzemes čempionātā, tiesības Vidzemi pārstāvēt 2. līgas finālturnīrā, iegūst 2. vietas, 3. vietas, vai 4. vietas  ieguvēja komanda.

 

5. Spēlētāju pārejas:

Spēlētāja statusa un pārejas reglaments:

 LFF Reglaments par spēlētāju statusu un pārejām.

 

5.1 spēlētājs pāriet uz citu klubu drīkst tikai pārejas periodā:

1.novembris – 1.septembris.

5.2 Par pamatu pārejai ir spēlētāja pārejas kartes noformēšana un reģistrēšana LFF;

 LFF spēlētāja pārejas karte

5.3 LFF uz minēto dokumentu pamata noformē jaunu spēlētāja licenci.

 

6. Pieteikumi

6.1 Komandu iepriekšējie pieteikumi iesniedzami līdz 1.aprīlim sacensību vadītājam

 pa e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

6.2 Vārdiskie pieteikumi jāiesniedz līdz 2015. gada 5.maijam;

6.3 Papildpieteikumus pieņem līdz 30. septembrim;

6.4 Spēlētāju limits pieteikumā nav ierobežots;

6.5 Pieteikuma forma pielikumā Nr.1. Pieteikums jāaizpilda elektroniski un jānosūta sacensību vadītājam  pa e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

 

7. Sacensību rīkošanas kārtība

7.1 LFF Vidzemes reģiona 2. līgas sacensības noritēs divos riņķos ar spēlēm savā un pretinieka laukumā.

7.2 Sacensību uzvarētājs iegūst tiesības piedalīties 2.līgas finālturnīrā, kas noritēs oktobra mēnesī, divos posmos( priekšsacīkstes un fināls).

7.3 Sacensības notiek pēc pastāvošiem FIFA noteikumiem, spēles laikā tiek atļautas

7 spēlētāju maiņas.

7.4 Komanda-saimnieks nodrošina kārtību stadionā, 3 spēles bumbas un 3 bumbu padevējus.

7.5 Komanda-saimnieks nodrošina pretinieku komandai iespēju pēc spēles izmantot higiēnas prasībām atbilstošas dušas  un sanitāro mezglu.

7.6 Komandas pārstāvjiem ir jāaizpilda un jāparaksta spēles protokols 15 min. līdz spēles sākumam, uzrādot spēlētāju licences un komandas pieteikumu.

7.7 Komanda „laukuma saimnieks” pirmais nosaka formas krāsu, kādā tā piedalīsies sacensībās.

 

8. Protesti

8.1 Protesta iesniegšanu fiksē spēles protokolā 30 min. laikā pēc spēles.

8.2 Protests rakstiskā veidā, kuru paraksta oficiālais komandas pārstāvis un kur jābūt izsmeļošai motivācijai, 24 stundu laikā tieši vai pa e-pastu jānogādā sac. vadītājam.

8.3. Protestus izskatīšanai nepieņem, ja tie iesniegti par 11 metru soda sitienu, "aizmugures stāvokli", ieskaitītiem vai neieskaitītiem vārtiem.

9. Tiesneši

Uz Vidzemes čempionāta spēlēm tiesneši tiek nozīmēti no LFF licencēto tiesnešu saraksta, kuru nozīmēšanu veic sacensību galvenais tiesnesis A. Rozītis.

Tiesnešu lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne

komandu oficiālie pārstāvji.

 

10. Uzvarētāju noteikšana

10.1 Komandu vietas nosaka pēc lielākās punktu summas, kur par uzvaru tiek doti 3 punkti, par neizšķirtu -1 p. par zaudējumu 0 p;

10.2 Vienāda punktu skaita gadījumā divām vai vairākām komandām augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai ir:

1. Labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība, iegūtie vārti);

2. Vairāk uzvaru visās spēlēs;

3. Labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;

10.3 Komanda, kura izstājas vai tiek izslēgta no čempionāta, atlikušajās spēlēs saņem zaudējumus ar 0:3, ja komanda ir izspēlējusi ( patiesi - reāli notikušas) 50% spēļu. Pārējos gadījumos spēļu rezultāti tiek anulēti.

 

11. Apbalvošana

1.-3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem;

1.-3. vietu ieguvēju komandu spēlētāji un treneri ( 25 cilvēki) tiek apbalvoti ar  medaļām;

Ar speciālām balvām tiek apbalvoti: čempionāta labākais spēlētājs, labākais vārtu guvējs, labākais vārtsargs, labākais aizsargs, labākais pussargs un labākais uzbrucējs, kā arīkatras komandas sezonas vērtīgākais spēlētājs.

 

12. Finansiālie noteikumi

12.1 Čempionāts tiek organizēts uz pilnīgas pašfinansēšanās noteikumiem;

12.2 Komandām dalības maksa ir 400 EUR

12.3.Tiesnešu maksa 100 EUR par spēli x 7 spēles = 700 EUR;

12.4 Dalības maksas jānomaksā līdz 1.jūnijs, ja līdz minētam datumam komanda dalības maksu nesamaksā, tā automātiski tiek izslēgta no čempionāta.

             

FAIR PLAY

Sacensību nobeigumā soda naudas tiks summētas kopā un korektākās komandas pēc sezonas sanāksmē saņems balvas:

  1. vieta 40%
  2. vieta 35%
  3. vieta 25%

Uz FAIR PLAY balvu var pretendēt komanda, kas nospēlējusi reāli 100% visas Vidzemes čempionāta spēles. ( nenospēlēta spēle ieskaitīta komandai, kas neieradās uz kārtējo kalendāra spēli)

 

LFF Vidzemes 2. līgas čempionāta

Disciplinārais reglaments

 

Pielikums Nr.2

1. LFF 2. līgas un Latvijas kausa izcīņā brīdinājumi tiek skaitīti atsevišķi.

1.1. Spēlētājs pēc noraidījuma 2. līgas vai kausa izcīņas spēlē, nevar piedalīties kluba vienā            vai vairākās nākošajās 2. līgas vai kausa izcīņas spēlēs - sacensībās, kurās viņš šo   noraidījumi ir saņēmis (izņemot p.p. 19.5.,19.6.,19.7. minēto pārkāpumu gadījumos).
1.2. Spēlētājs pēc noraidījuma par pārkāpumiem, norādītiem p.p. 19.5.,19.6.,19.7., tiek  diskvalificēts un nevar piedalīties jebkurās LFF organizētajās sacensībās līdz DK      noteiktam laika periodam.

1.3. 2.līgas čempionāta laikā saņemtās disciplinārās sankcijas neattiecas uz pārspēlēm par tiesībām piedalīties 1. līgas čempionātā, izņemot no p.19.2 līdz p.19.7. paredzēto pārkāpumu.

2. Ja noraidījumi, kuri paredzēti p.p. 19.5.,19.6.,19.7. ir pēdējā Latvijas kausa spēlē, tad spēlētājs tiek diskvalificēts uz nākošo LFF organizēto sacensību spēli (spēlēm) un DK ziņo klubam konkrētu diskvalifikācijas dienu un sacensības.

3. Ja spēlētājs tiek noraidīts 2. līgas čempionāta pēdējā spēlē vai pārspēlēs par tiesībām piedalīties 1. līgas čempionātā (izņemot par diviem brīdinājumiem 1 (vienā) spēlē vai par noraidījumu, kurš saņemts, liedzot pretiniekam acīmredzamu iespēju gūt vārtus) spēlētāja diskvalifikācija pāriet uz nākamo attiecīgo čempionātu vai Latvijas kausa izcīņu, kuram spēlētājs tiek pieteikts. Informācija par diskvalificētajiem spēlētājiem tiek publicēta LFF mājas lapā.

4. Spēlētāju diskvalifikācija pēc kārtējā brīdinājuma saņemšanas sezonas pēdējā 2.līgas čempionāta vai Latvijas kausa izcīņas spēlē, nepāriet uz nākamo sezonu, un brīdinājumi anulējas.

5. Klubi atbild par:

5.1. precīzu LFF apstiprināto Reglamentu izpildi;

5.2. kārtības nodrošināšanu sporta bāzē līdz spēles sākumam, spēles laikā un pēc tās, līdz abas komandas, tiesneši un līdzjutēji ir atstājuši stadionu;

5.3 par disciplināro sankciju uzskaiti;

5.4 par komandas spēlētājiem, kas iziet laukumā uz kārtējo LFF organizēto spēli;

6. Klubam ieskaita zaudējumu ar 0:3( ja zaudējums lielāks par 0:3, atstāj spēles rezultātu) un piešķir naudas sodu par:

6.1.

Neierašanos uz kārtējo spēli bez attaisnojošiem iemesliem

150,- EUR

6.2.

Ja komanda atsakās spēlēt vai turpināt iesākto spēli

150,- EUR

6.3.

Spēles laukuma neatbilstību (laukuma saimnieku vainas dēļ) spēles sarīkošanas prasībām (nosaka galvenais tiesnesis )

150,- EUR

6.4.

Spēles pārtraukšanu konkrēta kluba spēlētāju vai oficiālo personu nedisciplinētības dēļ

150,- EUR

6.5.

Ja spēle netiek pabeigta sakarā ar nekārtībām sacensību vietā

150,- EUR un stadiona slēgšana uz noteiktu laiku

6.6.

Diskvalificēta, pieteikumā vai spēles protokolā nepieteikta spēlētāja piedalīšanos spēlē, par spēlētāja statusa slēpšanu

100,- EUR

6.7.

Ja spēle nenotika sakarā ar to, ka viesu komanda nevar nodrošināt krāsas ziņā atšķirīgu spēļu formas tērpu

100,- EUR

7. Klubs tiek sodīts:

7.1. Ja sporta bāzē, kurā tiek sarīkota spēle, atbilstoši sacensību reglamentu prasībām nav:

7.1.1.

Bumbu padevēji

20,- EUR

7.1.2.

Rezerves spēlētāju un kluba oficiālo personu vieta

30,- EUR

7.1.3.

Medicīniskā palīdzība spēlētājiem atbilstoši sacensību reglamentam

50,- EUR

7.1.4.

 3 (trīs) bumbas

50,- EUR

7.1.5.

Neievērota sabiedriskā kārtība, skatītāju iejaukšanās spēlē

70 - EUR

7.2. par spēles pārkāpumiem:

7.2.1.

Par piecām dzeltenām kartītēm vienā spēlē spēlē

70 – EUR

7.2.2

Par trīs sarkanām kartītēm vienā spēlē

100 – EUR

8. Ja spēlētājs vai oficiālā kluba persona diskriminē vai ceļ neslavu kādam attiecībā uz viņa ādas krāsu, valodu, reliģiju vai izdara kādu citu rasistisku darbību:

8.1 spēlētājam - diskvalifikācija uz 3 (trīs) mēnešiem