LFF 2.LĪGAS VIDZEMES REĢIONA 2015. GADA ČEMPIONĀTA

R E G L A M E N T S

 

 1. Mērķis un uzdevumi

1.1 Noskaidrot 2015.gada LFF Vidzemes reģiona 2.līgas uzvarētāju.

1.2 Palielināt jauniešu līdzdalību sacensībās.

1.3 Popularizēt futbolu Latvijā, Vidzemes reģionā.

 

2. Sacensību vadība;

Sacensības organizē un vada LFF Vidzemes reģiona vadītājs Andis Rozītis.

 

3. Vieta un laiks

3.1 2015.g. Vidzemes reģiona 2. līgas čempionāts notiks no 11. maija līdz 28. septembrim, pēc iepriekš apstiprinātā kalendāra.

3.2 Lai pārceltu kalendāra spēli, jābūt nopietnam pamatojumam, kas tiek uzskatīts

kā ārkārtējs gadījums, ko kalendāra saskaņošanas laikā nevarēja paredzēt.

Ja kāda kluba sastāvā ir valsts jaunatnes izlašu spēlētāji vai kandidāti, tad uz šo izlašu spēlēm vai koptreniņiem izsaukto spēlētāju ( ne mazāk kā 3) komandai ir tiesības pārcelt kalendārā paredzētās 2. līgas spēles. Par izmaiņām jāziņo sacensību organizatoram.

Spēli drīkst pārcel ja tā sakrīt ar Latvijas kausa izspēles datumiem, kuri nav bijuši iepriekš paredzami ( komanda tikusi 3, 4, 5 kārtā).

3.3 Par iespējamām izmaiņām sac. organizatori un pretinieka komanda jāinformē ne vēlāk kā 7 dienas pirms kalendārā paredzētās spēles.

 

4. Dalībnieki

4.1.Čempionātā piedalās maksimums 10 Vidzemes un Rīgas reģiona futbola klubi - komandas, kuri apņemas pildīt šī Reglamenta prasības;

4.2 Latvijas 2.līgas čempionātā var piedalīties klubi, kuri ir LFF biedri un LFF reģistrētie-licenzētie spēlētāji;

4.3 Katrs klubs var pieteikt neierobežotu skaitu citu valstu futbolistu - amatieru (kam nav
Latvijas republikas pase).

4.4 15 gadus veci ( 2000. g. dz.) spēlētāji var piedalīties tikai ar ārsta atļauju un vecāku piekrišanu (šīs atļaujas jāuzrāda spēles tiesnesim);

4.5 Katras komandas vadība atbild par savas komandas spēlētāju veselības stāvokli spēles laikā un ārpus tās: apdrošināšanu, citiem ar spēlētāju veselību saistītiem jautājumiem;

4.6 Čempionātā drīkst piedalīties tikai 2.līgas spēlētāji, kuriem ir tiesības stažēties 1.līgas klubos, virslīgas klubos līdz 23. gadu vecumam (1992. dz. gads) saglabājot piederību savam klubam;

4.7 Ja kāds Vidzemes 2.līgas čempionāta futbolists ir vienlaicīgi spēlējis kādā citā 2.līgas komandā (sava vai cita reģiona) viņš tiek diskvalificēts;

4.8 Viena kluba ietvaros, kur ir 1. līgas un 2. līgas komandas ir iespējama spēlētāju rotācija. Ja FK VALKA/VALMIERA, FK STAICELES BEBRI,  BALVU SC, komanda uzvar Vidzemes čempionātā, tiesības Vidzemi pārstāvēt 2. līgas finālturnīrā, iegūst 2. vietas, 3. vietas, vai 4. vietas  ieguvēja komanda.

 

5. Spēlētāju pārejas:

Spēlētāja statusa un pārejas reglaments:

 LFF Reglaments par spēlētāju statusu un pārejām.

 

5.1 spēlētājs pāriet uz citu klubu drīkst tikai pārejas periodā:

1.novembris – 1.septembris.

5.2 Par pamatu pārejai ir spēlētāja pārejas kartes noformēšana un reģistrēšana LFF;

 LFF spēlētāja pārejas karte

5.3 LFF uz minēto dokumentu pamata noformē jaunu spēlētāja licenci.

 

6. Pieteikumi

6.1 Komandu iepriekšējie pieteikumi iesniedzami līdz 1.aprīlim sacensību vadītājam

 pa e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

6.2 Vārdiskie pieteikumi jāiesniedz līdz 2015. gada 5.maijam;

6.3 Papildpieteikumus pieņem līdz 30. septembrim;

6.4 Spēlētāju limits pieteikumā nav ierobežots;

6.5 Pieteikuma forma pielikumā Nr.1. Pieteikums jāaizpilda elektroniski un jānosūta sacensību vadītājam  pa e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

 

7. Sacensību rīkošanas kārtība

7.1 LFF Vidzemes reģiona 2. līgas sacensības noritēs divos riņķos ar spēlēm savā un pretinieka laukumā.

7.2 Sacensību uzvarētājs iegūst tiesības piedalīties 2.līgas finālturnīrā, kas noritēs oktobra mēnesī, divos posmos( priekšsacīkstes un fināls).

7.3 Sacensības notiek pēc pastāvošiem FIFA noteikumiem, spēles laikā tiek atļautas

7 spēlētāju maiņas.

7.4 Komanda-saimnieks nodrošina kārtību stadionā, 3 spēles bumbas un 3 bumbu padevējus.

7.5 Komanda-saimnieks nodrošina pretinieku komandai iespēju pēc spēles izmantot higiēnas prasībām atbilstošas dušas  un sanitāro mezglu.

7.6 Komandas pārstāvjiem ir jāaizpilda un jāparaksta spēles protokols 15 min. līdz spēles sākumam, uzrādot spēlētāju licences un komandas pieteikumu.

7.7 Komanda „laukuma saimnieks” pirmais nosaka formas krāsu, kādā tā piedalīsies sacensībās.

 

8. Protesti

8.1 Protesta iesniegšanu fiksē spēles protokolā 30 min. laikā pēc spēles.

8.2 Protests rakstiskā veidā, kuru paraksta oficiālais komandas pārstāvis un kur jābūt izsmeļošai motivācijai, 24 stundu laikā tieši vai pa e-pastu jānogādā sac. vadītājam.

8.3. Protestus izskatīšanai nepieņem, ja tie iesniegti par 11 metru soda sitienu, "aizmugures stāvokli", ieskaitītiem vai neieskaitītiem vārtiem.

9. Tiesneši

Uz Vidzemes čempionāta spēlēm tiesneši tiek nozīmēti no LFF licencēto tiesnešu saraksta, kuru nozīmēšanu veic sacensību galvenais tiesnesis A. Rozītis.

Tiesnešu lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne

komandu oficiālie pārstāvji.

 

10. Uzvarētāju noteikšana

10.1 Komandu vietas nosaka pēc lielākās punktu summas, kur par uzvaru tiek doti 3 punkti, par neizšķirtu -1 p. par zaudējumu 0 p;

10.2 Vienāda punktu skaita gadījumā divām vai vairākām komandām augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai ir:

1. Labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība, iegūtie vārti);

2. Vairāk uzvaru visās spēlēs;

3. Labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;

10.3 Komanda, kura izstājas vai tiek izslēgta no čempionāta, atlikušajās spēlēs saņem zaudējumus ar 0:3, ja komanda ir izspēlējusi ( patiesi - reāli notikušas) 50% spēļu. Pārējos gadījumos spēļu rezultāti tiek anulēti.

 

11. Apbalvošana

1.-3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem;

1.-3. vietu ieguvēju komandu spēlētāji un treneri ( 25 cilvēki) tiek apbalvoti ar  medaļām;

Ar speciālām balvām tiek apbalvoti: čempionāta labākais spēlētājs, labākais vārtu guvējs, labākais vārtsargs, labākais aizsargs, labākais pussargs un labākais uzbrucējs, kā arīkatras komandas sezonas vērtīgākais spēlētājs.

 

12. Finansiālie noteikumi

12.1 Čempionāts tiek organizēts uz pilnīgas pašfinansēšanās noteikumiem;

12.2 Komandām dalības maksa ir 400 EUR

12.3.Tiesnešu maksa 100 EUR par spēli x 7 spēles = 700 EUR;

12.4 Dalības maksas jānomaksā līdz 1.jūnijs, ja līdz minētam datumam komanda dalības maksu nesamaksā, tā automātiski tiek izslēgta no čempionāta.

             

FAIR PLAY

Sacensību nobeigumā soda naudas tiks summētas kopā un korektākās komandas pēc sezonas sanāksmē saņems balvas:

  1. vieta 40%
  2. vieta 35%
  3. vieta 25%

Uz FAIR PLAY balvu var pretendēt komanda, kas nospēlējusi reāli 100% visas Vidzemes čempionāta spēles. ( nenospēlēta spēle ieskaitīta komandai, kas neieradās uz kārtējo kalendāra spēli)

 

LFF Vidzemes 2. līgas čempionāta

Disciplinārais reglaments

 

Pielikums Nr.2

1. LFF 2. līgas un Latvijas kausa izcīņā brīdinājumi tiek skaitīti atsevišķi.

1.1. Spēlētājs pēc noraidījuma 2. līgas vai kausa izcīņas spēlē, nevar piedalīties kluba vienā            vai vairākās nākošajās 2. līgas vai kausa izcīņas spēlēs - sacensībās, kurās viņš šo   noraidījumi ir saņēmis (izņemot p.p. 19.5.,19.6.,19.7. minēto pārkāpumu gadījumos).
1.2. Spēlētājs pēc noraidījuma par pārkāpumiem, norādītiem p.p. 19.5.,19.6.,19.7., tiek  diskvalificēts un nevar piedalīties jebkurās LFF organizētajās sacensībās līdz DK      noteiktam laika periodam.

1.3. 2.līgas čempionāta laikā saņemtās disciplinārās sankcijas neattiecas uz pārspēlēm par tiesībām piedalīties 1. līgas čempionātā, izņemot no p.19.2 līdz p.19.7. paredzēto pārkāpumu.

2. Ja noraidījumi, kuri paredzēti p.p. 19.5.,19.6.,19.7. ir pēdējā Latvijas kausa spēlē, tad spēlētājs tiek diskvalificēts uz nākošo LFF organizēto sacensību spēli (spēlēm) un DK ziņo klubam konkrētu diskvalifikācijas dienu un sacensības.

3. Ja spēlētājs tiek noraidīts 2. līgas čempionāta pēdējā spēlē vai pārspēlēs par tiesībām piedalīties 1. līgas čempionātā (izņemot par diviem brīdinājumiem 1 (vienā) spēlē vai par noraidījumu, kurš saņemts, liedzot pretiniekam acīmredzamu iespēju gūt vārtus) spēlētāja diskvalifikācija pāriet uz nākamo attiecīgo čempionātu vai Latvijas kausa izcīņu, kuram spēlētājs tiek pieteikts. Informācija par diskvalificētajiem spēlētājiem tiek publicēta LFF mājas lapā.

4. Spēlētāju diskvalifikācija pēc kārtējā brīdinājuma saņemšanas sezonas pēdējā 2.līgas čempionāta vai Latvijas kausa izcīņas spēlē, nepāriet uz nākamo sezonu, un brīdinājumi anulējas.

5. Klubi atbild par:

5.1. precīzu LFF apstiprināto Reglamentu izpildi;

5.2. kārtības nodrošināšanu sporta bāzē līdz spēles sākumam, spēles laikā un pēc tās, līdz abas komandas, tiesneši un līdzjutēji ir atstājuši stadionu;

5.3 par disciplināro sankciju uzskaiti;

5.4 par komandas spēlētājiem, kas iziet laukumā uz kārtējo LFF organizēto spēli;

6. Klubam ieskaita zaudējumu ar 0:3( ja zaudējums lielāks par 0:3, atstāj spēles rezultātu) un piešķir naudas sodu par:

6.1.

Neierašanos uz kārtējo spēli bez attaisnojošiem iemesliem

150,- EUR

6.2.

Ja komanda atsakās spēlēt vai turpināt iesākto spēli

150,- EUR

6.3.

Spēles laukuma neatbilstību (laukuma saimnieku vainas dēļ) spēles sarīkošanas prasībām (nosaka galvenais tiesnesis )

150,- EUR

6.4.

Spēles pārtraukšanu konkrēta kluba spēlētāju vai oficiālo personu nedisciplinētības dēļ

150,- EUR

6.5.

Ja spēle netiek pabeigta sakarā ar nekārtībām sacensību vietā

150,- EUR un stadiona slēgšana uz noteiktu laiku

6.6.

Diskvalificēta, pieteikumā vai spēles protokolā nepieteikta spēlētāja piedalīšanos spēlē, par spēlētāja statusa slēpšanu

100,- EUR

6.7.

Ja spēle nenotika sakarā ar to, ka viesu komanda nevar nodrošināt krāsas ziņā atšķirīgu spēļu formas tērpu

100,- EUR

7. Klubs tiek sodīts:

7.1. Ja sporta bāzē, kurā tiek sarīkota spēle, atbilstoši sacensību reglamentu prasībām nav:

7.1.1.

Bumbu padevēji

20,- EUR

7.1.2.

Rezerves spēlētāju un kluba oficiālo personu vieta

30,- EUR

7.1.3.

Medicīniskā palīdzība spēlētājiem atbilstoši sacensību reglamentam

50,- EUR

7.1.4.

 3 (trīs) bumbas

50,- EUR

7.1.5.

Neievērota sabiedriskā kārtība, skatītāju iejaukšanās spēlē

70 - EUR

7.2. par spēles pārkāpumiem:

7.2.1.

Par piecām dzeltenām kartītēm vienā spēlē spēlē

70 – EUR

7.2.2

Par trīs sarkanām kartītēm vienā spēlē

100 – EUR

8. Ja spēlētājs vai oficiālā kluba persona diskriminē vai ceļ neslavu kādam attiecībā uz viņa ādas krāsu, valodu, reliģiju vai izdara kādu citu rasistisku darbību:

8.1 spēlētājam - diskvalifikācija uz 3 (trīs) mēnešiem, atkārtotā gadījumā – mūža diskvalifikācija;

8.2 oficiālajai personai - aizliegums atrasties komandu ģērbtuvēs un uz rezervistu soliņa 6 (sešus) mēnešus, atkārtotā gadījumā – mūža diskvalifikācija;

Klubs tiek sodīts:

pēc pirmā pārkāpuma – no 1400,- EUR;

pēc otrā pārkāpuma – no 4000,- EUR;

pēc trešā pārkāpuma – no 7000,- EUR.

9. Ja līdzjutēju grupa traucē spēles norisi, uzvedas nekorekti (lamājās, traucē skatītājiem u.t.t.) izraisa nekārtības tribīnēs (stadionā), mudina uz vardarbību – klubam sods no 280 līdz 700 EUR (ja nav iespējams identificēt, kura kluba līdzjutēji tie ir, tiek sodīts klubs – laukuma saimnieku komanda).

10. Spēlētājs vai oficiālā persona, kas vilto dokumentus vai arī izdara darbību, kas nav savienojama ar sporta ētiku tiek diskvalificēta no 12 (divpadsmit) mēnešiem līdz mūža diskvalifikācijai.

11. Jebkurš, kas no sevis jeb no trešās puses piedāvā, sola vai piešķir nepamatotu priekšrocību LFF institūcijai, spēles tiesnesim, spēlētājam jeb oficiālajai personai, ar nolūku pamudināt to uz LFF, UEFA vai FIFA reglamentu pārkāpumu, kā arī jebkurš, kas slepus iespaido spēles rezultātu, veidā, kas nav savienojams ar sporta ētiku, tiek sodīts ar 1400 EUR un diskvalifikāciju no 6 (sešiem) mēnešiem līdz mūža diskvalifikācijai.

12. Visiem spēlētājiem, futbola klubu vadītājiem un citām klubu oficiālajām personām, kas piedalās LFF organizētājās sacensībās, kā arī spēļu tiesnešiem un citām LFF oficiālajām personām, kas piedalās LFF sacensību organizēšanā ir aizliegts pašiem vai ar citu personu starpniecību veikt naudas likmes uz LFF organizēto sacensību spēlēm. Šī punkta pārkāpuma gadījumā tiek piemērots naudas sods no 700,- līdz 7000,- EUR un diskvalifikācija, sākot no 3 mēnešiem līdz mūža diskvalifikācijai.

13. Pamatojoties uz tiesneša ziņojumu, kā arī spēles protokolā fiksētajiem noraidījumiem un brīdinājumiem par izdarītajiem pārkāpumiem, pret spēlētājiem pielietojamas sekojošas soda sankcijas:

13.1 Spēlētājs, kas saņēmis 3 (trešo) brīdinājumu 2.līgas čempionāta spēlēs - diskvalifikācija uz vienu kalendāro spēli.

13.2 Par katriem nākošiem 2 (diviem) brīdinājumiem 2.līgas čempionāta spēlēs diskvalifikācija uz 1 (vienu) spēli un 30,- EUR naudas sods;

13.3 Spēlētājs, kas saņēmis 3 (trešo) brīdinājumu kausa izcīņā, tiek diskvalificēts uz vienu nākamo kausa spēli.

13.4 Ja spēlētājs vienā spēlē saņem brīdinājumu, pēc kura jāseko spēlētāja diskvalifikācijai (3, 5, 7, 9 utt.) un vienlaicīgi šajā spēlē tiek noraidīts no laukuma, tad par katru pārkāpumu seko atsevišķs sods un diskvalifikācija.

13.5 Spēlētājam, kas pāriet uz citu klubu sezonas laikā, saglabājas nedzēstie brīdinājumi.

 

14. Klubs tiek izslēgts no čempionāta:

14.1 par atkārtotu neierašanos uz kalendārā paredzēto spēli;

14.2 par rupjiem sporta ētikas un disciplīnas pārkāpumiem.

14.3 par nesamaksātu dalības maksu līdz nolikumā noteiktam termiņam.

15. DK ir tiesības pielietot speciālas sankcijas atsevišķu pārkāpumu gadījumos, kuri nav iekļauti Reglamentā.

16. Protesta gadījumā, pamatojoties uz 2. līgas čempionāta reglamentā noteikto kārtību, klubam ir jāiemaksā LFF bankas kontā 280,- EUR. Ja 24 stundu laikā pieteiktā protesta teksts netiek iesniegts LFF, tad 2.līgas, kā arī klubam, kurš piedalās Latvijas kausa izcīņā, tiek piemērots naudas sods 140,- EUR apmērā. Ja iesniegtais protests tiek apmierināts, klubam tiek atgriezti 50% no iemaksātās naudas.

17. Pārkāpjot LFF klubu licencēšanas noteikumus, klubs tiek sodīts atbilstoši LFF klubu licencēšanas noteikumu sankciju katalogam.

18. Visas soda sankcijas stājas spēkā no DK lēmuma pieņemšanas brīža. Piešķirtie naudas sodi ir jāapmaksā līdz nākamai kalendārai spēlei no DK lēmuma pieņemšanas dienas.

19. Diskvalifikācijas:

19.1. uz 1 spēli

 
 

- par 2 brīdinājumiem vienā spēlē;

                                                              

- par noraidījumu, kurš saņemts, liedzot

pretinieku komandas spēlētājam acīmredzamu iespēju gūt vārtus;

19.2. uz 2 spēlēm + 70,- EUR

- par ļoti rupju spēli;

 

- par aizvainojošu, nepieklājīgu vārdu, izteicienu vai žestu lietošanu;

 

- par mešanu ar priekšmetu (dubļiem,

bumbu utt.);

19.4. uz 3 spēlēm + 100,- EUR

- par tīšu sitienu (ar roku, kāju, galvu utt.) pretiniekam;

 

- par izteiktiem draudiem (pretiniekam,

skatītājiem);

19.5. no 1 līdz 2 mēnešiem

vai līdz noteiktam laika periodam, atkarībā no pārkāpuma smaguma, diskvalifikācija un sods no 180,- EUR līdz 500,- EUR

- par agresīvu izturēšanos pret spēlētājiem, tiesnešiem, oficiālām personām, skatītājiem;

 

- par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos

tajā;

 

- par izteiktiem draudiem tiesnešiem;

 

- par spļaušanu pretiniekam, oficiālām

personām, skatītājiem;

19.6. no 4 līdz 7 mēnešiem un naudas sods no 700,- EUR līdz 1400,- EUR

- par uzbrukumu tiesnesim (ar elkoni, dūri, kāju, galvu utt.);

 

- par spļaušanu tiesnesim;

19.7. no 8 līdz 12 mēnešiem un naudas sods no 700,- līdz 1400,- EUR

- par provokāciju uz naidu vai vardarbību;

20. Visi LFF mājas lapā ievietotie DK lēmumi satur informatīvu raksturu.