LFF Vidzemes reģiona 2022. gada sezonas

Jaunatnes festivālu nolikums.

1.Mērķis un uzdevumi:


Čempionāts/festivāli tiek organizēts ar mērķi paaugstināt Vidzemes jaunatnes komandu un spēlētāju meistarību, uzlabot spēļu kvalitāti, jaunu komandu izveidošanu un veicināt futbola popularitāti reģionā.

 

2. Sacensību vadība:


Sacensības organizē Latvijas Futbola Federācija. Tiešo vadību nodrošina čempionāta direktors, galvenie tiesneši.

LFF Vidzemes reģionā sacensības vada LFF Vidzemes Futbola Centrs, vadītājs Andis Rozītis, galvenais tiesnesis A Utināns.

 

3. Sacensību vieta un laiks:


Sacensības notiek no 15. aprīļa – 18. novembrim pēc iepriekš apstiprināta kalendāra. Spēles var notikt tikai uz kvalitatīvi sagatavotiem, t.sk. jaunās paaudzes sintētiskajiem futbola laukumiem. Katrai konkrētai spēlei laukuma gatavību nosaka spēles tiesnesis.

4. Dalībnieki:


4.1. Čempionātā/festivālos var piedalīties LFF reģistrēto biedru klubu komandas, kuras apņemas pildīt šī reglamenta prasības un ievērot FAIR PLAY kodeksa noteikumus.


4.2. Sacensības notiks 10 vecuma grupās:

 • U-12 – 2010. dz.g. (futbols 8:8)
 • U-11 – 2011. dz.g. (futbols 8:8)
 • U-10 – 2012. dz.g. (futbols 8:8)
 • U-9 – 2013. dz. g (futbols 6:6)
 • U-8 – 2014. dz. g (futbols 6:6)
 • U-7 – 2015. -16. dz. g (futbols 6:6)
 • U-13 – 2009.-2010. dz. g (futbols 6:6 ) Ādas bumba
 • U-15 – 2007.-2008. dz. g (futbols 6:6 ) Ādas bumba
 • U-17 – 2005.-2006. dz. g (futbols 7:7) Ādas bumba
 • U-12 - 2010.-2011. dz. g (futbols 11:11) Vidzemes rudens kauss

4.3. Vidzemes futbola festivālos futbolā 8:8, var piedalīties tikai LFF licencētie futbolisti.


4.4 Vidzemes futbola festivālos, futbolā 6:6, tas ir 2013., 2014., 2015. gadā dzimušiem un jaunākiem zēniem jābūt LFF licencei, vai pasei, vai ID kartei, kas pretenziju gadījumā jāuzrāda sacensību tiesnesim, trenerim;

4.5. Komandu spēlētājiem obligāti jāspēlē ar kāju aizsargiem, futbola apaviem.

 

4.6. Katras komandas trenerim ir jābūt UEFA „A” vai „B” licencei, vai LFF C licencei, vai dokumentam par LSPA studenta statusu.

 

5. Vidzemes jaunatnes futbola festivāli ( VJFF ):

 

5.1. VJFF spēles var notikt tikai uz āra futbola laukumiem, kuri atbilst Latvijas virslīgas, pirmās, otrās, trešās līgas un dublieru sacensību prasībām.


5.2 VJFF spēles notiek pēc pastāvošiem spēles noteikumiem futbolā 11:11, 8:8, 7:7 un 6:6, un LFF izstrādātiem papildinājumiem.

 

5.3 Festivālos, futbolā 8:8 un 6:6, visas komandas sadalītas pēc spēka trīs vai četrās grupās – A, B, C, D. Spēlē pēc iepriekš apstiprinātas sistēmas.

 

5.4 Futbolā 8:8 un 6:6, komandās var iekļaut gadu vecākas meitenes, tas ir 2009. gada meitenes var spēlēt U-12 grupā, 2010. gada meitenes var spēlēt U-11 grupā, 2011. gada meitenes var spēlēt U-10 grupā, 2012. gada meitenes var spēlēt U-9 grupā, 2013. gada meitenes var spēlēt U-8 vecuma grupā un 2014. gada meitenes var spēlēt U-7 vecuma grupā.


5.5 Ādas bumbā, vecuma grupu U-13 ( 2009.-10. gada zēni), U -15 ( 2007.-08. gada zēni) un U-17 ( 2005.-06. gada zēni) komandās var iekļaut divus gadu vecākus spēlētājus.


5.6. Festivālos, futbolā 8:8 un 6:6, pēc spēlētāja noraidījuma no laukuma, komanda 10 min. spēlē mazākumā. Noraidītais spēlētājs šajā spēlē piedalīties nevar.


5.7 Ja rodas aizdomas par spēlētāja atbilstību noteiktam vecumam, komandu treneri savstarpēji vienojoties, drīkst pārbaudīt spēlētāja licences, dokumentus, nepieciešamības gadījumā pieaicinot pašus spēlētājus.

 

5.8. „Spēles dalībnieku” klubs (kolektīvi) ir atbildīgs par savu skatītāju (vecāku) uzvedību laikā, kad komandas atrodas spēļu vietā.

 

5.9 Skatītājiem, futbolistu vecākiem, sacensību laikā jāatrodas stadiona tribīnēs, ja šie noteikumi nav izpildīti tiesnesim ir tiesības spēli neuzsākt.

 

5.10 Ja spēle pārtraukta trenera vai vecāku nesportiskas uzvedības dēļ, komanda sabraukumā automātiski tiek diskvalificēta. Trenerim izteikts brīdinājums, atkārtota šāda gadījuma gadījumā treneris diskvalificēts līdz sezonas beigām. Trenera disciplinārlieta nodota LFF galīgā lēmuma pieņemšanai par trenera licences anulēšanu.

 

6. Galvenie noteikumi.

LFF Vidzemes reģiona jaunatnes sacensību laikā notiks fotografēšana un filmēšana Vidzemes reģiona futbola popularizēšanai, pārskata veidošanai, vēsturei. Iegūtie materiāli tiks izvietoti LFF mājaslapā, soc tīklos, sabiedriskos mēdijos.

                 
 

Vecuma
grupas

Max. spēlētāju skaits pieteikumā

Spēlētāju skaits laukumā

Spēles laiks (minūtes)

Laukuma izmērs (metros)

Vārtu izmērs (metros)

Spēles bumbas izmērs (Nr.)

 
                 
 

U-12
(2010.g.dz.)

20

8

1x20

65x45

5x2

4

 
 

U-11
(2011.g.dz.)

20

8

1x20

60x40

5x2

4

 
 

U-10
(2012.g.dz.)

20

8

1x20

60x40

5x2

4

 
 

U-9
(2013.g.dz.)

15

6

1x15

50x30

5x2 vai 3x2

3

 
 

U-8
(2014.g.dz.)

15

6

1x15

45x25

5x2 vai 3x2

3

 
 

U-7
(2015.-16.g.dz.)

15

6

1x15

45x25

5x2 vai 3x2

3

 
 

U-13
(2009.-10.g.dz.)

15

6

1x15-20

50x30

5x2

4

 
 

U-15
(2007.-08.g.dz.)

15

6

2x10-15

50x30

5x2

5

 
 

U-17
(2005.-06.g.dz.)

15

7

2x15-20

65x45

5x2

5

 
 

U-12
(2010.g.dz.)

25

11

1x25

100x68

7,32x2,44

4

 

Visās Visās grupās maiņu skaits neierobežots, atļautas atkārtotās maiņas.

 

Futbolā 8:8 spēles laukumā pie vārtiem, no vārtu vidus iezīmēts soda laukums 20x10 m, pirms vārtiem vārtu sargu laukums 3x8m. Pie standartsituācijas izspēles pretinieku komandas spēlētāji nedrīkst atrasties vārtu laukumā līdz brīdim, kad bumba tiek izspēlēta.
Pie atsitiena no vārtiem bumba novietota uz vārtu sargu laukuma līnijas( citur nedrīkst).
Sieniņas attālums pie soda sitieniem 7 m.

 

Vidzemes festivālos futbolisti drīkst spēlēt sekojušās vecuma grupās, bet tikai divu komandu sastāvā:

 

U-12

U-11

U-10

U-9

U-8

U-7

2010.g.dz.

X

         

2011.g.dz.

X

X

       

2012.g.dz.

X*

X

X

     

2013.g.dz.

 

X*

X

X

   

2014.g.dz.

   

X*

X

X

 

2015.-16.g.dz.

       

X

X

X* drīkst spēlēt ar vecāku un ārsta atļauju.

 

7. Vidzemes jaunatnes futbola festivālu norises kārtība futbolā 8:8;

U-12 ( 2010. gada zēni) vecuma grupā, komandas pēc 2021. gada rezultātiem sadalītas četrās grupās: A grupā, B grupā, C grupā, D grupā, pa 4.-5. komandām katrā.
Vidzemes jaunatnes futbola festivāls, pēc iepriekš apstiprināta kalendāra, notiek vienu reizi mēnesī no aprīļa līdz 1. septembrim. Festivāla laikā, savas grupas ietvaros, komandas izspēlē katra ar katru, nosakot vietas. Festivāla dienā katrai komandai 4 spēles, vienas spēles laiks - 20 min.
         Katras festivāla dienas noslēgumā komandas, kas savā grupā ieņem pēdējās divas vietas nākamā festivālā spēlē vienu grupu zemāk A   B   C    D. Savukārt komandas, kas grupā ieņem 1.-2. vietu nākamā festivālā spēlē grupu augstāk A    B   C  D.


U-11 ( 2011. gada zēni)
vecuma grupā, komandas pēc 2021. gada rezultātiem sadalītas piecās grupās: A grupā, B grupā, C grupā, D grupā, E grupā pa 5. komandām katrā. Vidzemes jaunatnes futbola festivāls, pēc iepriekš apstiprināta kalendāra, notiek vienu reizi mēnesī no aprīļa līdz oktobrim. Festivāla laikā, savas grupas ietvaros, komandas izspēlē katra ar katru, nosakot vietas. Festivāla dienā katrai komandai 4 spēles, vienas spēles laiks - 20 min.
         Katras festivāla dienas noslēgumā komandas, kas savā grupā ieņem pēdējās divas vietas nākamā festivālā spēlē vienu grupu zemāk A   B   C   D. Savukārt komandas, kas grupā ieņem 1.-2. vietu nākamā festivālā spēlē grupu augstāk A   B   C   D.

U-10 ( 2012. gada zēni) vecuma grupā, komandas pēc 2021. gada rezultātiem sadalītas piecās grupās: A grupā, B grupā, C grupā, D grupā, E grupā pa 5 komandām katrā. Vidzemes jaunatnes futbola festivāls, pēc iepriekš apstiprināta kalendāra, notiek vienu reizi mēnesī no aprīļa līdz oktobrim. Festivāla laikā, savas grupas ietvaros, komandas izspēlē katra ar katru, nosakot vietas. Festivāla dienā katrai komandai 4 spēles, vienas spēles laiks - 20 min.
         Katras festivāla dienas noslēgumā komandas, kas savā grupā ieņem pēdējās divas vietas nākamā festivālā spēlē vienu grupu zemāk A   B   C   D. Savukārt komandas, kas grupā ieņem 1.-2. vietu nākamā festivālā spēlē grupu augstāk A   B  C   D.

 

8. Vidzemes jaunatnes futbola festivālu norises kārtība futbolā 6:6;

U-9 ( 2013. gada zēni) vecuma grupā, komandas, komandas pēc 2021. gada rezultātiem sadalītas septiņās grupās: A grupā, B grupā, C grupā, D grupā, E grupā, F grupā, G grupā, pa 4.-5. komandām katrā.
Vidzemes jaunatnes futbola festivāls, pēc iepriekš apstiprināta kalendāra, notiek vienu reizi mēnesī no aprīļa līdz septembrim. Festivāla laikā, savas grupas ietvaros, komandas izspēlē katra ar katru, nosakot vietas. Festivāla dienā katrai komandai 3-4 spēles, vienas spēles laiks - 15 min.
         Katras festivāla dienas noslēgumā komandas, kas savā grupā ieņem pēdējās divas
vietas nākamā festivālā spēlē vienu grupu zemāk A   B   C   D. Savukārt komandas, kas grupā ieņem 1.-2. vietu nākamā festivālā spēlē grupu augstāk A   B   C   D. Sacensības notiek vienlaicīgi un četriem laukumiem.

U-8 ( 2014. gada zēni) vecuma grupā, komandas, komandas pēc 2021. gada rezultātiem sadalītas piecās grupās: A grupā, B grupā, C grupā, D grupā, E grupā pa 5. komandām katrā.
Vidzemes jaunatnes futbola festivāls, pēc iepriekš apstiprināta kalendāra, notiek vienu reizi mēnesī no maija līdz septembrim. Festivāla laikā, savas grupas ietvaros, komandas izspēlē katra ar katru, nosakot vietas. Festivāla dienā katrai komandai 4 spēles, vienas spēles laiks - 15 min.
         Katras festivāla dienas noslēgumā komandas, kas savā grupā ieņem pēdējās divas vietas nākamā festivālā spēlē vienu grupu zemāk A   B   C   D. Savukārt komandas,
kas grupā ieņem 1.-2. vietu nākamā festivālā spēlē grupu augstāk A   B   C   D. Sacensības notiek vienlaicīgi un četriem laukumiem.

U-7 (2015. – 20216. gada zēni) vecuma grupā, pirmā kārtā, komandas, pēc ģeogrāfiskā principa sadalītas četrās grupās: A grupā, B grupā, C grupā, D grupā, pa 5.-7. komandām katrā.

Otrā kārtā komandas sadalās grupās pēc meistarības sekojoši:

Grupas/ grupa

Austrumi

Pierīga

Centrs

Rietumi

A

1.-2. vieta

1. vieta

1.-2. vieta

1. vieta

B

3.-4. vieta

2. vieta

3.-4. vieta

2. vieta

C

5. vieta

3.-4. vieta

5. vieta

3.-4. vieta

D

6. vieta

5. vieta

6.-7. vieta

5. vieta

Vidzemes jaunatnes futbola festivāls, pēc iepriekš apstiprināta kalendāra, notiek vienu reizi mēnesī no maija līdz septembrim. Festivāla laikā, savas grupas ietvaros, komandas izspēlē katra ar katru, nosakot vietas. Festivāla dienā katrai komandai 4-5 spēles, vienas spēles laiks - 15 min.
         Sākot ar otro kārtu, katras festivāla dienas noslēgumā komandas, kas savā grupā ieņem divas pēdējās vietas, nākamā festivālā spēlē vienu grupu zemāk A   B   C  D. Savukārt komandas, kas grupā ieņem 1.-2. vietu nākamā festivālā spēlē grupu augstāk
A   B   C   D. Sacensības notiek vienlaicīgi un četriem laukumiem.

Futbolā 6:6 sacensību rezultāti tabulās netiek fiksēti.

 

Ādas bumbā, U-13, U-15 un U-17 grupā, sacensības norit divos - četros riņķos pēc sabraukuma principa. Kopā četri sabraukumi pēc iepriekš apstiprināta kalendāra, Katrai komandai 2-7 spēles dienā.

 

U-7 vecuma grupas komandu spēļu laikā ieteicams komandu treneriem (1 cilv. no komandas) atrasties spēles laukumā (izņemot soda laukumu) un netraucējot tās norisi ētiski dot norādījumus savas komandas spēlētājiem. Šāda iespēja pastāv tikai tai gadījumā, ja komandu treneri  ir sporta apģērbā. Pirms spēles par to jāinformē spēles tiesnesis un kopīgi jāsaskaņo visas rīcības spēles laikā.

 

9. Vidzemes rudens kausa norises kārtība futbolā 11:11;

U-12 ( 2010. gada zēni) vecuma grupā, komandas ( max 10), kas būs izteikušas vēlmi piedalīties Vidzemes Rudens kausā, pēc atsevišķi apstiprināta kalendāra aizvadīs turnīru. Turnīrs tiks organizēts pēc sabraukuma principa. Viena sabraukuma ietvaros katrai komandai garantētas 3-5 spēles. Turnīra norises laiks 1. septembris – 18. novembris.

 

10. Vērtēšana un uzvarētāju noteikšana.

10.1 Komandu vietu kārtību U-12 Rudens kausā, Ādas bumbā U-13, U-15, U-17 vecuma grupā nosaka pēc iegūto punktu summas (uzvara –3p.; neizšķirts-1p.; zaudējums–0p;).

10.2 Ja divām vai vairākām komandām būs vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu ieņems komanda, kurai ir labāki rādītāji savstarpējas spēlēs (punkti, vārtu starpība, gūtie vārti). Ja šie rādītāji nenoskaidro vietu kārtību, tad to nosaka pēc rādītājiem visās spēlēs (uzvaru skaits, vārtu starpība, gūtie vārti).

10.3 U-12 ( 2010. gada zēni), U-11 ( 2011. gada zēni), U-10 ( 2012. gada zēni) vecuma grupā, katrā kārtā, komandas izcīna vietas - A grupā no 1-5, B grupā 6-10,
C grupā 11-15, D grupā 16-20 vietai.
Iegūtā vieta kārtā = punkti. Punktus skaita visās festivālu kārtās kopā! Uzvar komanda ar mazāko punktu skaitu. Ja punkti vienādi, augstāka vieta komandai, kas izcīnījusi augstāku vietu pēdējā kārtā.

10.4 U-9 ( 2013. gada zēni) vecuma grupā, U-8 ( 2014. gada zēni) vecuma grupā, U-7 ( 2015.-16. gada zēni) vecuma grupā, katrā kārtā, komandas izcīna vietas - A grupā no 1-5, B grupā 6-10, C grupā 11-15, D grupā 16-20 vietai utt. Katras festivāla dienas noslēgumā komandas, kas savā grupā ieņem pēdējās divas vietas nākamā festivālā spēlē vienu grupu zemāk A   B   C   D. Savukārt komandas, kas grupā ieņem 1.-2. vietu nākamā festivālā spēlē grupu augstāk A   B   C   D.
Rezultāti tabulās netiek fiksēti, kopvērtējumā uzvarētāji netiek noteikti.

11. Spēļu organizēšana un tiesāšana

11.1. Visas spēles organizē “laukuma saimnieki” (laukuma īre, ģērbtuves, dušas).

11.2. Visu spēļu tiesnešus nozīmē LFF Vidzemes reģiona galvenais tiesnesis A. Utināns   vai tā pilnvarotā persona.

11.3. Visās vecumā grupās čempionāta spēles tiesās 1 tiesnesis.

11.4. Čempionātā pirmais formas tērpa krāsu izvēlas “laukuma saimnieks”. Nepieciešamības gadījumos komanda var spēlēt vienādas krāsas treniņ vestītēs.

12. Medicīniskā palīdzība

Sīkāku traumu gadījumos pirmo medicīnisko palīdzību spēlētājiem sniedz komandu ārsti (med. māsas) vai treneri. Treneriem obligāti jābūt līdzi nokomplektētai pirmās medicīniskās palīdzības somai. Nopietnu traumu gadījumos “laukuma saimnieks” nodrošina kvalitatīvu medicīnisko palīdzību, tel. 113

13. Apbalvošana

Ādas bumbā, 1. – 3. vietas ieguvēju komandas tiks apbalvotas ar kausu, komandu spēlētāji un treneri ar medaļām, ( 12 cilv).

U-12 Rudens kauss, 1. – 3. vietas ieguvēju komandas tiks apbalvotas ar kausu, komandu spēlētāji un treneri ar medaļām, (futbolā 11:11- 20 cilv).
1. – 3. vietas ieguvēju komandās noteiks komandas vērtīgāko spēlētāju.

U-12 vecuma grupā, 1. – 3. vietas ieguvēju komandas tiks apbalvotas ar kausu, komandu spēlētāji un treneri ar medaļām, (futbolā 8:8- 15 cilv).
1. – 3. vietas ieguvēju komandās noteiks komandas vērtīgāko spēlētāju.

U-11 vecuma grupā, 1. – 3. vietas ieguvēju komandas tiks apbalvotas ar kausu, komandu spēlētāji un treneri ar medaļām, (futbolā 8:8- 15 cilv).
1. – 3. vietas ieguvēju komandās noteiks komandas vērtīgāko spēlētāju.

U-10 vecuma grupā, 1. – 3. vietas ieguvēju komandas tiks apbalvotas ar kausu, komandu spēlētāji un treneri ar medaļām, (futbolā 8:8- 15 cilv).
1. – 3. vietas ieguvēju komandās noteiks komandas vērtīgāko spēlētāju.

U-9 (2013), U-8 (2014), U-7(2015-16) vecuma grupās apbalvos visas komandas (futbolā 6:6- 12 cilv). Kopvērtējuma uzvarētājs netiek noteikts.

14. Finanses

14.1. Izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās (ceļa izdevumi, ēdināšana, naktsmītnes, ekipējums) sedz sacensību dalībnieku organizācijas.

14.2. Izdevumi, kas saistīti ar “mājas spēļu” organizāciju (laukuma īre, ģērbtuves, dušas) sedz “laukuma saimnieki”.

14.3. Daļu izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, tiesāšanu un apbalvošanu, sedz Latvijas Futbola Federācija, otru daļu Vidzemes čempionāta komandas dalības maksas veidā, kas noteikta

50 EUR par katru komandu.

15. Pieteikumi

15.1. Iepriekšējie pieteikumi (pēc nosūtītā parauga) LFF VFC jānosūta līdz 2022.gada 1. martam Pēc šī termiņa komandas 2022.gada Vidzemes Jaunatnes čempionāta dalībnieku sastāvā netiks iekļautas.

15.2. Vārdiskie pieteikumi U-12 grupā ( 2010. gada zēni), futbolā 8:8(pēc formas), iesniedzami līdz pirmajai futbola festivāla dienai:

15.3. Vārdiskajā pieteikumā var iekļaut:

 • Futbolā 8:8 – 20 cilv.
 • Futbolā 6:6 – 15 cilv.

Nolikums apspriests un apstiprināts Vidzemes jaunatnes treneru sanāksmē

2022.g 11. martā