LFF Vidzemes reģiona 2018. gada sezonas

jaunatnes čempionāta nolikums.

1.Mērķis un uzdevumi
Čempionāts tiek organizēts ar mērķi paaugstināt Vidzemes jaunatnes komandu un spēlētāju meistarību, uzlabot spēļu kvalitāti, jaunu komandu izveidošanu un veicināt Latvijas jaunatnes izlašu spēlētāju atlasi.

 

2. Sacensību vadība
Sacensības organizē Latvijas Futbola Federācija. Tiešo vadību nodrošina čempionāta direktors, galvenie tiesneši.

LFF Vidzemes reģionā sacensības vada LFF Vidzemes Futbola Centra vadītājs Andis Rozītis, galvenais tiesnesis M. Veģeris.

 

3. Sacensību vieta un laiks
Sacensības notiek no 28.aprīļa līdz 30.septembrim pēc iepriekš apstiprināta kalendāra. Spēles var notikt tikai uz kvalitatīvi sagatavotiem, t.sk. jaunās paaudzes sintētiskajiem futbola laukumiem. Katrai konkrētai spēlei laukuma gatavību nosaka spēles tiesnesis.

4. Dalībnieki
4.1. Čempionātā var piedalīties LFF reģistrēto biedru klubu komandas, kuras apņemas pildīt šī reglamenta prasības un ievērot FAIR PLAY kodeksa noteikumus.
4.2. Sacensības notiks 8 vecuma grupās:

  • U-12 – 2006. dz.g. (futbols 8:8)
  • U-11 – 2007. dz.g. (futbols 8:8)
  • U-10 – 2008. dz.g. (futbols 8:8)
  • U-9 – 2009. dz. g (futbols 6:6)
  • U-8 – 2010. dz. g (futbols 6:6)
  • U-7 – 2011. dz. g (futbols 6:6)
  • U-13 – 2005.-2006. dz. g (futbols 6:6) Ādas bumba
  • U-15 – 2003.-2004. dz. g (futbols 6:6) Ādas bumba

4.3. Vidzemes čempionātā futbolā 8:8 var piedalīties tikai LFF licencētie futbolisti.
4.4
Futbolā 6:6, tas ir 2009., 2010., 2011. gadā dzimušiem un jaunākiem zēniem jābūt LFF licencei, vai pasei, vai ID kartei, kas pretenziju gadījumā jāuzrāda sacensību tiesnesim, trenerim;

4.5. Komandu spēlētājiem obligāti jāspēlē ar kāju aizsargiem, futbola apaviem.

4.6. Katras komandas trenerim ir jābūt UEFA „A” vai „B” licencei, vai LFF C licencei.

5. Vidzemes jaunatnes čempionāts

5.1. VČ spēles var notikt tikai uz āra futbola laukumiem, kuri atbilst Latvijas virslīgas, pirmās, otrās līgas un dublieru sacensību prasībām.

5.2. Pēc otrās neierašanās uz kalendārā apstiprināto spēli – komanda bez brīdinājuma tiek diskvalificēta.

5.3. Spēļu rezultāti netiek anulēti, ja komanda ir nospēlējusi visas pirmā apļa spēles ( viena apļa turnīrā, ja nospēlēts vismaz 50% spēļu).

5.4 Futbolā 6:6, vecuma grupu U-8 ( 2010. gada zēni) un U -7 ( 2011. gada zēni) komandās var iekļaut gadu vecākas meitenes, tas ir 2009. gada meitenes var spēlēt U-8 grupā un 2010. gada meitenes var spēlēt U-7 vecuma grupā.
5.5 Ādas bumbā, vecuma grupu U-13 ( 2005.-06. gada zēni) un U -15 ( 2003.-04. gada zēni) komandās var iekļaut gadu vecākas meitenes, tas ir 2004. gada meitenes var spēlēt U-13 grupā un 2002. gada meitenes var spēlēt U-15 vecuma grupā.

5.6 Ādas bumbā var spēlēt tikai LFF Attīstības grupas spēlētāji;
5.7. Ja komandas sastāvā ir spēlējis vecāka gada gājuma spēlētājs (iekļauts protokolā), tad komanda bez brīdinājuma tiek diskvalificēta.
5.8. Futbolā 6:6 un 8:8 pēc spēlētāja noraidījuma no laukuma, komanda 10 min. spēlē mazākumā. Noraidītais spēlētājs šajā spēlē piedalīties nevar.
5.9 Ja rodas aizdomas par spēlētāja atbilstību noteiktam vecumam, komandu treneri savstarpēji vienojoties, drīkst pārbaudīt spēlētāja licences, nepieciešamības gadījumā pieaicinot pašus spēlētājus.

5.10. „Spēles dalībnieku” klubs (kolektīvi) ir atbildīgs par savu skatītāju (vecāku) uzvedību laikā, kad komandas atrodas spēļu vietā.

5.11 Skatītājiem, futbolistu vecākiem sacensību laikā jāatrodas stadiona tribīnēs, ja šie noteikumi nav izpildīti tiesnesim ir tiesības spēli neuzsākt.

5.12 Ja spēle pārtraukta trenera vai vecāku nesportiskas uzvedības dēļ, komanda sabraukumā automātiski tiek diskvalificēta. Nenospēlētām spēlēm tiek piešķirts tehniskais zaudējums 0:5. Trenerim izteikts brīdinājums, atkārtota šāda gadījuma gadījumā treneris diskvalificēts līdz sezonas beigām. Trenera disciplinārlieta nodota LFF galīgā lēmuma pieņemšanai par trenera licences anulēšanu.

6. Galvenie noteikumi.

                 
 

Vecuma
grupas

Max. spēlētāju skaits pieteikumā

Spēlētāju skaits laukumā

Spēles laiks (minūtes)

Laukuma izmērs (metros)

Vārtu izmērs (metros)

Spēles bumbas izmērs (Nr.)

 
                 
 

U-12
(2006.g.dz.)

20

8

2x20

65x45

5x2

4

 
 

U-11
(2007.g.dz.)

20

8

2x20

60x40

5x2

4

 
 

U-10
(2008.g.dz.)

20

8

2x15

60x40

5x2

4

 
 

U-9
(2009.g.dz.)

15

6

2x12

50x30

5x2

3

 
 

U-8
(2010.g.dz.)

15

6

2x12

45x25

5x2

3

 
 

U-7
(2011.-10.g.dz.)

15

6

2x12

45x25

5x2

3

 
 

U-13
(2005.-06.g.dz.)

15

6

2x15

50x30

5x2

4

 
 

U-15
(2003.-04.g.dz.)

15

6

2x15

50x30

5x2

5

 

Visās grupās maiņu skaits neierobežots, atļautas atkārtotās maiņas.

Futbolā 8:8 spēles laukumā pie vārtiem, no vārtu vidus iezīmēts soda laukums 20x10 m, pirms vārtiem vārtu sargu laukums 3x8m. Pie standartsituācijas izspēles pretinieku komandas spēlētāji nedrīkst atrasties vārtu laukumā līdz brīdim, kad bumba tiek izspēlēta.
Pie atsitiena no vārtiem bumba novietota uz vārtu sargu laukuma līnijas( citur nedrīkst).
Sieniņas attālums pie soda sitieniem 7 m.

Vidzemes čempionātā futbolisti drīkst spēlēt sekojušās vecuma grupās, bet tikai divu komandu sastāvā:

 

U-12

U-11

U-10

U-9

U-8

U-7

2006.g.dz.

X

         

2007.g.dz.

X

X

       

2008.g.dz.

X*

X

X

     

2009.g.dz.

 

X*

X

X

   

2010.g.dz.

   

X*

X

X

 

2011.-12.g.dz.

       

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X* drīkst spēlēt ar vecāku un ārsta atļauju.

7. Sacensību izspēles kārtība futbolā 8:8;

7.1 U-12 ( 2006. gada zēni) un U-11 ( 2007. gada zēni) vecuma grupās, komandas pēc meistarības sadalītas divās apakšgrupās: A grupā un B grupā. Pēc sabraukuma principa, komandas izspēlē divu riņķu čempionātu.
U-11 vecuma grupas 7. vietas ieguvēja komanda 2019. gadā spēlē B grupā, savukārt B grupas 1. vieta 2019. gada čempionātā spēlē A grupā. Visas jaunās komandas spēlēs B grupā.

U-10 ( 2008. gada zēni) vecuma grupā, visas komandas sadalītas divās apakšgrupās pēc ģeogrāfiskā principa: Austrumu un Rietumu. Pirmā posmā, pēc sabraukuma principa, komandas izspēlē divu riņķu čempionātu.( līdz Līgo svētkiem)

Otram posmam jeb A finālturnīram kvalificējas katras grupas pirmo trīs vietu ieguvējas komandas, ņemot līdz savstarpējo spēļu rezultātus. B finālturnīrā spēlē katras grupas 4.-6. vietas ieguvēja komanda, ņemot līdz savstarpējo spēļu rezultātus, noslēgumā izcīnot 7.-12. Vietu.
Finālturnīri notiek divos sabraukumos: viens Austrumos, viens Rietumos. Finālturnīra spēles laiks 2x15 min.

2019. gadā, 2008. gada zēnu A grupā, spēlēs 1.-7. vietas ieguvējas komandas, visas pārējās un jaunās komandas spēlēs B grupā.

LFF kausa izcīņai kvalificējas A grupas vai A finālturnīra 1. vietas un 2. vietas ieguvēja komanda.

LFF kausa izcīņas finālturnīri:

Gulbene - U-10 (2008) – 17.-19. Augusts
Liepāja - U-11 (2007) – 24.-26. augusts
Ventspils - U-12 (2006) – 7.-9. Septembris

7.2 Sacensību izspēles kārtība futbolā 6:6;
U-9(2009)
U-8 (2010), U-7 (2011) vecuma grupā visas komandas sadalītas divās apakšgrupās pēc ģeogrāfiskā principa: Austrumu un Rietumu. Komandas izspēlē divu vai trīs riņķu čempionātu bez finālturnīra. Sacensību rezultāti tabulās netiek fiksēti.
Ādas bumbā, U-15 un U-13 grupā, sacensības norit divos riņķos pēc sabraukuma principa.

7.3. U-7 vec. grupas komandu spēļu laikā ieteicams komandu treneriem (1 cilv. no komandas) atrasties spēles laukumā (izņemot soda laukumu) un netraucējot tās norisi ētiski dot norādījumus savas komandas spēlētājiem. Šāda iespēja pastāv tikai tai gadījumā, ja komandu treneri  ir sporta apģērbā. Pirms spēles par to jāinformē spēles tiesnesis un kopīgi jāsaskaņo visas rīcības spēles laikā.

8. Vērtēšana

8.1 Komandu vietu kārtību nosaka pēc iegūto punktu summas (uzvara –3p.; neizšķirts-1p.; zaudējums–0p;).

8.2 Ja divām vai vairākām komandām būs vienāda punktu summa, tad augstāku vietu ieņems komanda, kurai ir labāki rādītāji savstarpējas spēlēs (punkti, vārtu starpība, gūtie vārti). Ja šie rādītāji nenoskaidro vietu kārtību, tad to nosaka pēc rādītājiem visās spēlēs (uzvaru skaits, vārtu starpība, gūtie vārti).

9. Spēļu organizēšana un tiesāšana

9.1. Visas spēles organizē “laukuma saimnieki” (laukuma īre, ģērbtuves, dušas).

9.2. Visu spēļu tiesnešus nozīmē galvenais tiesnesis M. Veģeris vai tā pilnvarotā persona.

9.3. Visās vecumā grupās čempionāta spēles tiesās 1 tiesnesis.

9.4. Čempionātā pirmais formas tērpa krāsu izvēlas “laukuma saimnieks”. Nepieciešamības gadījumos komanda var spēlēt vienādas krāsas treniņ vestītēs.

10. Medicīniskā palīdzība

Sīkāku traumu gadījumos pirmo medicīnisko palīdzību spēlētājiem sniedz komandu ārsti (med. māsas) vai treneri. Treneriem obligāti jābūt līdzi nokomplektētai pirmās medicīniskās palīdzības somai. Nopietnu traumu gadījumos “laukuma saimnieks” nodrošina kvalitatīvu medicīnisko palīdzību, tel. 113

11. Apbalvošana

A finālā, U-10 - U12 vecuma grupās, 1. – 3. vietas ieguvēju komandas tiks apbalvotas ar kausu, komandu spēlētāji un treneri ar medaļām, (futbolā 8:8- 15 cilv).
1. – 3. vietas ieguvēju komandās noteiks komandas vērtīgāko spēlētāju.

B finālā, U-10 - U12 vecuma grupā, 1. – 3. vietas ieguvēju komandas tiks apbalvotas ar kausu.

U-9 (2009), U-8 (2010), U-7(2011)
vecuma grupās apbalvos visas komandas.

12. Finanses

12.1. Izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās (ceļa izdevumi, ēdināšana, naktsmītnes, ekipējums) sedz sacensību dalībnieku organizācijas.

12.2. Izdevumi, kas saistīti ar “mājas spēļu” organizāciju (laukuma īre, ģērbtuves, dušas) sedz “laukuma saimnieki”.

12.3. Daļu izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, tiesāšanu un apbalvošanu, sedz Latvijas Futbola Federācija, otru daļu Vidzemes čempionāta komandas dalības maksas veidā, kas noteikta

40 EUR par katru komandu.

13. Pieteikumi un spēļu kalendārs

13.1. Iepriekšējie pieteikumi (pēc nosūtītā parauga) LFF VFC jānosūta līdz 2018.gada 10.marts. Pēc šī termiņa komandas 2018.gada Vidzemes Jaunatnes čempionāta dalībnieku sastāvā netiks iekļautas.

13.2. Vārdiskie pieteikumi (pēc formas) iesniedzami, uzrādot spēlētāju licences līdz
30. aprīlim:

13.3. Vārdiskajā pieteikumā var iekļaut:

  • Futbolā 8:8 – 20 cilv.
  • Futbolā 6:6 – 15 cilv.

13.4 Otrajam posmam jeb Vidzemes reģiona finālturnīram futbolā 8:8, U -10 vecuma grupā, komandas finālistes, iesniedz jaunu pieteikumu, kurā var iekļaut 15 futbolistus. Pieteikumi jāiesniedz vienu dienu pirms finālturnīra sākuma, t. i. 2008. gada zēniem līdz 30. jūlijam.

Nolikums apspriests un apstiprināts Vidzemes jaunatnes treneru sanāksmē 2018.g 29. martā