LFF Vidzemes reģiona 2017. gada sezonas

jaunatnes čempionāta nolikums.

1.Mērķis un uzdevumi
Čempionāts tiek organizēts ar mērķi paaugstināt Vidzemes jaunatnes komandu un spēlētāju meistarību, uzlabot spēļu kvalitāti, jaunu komandu izveidošanu un veicināt Latvijas jaunatnes izlašu spēlētāju atlasi.

 

2. Sacensību vadība
Sacensības organizē Latvijas Futbola Federācija. Tiešo vadību nodrošina čempionāta direktors, galvenie tiesneši.

Vidzemes zonā sacensības vada LFF Vidzemes Futbola Centra vadītājs Andis Rozītis.

 

3. Sacensību vieta un laiks
Sacensības notiek no 22.aprīļa līdz 30.septembrim pēc iepriekš apstiprināta kalendāra. Spēles var notikt tikai uz kvalitatīvi sagatavotiem, t.sk. jaunās paaudzes sintētiskajiem futbola laukumiem. Katrai konkrētai spēlei laukuma gatavību nosaka spēles tiesnesis.

4. Dalībnieki
4.1. Čempionātā var piedalīties LFF reģistrēto biedru klubu komandas, kuras apņemas pildīt šī reglamenta prasības un ievērot FAIR PLAY kodeksa noteikumus.
4.2. Sacensības notiks 8 vecuma grupās:

  • U-12 – 2005. dz.g. (futbols 8:8)
  • U-11 – 2006. dz.g. (futbols 8:8)
  • U-10 – 2007. dz.g. (futbols 8:8)
  • U-9 – 2008. dz. g (futbols 6:6)
  • U-8 – 2009. dz. g (futbols 6:6)
  • U-7 – 2010. dz. g (futbols 6:6)
  • U-13 – 2004.-2005. dz. g (futbols 6:6) Ādas bumba
  • U-15 – 2002.-2003. dz. g (futbols 6:6) Ādas bumba

4.3. Čempionātā var piedalīties tikai LFF licencētie futbolisti.

4.4. Komandu spēlētājiem obligāti jāspēlē ar kāju aizsargiem.

4.5. Katras komandas trenerim ir jābūt UEFA „A” vai „B” licencei, vai LFF C licencei.

5. Vidzemes jaunatnes čempionāts

5.1. VČ spēles var notikt tikai uz āra futbola laukumiem, kuri atbilst Latvijas virslīgas, pirmās, otrās līgas un dublieru sacensību prasībām.

5.2. Pēc otrās neierašanās uz kalendārā apstiprināto spēli – komanda bez brīdinājuma tiek diskvalificēta.

5.3. Spēļu rezultāti netiek anulēti, ja komanda ir nospēlējusi visas pirmā apļa spēles ( viena apļa turnīrā, ja nospēlēts vismaz 50% spēļu).

5.4 Futbolā 6:6, vecuma grupu U-8 ( 2009. gada zēni) un U -7 ( 2010. gada zēni) komandās var iekļaut gadu vecākas meitenes, tas ir 2008. gada meitenes var spēlēt U-8 grupā un 2009. gada meitenes var spēlēt U-7 vecuma grupā.

5.5. Ja komandas sastāvā ir spēlējis vecāka gada gājuma spēlētājs (iekļauts protokolā), tad komanda bez brīdinājuma tiek diskvalificēta.

5.6 Spēlētāju licences, pirms spēles, drīkst pārbaudīt spēles tiesnesis, LFF sacensību daļas atbildīgā persona, sacensību galvenais tiesnesis, LFF Vidzemes futbola centra vadītājs.
5.7 Ja rodas aizdomas par spēlētāja atbilstību noteiktam vecumam, komandu treneri savstarpēji vienojoties, drīkst pārbaudīt spēlētāja licences, nepieciešamības gadījumā pieaicinot pašus spēlētājus.

5.8. „Spēles dalībnieku” klubs (kolektīvi) ir atbildīgs par savu skatītāju (vecāku) uzvedību laikā, kad komandas atrodas spēļu vietā.

5.9 Skatītājiem, futbolistu vecākiem sacensību laikā jāatrodas stadiona tribīnēs, ja šie noteikumi nav izpildīti tiesnesim ir tiesības spēli neuzsākt.

5.10 Ja spēle pārtraukta trenera vai vecāku nesportiskas uzvedības dēļ, komanda sabraukumā automātiski tiek diskvalificēta. Nenospēlētām spēlēm tiek piešķirts tehniskais zaudējums 0:5. Trenerim izteikts brīdinājums, atkārtota šāda gadījuma gadījumā treneris diskvalificēts līdz sezonas beigām. Trenera disciplinārlieta nodota LFF galīgā lēmuma pieņemšanai par trenera licences anulēšanu.

6. Galvenie noteikumi.

                 
 

Vecuma
grupas

Max. spēlētāju skaits protokolā

Spēlētāju skaits laukumā

Spēles laiks (minūtes)

Laukuma izmērs (metros)

Vārtu izmērs (metros)

Spēles bumbas izmērs (Nr.)

 
                 
 

U-12
(2005.g.dz.)

15

8

2x15

65x45

5x2

4

 
 

U-11
(2006.g.dz.)

15

8

2x15

60x40

5x2

4

 
 

U-10
(2007.g.dz.)

15

8

2x15

60x40

5x2

4

 
 

U-9
(2008.g.dz.)

12

6

2x12

50x30

5x2

3

 
 

U-8
(2009.g.dz.)

12

6

2x12

45x25

5x2

3

 
 

U-7
(2010.-10.g.dz.)

12

6

2x12

45x25

5x2

3

 
 

U-13
(2004.-05.g.dz.)

12

6

2x12

50x30

5x2

4

 
 

U-15
(2002.-03.g.dz.)

12

6

2x12

50x30

5x2

5

 

Visās grupās maiņu skaits neierobežots, atļautas atkārtotās maiņas.

Futbolā 8:8 spēles laukumā pie vārtiem, no vārtu vidus iezīmēts soda laukums 20x10 m, pirms vārtiem vārtu sargu laukums 3x8m. Pie standartsituācijas izspēles pretinieku komandas spēlētāji nedrīkst atrasties vārtu laukumā līdz brīdim, kad bumba tiek izspēlēta.
Pie atsitiena no vārtiem bumba novietota uz vārtu sargu laukuma līnijas( citur nedrīkst).
Sieniņas attālums pie soda sitieniem 7 m.

Vidzemes čempionātā futbolisti drīkst spēlēt sekojušās vecuma grupās, bet tikai divu komandu sastāvā:

 

U-12

U-11

U-10

U-9

U-8

U-7

2005.g.dz.

x

         

2006.g.dz.

X

x

       

2007.g.dz.

X*

X

x

     

2008.g.dz.

 

X*

X

X

   

2009.g.dz.

   

X*

X

x

 

2010.-11.g.dz.

     

X*

x

x

X* drīkst spēlēt ar vecāku un ārsta atļauju.

7. Sacensību izspēles kārtība futbolā 8:8;

7.1 Visas komandas sadalītas divās apakšgrupās pēc ģeogrāfiskā principa: Austrumu un Rietumu. Pirmā posmā, pēc sabraukuma principa, komandas izspēlē divu riņķu čempionātu.
( līdz Līgo svētkiem)
Otram posmam jeb A finālturnīram kvalificējas katras grupas pirmo trīs vietu ieguvējas komandas, ņemot līdz savstarpējo spēļu rezultātus. B finālturnīrā spēlē katras grupas 4.-6. vietas ieguvēja komanda, ņemot līdz savstarpējo spēļu rezultātus, noslēgumā izcīnot 7.-12. vietu
Finālturnīri notiek divos sabraukumos: viens Austrumos, viens Rietumos. Finālturnīra spēles laiks 2x15 min
LFF kausa izcīņai kvalificējas A finālturnīra uzvarētājs.

7.2 Sacensību izspēles kārtība futbolā 6:6;
U-9(2008)
U-8 (2009), U-7 (2010) vecuma grupā visas komandas sadalītas divās apakšgrupās pēc ģeogrāfiskā principa: Austrumu un Rietumu. Komandas izspēlē divu vai trīs riņķu čempionātu bez finālturnīra. Sacensību rezultāti tabulās netiek fiksēti.

7.3. LFF kausa izcīņas finālturnīri:

U-10 (2007) – 18.-20. augusts
U-11 (2006) – 25.-27. augusts

U-12 (2005) – 8.-10. septembris

7.4. Futbolā 6:6 un 8:8 pēc spēlētāja noraidījuma no laukuma komanda 10 min. spēlē mazākumā. Noraidītais spēlētājs šajā spēlē piedalīties nevar.

7.5. U-7 vec. grupas komandu spēļu laikā ieteicams komandu treneriem (1 cilv. no komandas) atrasties spēles laukumā (izņemot soda laukumu) un netraucējot tās norisi ētiski dot norādījumus savas komandas spēlētājiem. Šāda iespēja pastāv tikai tai gadījumā, ja komandu treneri  ir sporta apģērbā. Pirms spēles par to jāinformē spēles tiesnesis un kopīgi jāsaskaņo visas rīcības spēles laikā.

8. Vērtēšana

8.1 Komandu vietu kārtību nosaka pēc iegūto punktu summas (uzvara –3p.; neizšķirts-1p.; zaudējums–0p;).

8.2 Ja divām vai vairākām komandām būs vienāda punktu summa, tad augstāku vietu ieņems komanda, kurai ir labāki rādītāji savstarpējas spēlēs (punkti, vārtu starpība, gūtie vārti). Ja šie rādītāji nenoskaidro vietu kārtību, tad to nosaka pēc rādītājiem visās spēlēs (uzvaru skaits, vārtu starpība, gūtie vārti).

9. Spēļu organizēšana un tiesāšana

9.1. Visas spēles organizē “laukuma saimnieki” (laukuma īre, ģērbtuves, dušas).

9.2. Visu spēļu tiesnešus nozīmē galvenais tiesnesis (vai tā pilnvarotā persona).

9.3. Visās vecumā grupās čempionāta spēles tiesās 1 tiesnesis.

9.4. Čempionātā pirmais formas tērpa krāsu izvēlas “laukuma saimnieks”. Nepieciešamības gadījumos komanda var spēlēt vienādas krāsas treniņ vestītēs.

10. Medicīniskā palīdzība

Sīkāku traumu gadījumos medicīnisko palīdzību spēlētājiem sniedz komandu ārsti (med. māsas) vai treneri. Treneriem obligāti jābūt līdzi nokomplektētai pirmās medicīniskās palīdzības somai. Nopietnu traumu gadījumos “laukuma saimnieks” nodrošina kvalitatīvu medicīnisko palīdzību.

11. Apbalvošana

A finālā, U-10 - U12 vecuma grupās, 1. – 3. vietas ieguvēju komandas tiks apbalvotas ar kausu, komandu spēlētāji un treneri ar medaļām, (futbolā 8:8- 15 cilv).
1. – 3. vietas ieguvēju komandās noteiks komandas vērtīgāko spēlētāju.

B finālā, U-10 - U12 vecuma grupā, 1. – 3. vietas ieguvēju komandas tiks apbalvotas ar kausu.

U-9 (2008), U-8 (2009), U-7(2010)
vecuma grupās apbalvos visas komandas.

12. Finanses

12.1. Izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās (ceļa izdevumi, ēdināšana, naktsmītnes, ekipējums) sedz sacensību dalībnieku organizācijas.

12.2. Izdevumi, kas saistīti ar “mājas spēļu” organizāciju (laukuma īre, ģērbtuves, dušas) sedz “laukuma saimnieki”.

12.3. Daļu izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, tiesāšanu un apbalvošanu, sedz Latvijas Futbola Federācija, otru daļu Vidzemes čempionāta komandas dalības maksas veidā, kas noteikta

50 EUR par katru komandu.

13. Pieteikumi un spēļu kalendārs

13.1. Iepriekšējie pieteikumi (pēc nosūtītā parauga) LFF VFC jānosūta līdz 2017.gada 31.janvārim. Pēc šī termiņa komandas 2017.gada Vidzemes Jaunatnes čempionāta dalībnieku sastāvā netiks iekļautas.

13.2. Vārdiskie pieteikumi (pēc formas) iesniedzami, uzrādot spēlētāju licences līdz
20. aprīlim:

13.3. Vārdiskajā pieteikumā var iekļaut:

  • Futbolā 8:8 – 12 līdz 24 cilv.
  • Futbolā 6:6 – 9 līdz 18 cilv

13.4 Otram posmam jeb Vidzemes reģiona finālturnīram futbolā 8:8, komandas finālistes, iesniedz jaunu pieteikumu, kurā var iekļaut 15 futbolistus. Pieteikumi jāiesniedz vienu dienu pirms finālturnīra sākuma, t. i. 2007. gada zēniem līdz 1. augustam, 2006. gada zēniem līdz 8. Augustam, 2005. gada zēniem līdz 22. augustam.

Nolikums apspriests un apstiprināts Vidzemes jaunatnes treneru sanāksmē 2017.g.10.martā.