LFF 3.LĪGAS VIDZEMES REĢIONA 2023. GADA ČEMPIONĀTA

R E G L A M E N T S

 

1. Mērķis un uzdevumi

1.1 Noskaidrot 2023.gada LFF Vidzemes reģiona 3.līgas uzvarētāju.

1.2 Palielināt jauniešu līdzdalību futbola sacensībās.

1.3 Popularizēt futbolu Latvijā, Vidzemes reģionā.

 

2. Sacensību vadība;

Sacensības organizē LFF kopā ar LFF reģionālo centru vadītājiem un tās vada LFF Sacensību organizācijas komiteja, kurā ietilpst LFF Administratīvā un labas pārvaldības departamenta vadītājs, par 3. līgas organizēšanu atbildīgais LFF menedžeris un reģiona vadītājs Andis Rozītis, saskaņā ar LFF reglamentu ”Par spēlētāju statusu un pārejām”, Disciplināro Reglamentu, Drošības Reglamentu, LFF nolikumu par futbolistu starptautiskajām pārejām (transfēriem), Futbola treneru kategoriju klasifikatoru (galv. trenerim jābūt C-LFF licencei) un šo Reglamentu. Visus 1. posmā saņemtos Disciplināros pārkāpumus un protestus izskata LFF reģionālo centru vadītāji pēc kārtības, kas ir norādīta attiecīgā reģiona reglamentējošajos dokumentos.
Sacensību galvenais tiesnesis – LFF Vidzemes reģiona tiesnešu koordinators A. Utināns.

3. Vieta un laiks

3.12023.g. Vidzemes reģiona 3. līgas čempionāts notiks no 22. aprīļa līdz 30. oktobrim, pēc iepriekš apstiprinātā kalendāra.

3.2 Lai pārceltu kalendāra spēli, jābūt nopietnam pamatojumam, kas tiek uzskatīts

kā ārkārtējs gadījums, ko kalendāra saskaņošanas laikā nevarēja paredzēt.

Ja kāda kluba sastāvā ir valsts jaunatnes izlašu spēlētāji vai kandidāti, tad uz šo izlašu spēlēm vai koptreniņiem izsaukto spēlētāju ( ne mazāk kā 3) komandai ir tiesības pārcelt kalendārā paredzētās 3. līgas spēles. Par izmaiņām jāziņo sacensību organizatoram.

Spēli drīkst pārcel ja tā sakrīt ar Latvijas kausa izspēles datumiem, kuri nav bijuši iepriekš paredzami ( komanda tikusi 3, 4, 5 kārtā).

3.3 Par iespējamām izmaiņām sac. organizatori un pretinieka komanda jāinformē ne vēlāk kā 7 dienas pirms kalendārā paredzētās spēles.

 

4. Dalībnieki

4.1 Čempionātā piedalās 15 Vidzemes un Rīgas reģiona futbola klubi - komandas, kuri apņemas pildīt šī Reglamenta prasības.

4.2 LFF Vidzemes reģiona 3. Līgas čempionāts noritēs atbilstoši valstī noteiktiem tā brīža sanitāri epidemioloģiskiem noteikumiem. Dalībniekiem ir saistošs LFF organizēto sacensību sanitārais protokols amatieru sacensībām. Sanitārais protokols ir neatņemama sastāvdaļa šim reglamentam.

4.3 Latvijas 3. līgas čempionātā var piedalīties tikai tie klubi, kuri ir LFF biedri vai LFF biedra kandidāti un tikai LFF reģistrētie spēlētāji, kuri apņemas pildīt reglamenta nosacījumus un ir izpildījuši attiecībās LFF Klubu licencēšanas prasības. Komandas nosaukumā ir jāiekļauj LFF biedra kā juridiskas personas nosaukums.

4.4 Katram klubam ir tiesības pieteikt neierobežotu skaitu spēlētāju, kuri nav federācijas sagatavotie spēlētāji. Vienlaicīgi laukumā ir jāatrodas vismaz 8 (astoņiem) spēlētājiem, kuri ir federācijas sagatavotie spēlētāji. Par federācijas sagatavotiem spēlētājiem tiek uzskatīti tie spēlētāji, kuri vecumā no 12 līdz 21 gadam ir bijuši reģistrēti kādā no LFF klubiem (pārtraukti vai nepārtraukti) vismaz 3 pilnas sezonas (no pirmās oficiālās spēles līdz pēdējai oficiālajai spēlei) vai 36 mēnešus. Spēlētāji ar Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības valsts pasi 3. līgas ietvaros tiek reģistrēti kā federācijas sagatavotie spēlētāji. Gadījumā, ja noraidījumu saņem spēlētājs, kurš ir federācijas sagatavotais spēlētājs, vai arī, ja šāds spēlētājs gūst traumu pēc tam, kad ir veikts reglamentā atļauto maiņu skaits, tad obligātais federācijas sagatavoto spēlētāju skaits attiecīgi samazinās. Gadījumā, ja noraidījumu saņem spēlētājs, kurš nav federācijas sagatavotais spēlētājs, vai arī, ja šāds spēlētājs gūst traumu pēc tam, kad ir veikts reglamentā atļauto maiņu skaits, tad obligātais federācijas sagatavoto spēlētāju skaits nesamazinās.

4.5 LFF Vidzemes 3. Līgas čempionātā var piedalīties 16 gadus veci un vecāki spēlētāji.
16 līdz 18 gadus veci spēlētāji var piedalīties tikai ar ģimenes ārsta atļauju.
15 gadus veci spēlētāji var piedalīties tikai ar ģimenes ārsta un vecāku atļauju (šīs atļaujas jāuzrāda reģiona vadītājam pirms spēlētajā reģistrācijas Comet sistēma.);

4.6 LFF Vidzemes 3. līgas čempionātā drīkst piedalīties Virslīgas dublieru komandas un 1. līgas dublieru komandas ar iespēju tikt 2. līgas čempionātā.

4.7 LFF Vidzemes 3. līgas čempionātā drīkst piedalīties 2. līgas dublieru komandas bez iespējas tikt 2. līgas čempionātā.

4.8 Virslīgas, 1. līgas un 2. līgas dublieru komandām ir atsevišķs pieteikums 3. līgas čempionātam (B pieteikums).

4.9. Uz Virslīgas, 1. līgas un 2. līgas dublieru komandām ir attiecināmi sekojoši noteikumi attiecībā uz spēlētāju iekļaušanu spēles protokolā:
Virslīgas, 1.līgas un 2. līgas dublieru komandās spēles protokolā var tikt iekļauti ne vairāk kā 5 spēlētāji, kuri ir iekļauti Virslīgas, 1.līgas vai 2.līgas komandu pieteikumā (A pieteikumā), no kuriem ne vairāk kā 3 spēlētāji var būt spēlētāji, kuri nav federācijas sagatavotie spēlētāji (bez vecuma ierobežojuma). Gadījumā, ja 3. līgas komandā tiek pieteikts spēlētājs, kurš ir bijis pieteikts Virslīgas, 1. līgas vai 2. līgas komandu pieteikumos, bet tika atsaukts no minētā čempionāta pieteikuma, minētais spēlētājs tiek uzskatīts kā viens no 5 spēlētājiem šī Reglamenta punkta izpratnē.

4.10. Spēlētāju starptautiskās pārejas ir jāveic saskaņā ar LFF nolikumu par spēlētāju starptautiskajām pārejam, pieprasot spēlētāja starptautiskās pārejas sertifikātu no spēlētāja iepriekšējā kluba valsts.

4.11Spēlētājs var būt pieteikts vienlaicīgi tikai vienā 3. līgas čempionāta komandā. Ja kāds Vidzemes 3.līgas čempionāta futbolists ir vienlaicīgi spēlējis kādā citā 3.līgas komandā (sava vai cita reģiona) viņš tiek diskvalificēts;

4.12Sacensību laikā var tikt veikta tā fotografēšana un/vai filmēšana. Uzņemtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes vajadzībām LFF mājas lapā vai tās partneru sociālajos tīklos. Katrs sacensību dalībnieks - futbola klubs, piesakoties sacensībām, apliecina, ka saņēmis savu pieteikto spēlētāju/spēlētāju vecāku piekrišanu personas datu apstrādei un ir tiesīgs datus nodot Latvijas Futbola Federācijai, pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu.

4.13 Katras komandas vadība atbild par savas komandas spēlētāju veselības stāvokli spēles laikā un ārpus tās: apdrošināšanu, Covid – 19 tests, citiem ar spēlētāju veselību saistītiem jautājumiem;

5. Spēlētāju pārejas:

5.1 spēlētājs pāriet uz citu klubu drīkst tikai pārejas periodā:


līdz 2.septembrim
2023. gads

5.2 Par pamatu pārejai ir spēlētāja pārejas kartes noformēšana un reģistrēšana LFF COMET;

 

6. Pieteikumi

6.1 Komandu iepriekšējie pieteikumi iesniedzami līdz 13. martam sacensību vadītājam

pa e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

6.2Komandu oficiālās personas un vārdiskie sastāvi jāievada COMET sistēmā 7 dienas līdz komandas pirmajai spēlei.

6.3 Spēlētājs, kurš iepriekš nav bijis reģistrēts, kā arī sava kluba spēlētājs, kurš nav pieteikts nevienā citā čempionātā, savā klubā var tikt pieteikts ārpus minētā pāreju perioda, taču, ievērojot Reglamenta p.4.3.

6.3 Papild pieteikumus pieņem līdz 2. septembrim;

6.4 Spēlētāju skaits pieteikumā nav ierobežots;

 

7. Sacensību rīkošanas kārtība

7.1 LFF Vidzemes reģiona 3. līgas čempionātā 15 komandas būs sadalītas divās apakšgrupās

     ( 8 komandas Rietumu un 7 komandas Austrumu ), pēc ģeogrāfiskā principa. Komandas apakšgrupās izspēlēs divu riņķu turnīru un noteiks vietas no 1. - 8 vietai.

7.1.1 Otrā posmā komandas, kas apakšgrupās izcīnīja 1.-3. vietu, ņemot līdz savstarpējo spēļu rezultātus tiekas ar otras apakšgrupas 1.-3. vietas komandām. Noslēgumā komandas izcīna vietas no 1.-6. vietai.

7.1.2 Otrā posmā komandas, kas Rietumu apakšgrupās izcīnīja 4.-8. vietu, ņemot līdz savstarpējo spēļu rezultātus tiekas ar Austrumu apakšgrupas 4.- 7. vietas komandām. Noslēgumā komandas izcīna vietas no 7.-15. vietai.

7.1.3 Sacensību 1.-2. vietas ieguvēju komandas iegūst tiesības piedalīties 3.līgas finālturnīrā, kas noritēs pēc 1. oktobrim.

7.2. Sacensības notiek pēc pastāvošajiem FIFA noteikumiem.
7.3. Spēles laiks ir 2 x 45 minūtes.
7.4. Atļautas 7 spēlētāju maiņas.
7.5. Gadījumā, ja uz čempionāta kalendārā paredzēto spēli nevar ierasties čempionātam pieteiktais C- LFF treneris, tad komandai ir jānodrošina oficiālās personas atrašanās uz komandas soliņa un jāiekļauj minētā oficiālā persona spēles protokolā. Ārstniecības persona nevar veikt kluba oficiālās personas pienākumus šī Reglamenta punkta izpratnē.
7.6. Uz rezervistu soliņa spēles laikā var atrasties 7 (septiņi) spēlētāji un 6 (sešas) kluba oficiālās personas, kuras ir ierakstītas spēles protokolā. Ja oficiālā persona pēc tiesnešu aizrādījuma neieņem viņam paredzēto vietu, spēle tiek pārtraukta līdz tiesnešu aizrādījuma izpildei.
7.7. Spēles laikā rezerves spēlētājiem, treneriem un oficiālajām personām jāatrodas viņiem
paredzētajās speciālajās vietās, kuras nodalāmas no skatītājiem.
7.8. Rezervistu (vienlaikus ne vairāk kā 3, vienādi apģērbti un bez bumbām) iesildīšanas vietu pirms spēles nosaka spēles tiesnesis.
7.9. Noraidītais spēlētājs vai oficiālā persona nedrīkst atrasties uz rezervistu soliņa, vai tā tuvumā un tai nekavējoties jādodas uz ģērbtuvēm. Noraidītai oficiālai personai ir jādodās uz ģērbtuvēm vai tribīnēm.
7.10. Komandu pārstāvjiem ir jāiesniedz savas komandas spēles protokols vismaz 30 minūtes līdz spēles sākumam (comet.lff.lv) un jāuzrāda spēlētāju personību apliecinošu dokumentu (pēc tiesnešu pieprasījuma). Pēc protokola aizpildīšanas, bet līdz spēles sākumam var izdarīt sekojošas izmaiņas spēles protokolā:
           a) ja kāds no protokolā ierakstītajiem sakum sastāvā spēlētājiem veselības problēmu dēl nespēj sākt spēli, viņu var aizstāt ar jebkuru no protokolā uzrādītajiem rezervistiem, izdarot izmaiņas spēles protokolā. Tādā gadījumā rezervistu skaitu var papildināt un rezervistu skaits nesamazinās. Spēles laikā komandai saglabājas tiesības veikt piecas spēlētāju
maiņas;
           b) ja kāds no rezervistiem veselības problēmu dēļ nespēj iziet laukumā, komanda var izdarīt izmaiņas (papildinājumus) spēles protokolā, ierakstot protokolā spēlētāju vai spēlētājus no 3. Līgas čempionāta pieteikuma, un rezervistu skaits nesamazinās;
           c) ja neviens no spēles protokolā ierakstītajiem vārtsargiem veselības problēmu dēļ nespēj iziet laukumā, viņu var aizvietot ar citu vārtsargu, kas nav ierakstīts spēles protokolā, taču ir komandas čempionāta pieteikumā, attiecīgi izdarot izmaiņas spēles protokolā;
           d) drīkst veikt spēlētāju maiņas, kas nav saistītas ar spēlētāju veselības problēmām, tādā veidā attiecīgi samazinās atļautais maiņu skaits un rezervistu skaits;
           e) drīkst papildināt protokolu ar galveno treneri vai galvenā trenera vietas izpildītāju;
           f) drīkst papildināt protokolu ar ārstniecības personu;
           g) drīkst precizēt spēlētāju numurus.
7.11. Laukuma saimnieku komanda nodrošina kārtību stadionā pirms spēles, tās laikā un pēc
spēles, kā arī 3 spēles bumbas un 2 bumbu padevējus.
7.12. Stadionā, kurā tiek sarīkota spēle, jābūt:
           a) atbilstoši Spēles noteikumiem sagatavotam futbola laukumam (vismaz 30 minūtes pirms spēles sākuma);
           b) ģērbtuvei katrai komandai ar dušām un silto ūdeni;
           c) izolētai tiesnešu istabai ar nepieciešamām ērtībām un dzeramo ūdeni.
7.13. Sīkāku traumu gadījumos, medicīnisko palīdzību spēlētājiem sniedz komandu ārstniecības persona. Medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumā jāsniedz arī viesu komandas spēlētājiem. Laukuma saimniekiem obligāti jābūt nokomplektētai pirmās palīdzības medicīniskajai somai. Nopietnu traumu gadījumos laukuma saimnieku komanda nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu, tel. 113.
7.14. Vienas komandas spēlētājiem ir jābūt vienādiem formas tērpiem.
7.15. Laukuma saimnieku komanda pirmā nosaka formas krāsu, kādā tā piedalīsies sacensībās. Komandas formas krāsas ir jānorāda komandas pieteikumā (mājas, izbraukuma un vārtsarga kreklu, šortu un getru krāsas).
7.16. Laukuma saimnieku komanda nodrošina pretinieku komandai iespēju pēc spēles izmantot higiēnas prasībām atbilstošas dušas un sanitāro mezglu.
7.17. Nepabeigtās spēles un klubu atteikšanās pabeigt spēli tiek reglamentētas sekojoši:
7.17.1. Ja spēle tika pārtraukta nepārvaramas varas dēļ, pamatojoties uz kādu no p.7.18.
minētajiem kritērijiem, ko konstatē spēles delegāts (vai inspektors, kurš veic delegāta
funkcijas) un/vai spēles galvenais tiesnesis, spēle tiek atsākta nākamajā dienā no minūtes,
kurā spēle tika pārtraukta. Šajā gadījumā visi pirms šīs spēles pārtraukšanas komandu
saņemtie brīdinājumi un veiktās spēlētāju maiņas paliek spēkā līdz spēles beigām.
7.17.2. Gadījumā, ja nākamajā dienā objektīvu un pamatotu iemeslu dēļ nav iespējams spēli
aizvadīt vai arī uzreiz nav iespējams konstatēt nepārvaramas varas apstākļu esamību, spēles
delegāts (vai inspektors, kurš veic delegāta funkcijas, vai galvenais tiesnesis) informē par to
abu komandu pārstāvjus. Sacensību organizācijas komiteja, izvērtējot situāciju un atzīstot,
ka iemesli neaizvadīt spēli nākamajā dienā ir attaisnojoši vai arī nekonstatējot nepārvaramas
varas esamību, pieņem lēmumu par spēles pārcelšanu uz citu datumu, vienlaikus nosakot
spēles vietu un sākuma laiku vai arī jautājuma novirzīšanu Disciplinārlietu komitejai.
7.17.3. Ja klubs atsakās spēlēt Sacensību organizācijas komitejas lēmumā noteiktajā datumā, vietā un laikā, klubam tiek piešķirts tehniskais zaudējums 0:3 saskaņā ar Disciplinārā reglamenta 5.punktu.
7.18. Lai atzītu notikumu vai šķērsli par nepārvaramu varu, ir vienlaicīgi jākonstatē tālāk noradīto kritēriju esamība:
7.18.1. notikums, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt un
novērst, neraugoties uz visām kluba pūlēm;
7.18.2. pirms notikuma klubs šo notikumu nevarēja paredzēt;
7.18.3. notikums nav radies kluba vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;
7.18.4. notikums kluba pienākumu izpildi padara ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.

 

8. Protesti

8.1 Protesta iesniegšanu fiksē spēles protokolā 30 min. laikā pēc spēles.

8.2 Protests rakstiskā veidā, kuru paraksta oficiālais komandas pārstāvis un kur jābūt izsmeļošai motivācijai, 24 stundu laikā tieši vai pa e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. jānogādā sac. vadītājam A. Rozītim

8.3. Protestus izskatīšanai nepieņem, ja tie iesniegti par 11 metru soda sitienu, "aizmugures stāvokli", ieskaitītiem vai neieskaitītiem vārtiem.

9. Tiesneši

Uz LFF Vidzemes reģiona 3 līgas čempionāta spēlēm tiesneši tiek nozīmēti no LFF licencēto tiesnešu saraksta, kuru nozīmēšanu veic sacensību galvenais tiesnesis J. Popovičenko.

Tiesnešu lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne

komandu oficiālie pārstāvji.

 

10. Uzvarētāju noteikšana

10.1 Komandu vietas nosaka pēc lielākās punktu summas, kur par uzvaru tiek doti 3 punkti, par neizšķirtu -1 p. par zaudējumu 0 p;

10.2 Vienāda punktu skaita gadījumā divām vai vairākām komandām augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai ir:

1. Labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība, iegūtie vārti);

2. Vairāk uzvaru visās spēlēs;

3. Labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;
           
4. labāks “Fair - Play” rādītājs čempionātā.

10.3 Komanda, kura izstājas vai tiek izslēgta no čempionāta, atlikušajās spēlēs saņem zaudējumus ar 0:5, ja komanda ir izspēlējusi ( patiesi - reāli notikušas)50% spēļu. Pārējos gadījumos spēļu rezultāti tiek anulēti.

10.4 Gadījumā, ja 3. līgas čempionātu nebūs iespēja pabeigt līdz noteiktam termiņam, tad vietu sadalījumu turnīra tabulās noteikt ar koeficienta palīdzību. Koeficients tiek izrēķināts sadalot komandas iegūto punktu skaitu ar komandas nospēlēto spēļu skaitu. Gadījumā ar divām vai vairākām komandām koeficients būs vienāds, tad vietu sadalījums tiek sadalīts attiecīgā čempionāta reglamentā atrunātajā kārtībā, ar izņēmumu, ka lielāks vārtu guvums visās spēlēs netiek skaitīts kā viens no kritērijiem.

 

11. Apbalvošana

1.-3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem;

1.-3. vietu ieguvēju komandu spēlētāji un treneri ( 25 cilvēki) tiek apbalvoti ar medaļām;

Ar speciālām balvām tiek apbalvoti: čempionāta labākais spēlētājs, labākais vārtu guvējs, labākais vārtsargs, labākais aizsargs, labākais pussargs un labākais uzbrucējs.

 

12. Finansiālie noteikumi

12.1 Čempionāts tiek organizēts uz pilnīgas pašfinansēšanās noteikumiem;

12.2 Komandām dalības maksa ir 1840 – 2160 EUR. Dalības maksa būs precizēta pirms otra posma spēlēm un būs atkarīga no mājas spēļu skaita.

12.3 Dalības maksas jānomaksā līdz 15.septembrim, ja līdz minētam datumam komanda dalības maksu nesamaksā, tā automātiski tiek izslēgta no čempionāta.

            

13. Sacensību īpašuma tiesības

13.1 Visas tiesības attiecībā uz sacensību organizēšanu, kā arī visi dati un statistika (tostarp datubāzes, kurās šie dati tiek glabāti) saistībā ar spēlēm un spēlētāju piedalīšanos 3. Līgas čempionātā ir tikai un vienīgi LFF īpašums. Bez rakstiskas LFF piekrišanas nevienam nav tiesību piekļūt vai nodrošināt piekļuvi šādu datu iegūšanai. Iepriekšminētais aizliegums neattiecas uz Klubiem, ja dati tiek iegūti, lai tos izmantotu tikai savas komandas un spēlētāju sagatavošanā, kā arī amatpersonu instruēšanā, izslēdzot jebkādu citu šo datu izmantošanas veidu.

13.2 LFF ir ekskluzīvs 3. Līgas čempionāta juridisko un faktisko komerctiesību īpašnieks. Komerctiesības sevī ietver – mediju tiesības, datu tiesības, jebkuras citas komerctiesības.

13.3 Klubiem ir tiesības izmantot 3. Līgas čempionāta komerctiesības, saņemot iepriekšēju rakstisku LFF piekrišanu.

13.4 LFF ir ekskluzīva visu intelektuālā īpašuma tiesību īpašniece, tostarp jebkādas pašreizējās vai nākotnes tiesības uz visiem 3. Līgas čempionāta audio un vizuālo materiālu veidiem, nosaukumiem, logotipiem, zīmoliem, mūziku, talismaniem, medaļām, plāksnēm, piemiņas priekšmetiem, trofejām un citiem atbilstošiem elementiem.

13.5 Jebkura iepriekš minēto tiesību izmantošana iespējama, saņemot iepriekšēju rakstisku LFF piekrišanu, un tai jāatbilst visiem LFF izvirzītajiem nosacījumiem.

13.6 LFF ir tiesīga deleģēt jebkuras šajā Reglamentā noteiktās tiesības, slēdzot attiecīgu līgumu.