Saskaņots LFF sacensību daļa

2021. gada 14. jūnijā

LFF 3.LĪGAS VIDZEMES REĢIONA 2021. GADA ČEMPIONĀTA

R E G L A M E N T S

 

1. Mērķis un uzdevumi

1.1 Noskaidrot 2021.gada LFF Vidzemes reģiona 3.līgas uzvarētāju.

1.2 Palielināt jauniešu līdzdalību futbola sacensībās.

1.3 Popularizēt futbolu Latvijā, Vidzemes reģionā.

 

2. Sacensību vadība;

Sacensības organizē LFF kopā ar LFF reģionālo centru vadītājiem un tās vada LFF Sacensību

organizācijas komiteja, kurā ietilpst LFF Sporta direktors, LFF Sacensību nodaļas vadītājs, LFF Sacensību nodaļas speciālists un LFF Vidzemes FC vadītājs Andis Rozītis, saskaņā ar LFF Reglamentu “Par spēlētāju statusu un pārejām”, Disciplināro Reglamentu, Drošības Reglamentu, LFF nolikumu par futbolistu starptautiskajām pārejām (transfēriem), Futbola treneru kategoriju klasifikatoru (galv. trenerim jābūt C-LFF licencei) un šo Reglamentu.

Sacensību galvenais tiesnesis – LFF Vidzemes reģiona tiesnešu koordinators A. Utināns.

3. Vieta un laiks

3.12021.g. Vidzemes reģiona 3. līgas čempionāts notiks no 1. jūlija līdz 24. oktobrim, pēc iepriekš apstiprinātā kalendāra.

3.2 Lai pārceltu kalendāra spēli, jābūt nopietnam pamatojumam, kas tiek uzskatīts

kā ārkārtējs gadījums, ko kalendāra saskaņošanas laikā nevarēja paredzēt.

Ja kāda kluba sastāvā ir valsts jaunatnes izlašu spēlētāji vai kandidāti, tad uz šo izlašu spēlēm vai koptreniņiem izsaukto spēlētāju ( ne mazāk kā 3) komandai ir tiesības pārcelt kalendārā paredzētās 3. līgas spēles. Par izmaiņām jāziņo sacensību organizatoram.

Spēli drīkst pārcel ja tā sakrīt ar Latvijas kausa izspēles datumiem, kuri nav bijuši iepriekš paredzami ( komanda tikusi 3, 4, 5 kārtā).

3.3 Par iespējamām izmaiņām sac. organizatori un pretinieka komanda jāinformē ne vēlāk kā 7 dienas pirms kalendārā paredzētās spēles.

 

4. Dalībnieki

4.1.Čempionātā piedalās 8 Vidzemes un Rīgas reģiona futbola klubi - komandas, kuri apņemas pildīt šī Reglamenta prasības.

4.2 Visiem LFF Vidzemes reģiona 3. Līgas dalībniekiem ir saistošs LFF organizēto sacensību sanitārais protokols amatieru sacensībām. Sanitārais protokols ir neatņemama sastāvdaļa šim reglamentam.

4.3 Latvijas 3.līgas čempionātā var piedalīties klubi, kuri ir LFF biedri vai biedra kandidāti un LFF reģistrētie-licenzētie spēlētāji. Spēlētāja reģistrācijas apliecinājums ir elektroniskā licence COMET sistēmā, kuru pēc pieprasījuma ir jāuzrāda spēles galvenajam tiesnesim.

4.4 2020. gada sezonā LFF Vidzemes 3. Līgas čempionātā drīkst spēlēt virslīgas, pirmās līgas dublieru komandas. Viena kluba ietvaros, kur klubam ir Dublieru, 1. līgas vai 2. līgas komanda ir iespējama spēlētāju rotācija. Ja FK SMILTENE/BJSS – 2 komanda uzvar LFF Vidzemes čempionātā, tiesības Vidzemi pārstāvēt 3. līgas finālturnīrā, iegūst 2. vietas ieguvēja komanda.

4.5 Katram klubam ir tiesības pieteikt neierobežotu skaitu spēlētāju, kuri nav federācijas sagatavotie spēlētāji. Vienlaicīgi laukumā ir jāatrodas vismaz 8 (astoņiem) spēlētājiem, kuri ir federācijas sagatavotie spēlētāji. Par federācijas sagatavotiem spēlētājiem tiek uzskatīti tie spēlētāji, kuri vecumā no 12 līdz 21 gadam ir bijuši reģistrēti kādā no LFF klubiem (pārtraukti vai nepārtraukti) vismaz 3 pilnas sezonas (no pirmās oficiālās spēles līdz pēdējai oficiālajai spēlei) vai 36 mēnešus. Spēlētāji ar Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības valsts pasi 3. līgas ietvaros tiek reģistrēti kā federācijas sagatavotie spēlētāji. Gadījumā, ja noraidījumu saņem spēlētājs, kurš ir federācijas sagatavotais spēlētājs, vai arī, ja šāds spēlētājs gūst traumu pēc tam, kad ir veikts reglamentā atļauto maiņu skaits, tad obligātais federācijas sagatavoto spēlētāju skaits attiecīgi samazinās. Gadījumā, ja noraidījumu saņem spēlētājs, kurš nav federācijas sagatavotais spēlētājs, vai arī, ja šāds spēlētājs gūst traumu pēc tam, kad ir veikts reglamentā atļauto maiņu skaits, tad obligātais federācijas sagatavoto spēlētāju skaits nesamazinās.

4.52006. g. dz. spēlētāji var piedalīties tikai ar ārsta atļauju un vecāku piekrišanu (šīs atļaujas jāuzrāda spēles tiesnesim);

4.6 Katras komandas vadība atbild par savas komandas spēlētāju veselības stāvokli spēles laikā un ārpus tās: apdrošināšanu, Covid – 19 tests, citiem ar spēlētāju veselību saistītiem jautājumiem;

4.7Spēlētājs var būt pieteikts vienlaicīgi tikai vienā 3. līgas čempionāta komandā. Ja kāds Vidzemes 3.līgas čempionāta futbolists ir vienlaicīgi spēlējis kādā citā 3.līgas komandā (sava vai cita reģiona) viņš tiek diskvalificēts;

4.8 Sacensību laikā var tikt veikta tā fotografēšana un/vai filmēšana. Uzņemtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes vajadzībām LFF mājas lapā vai tās partneru sociālajos tīklos. Katrs sacensību dalībnieks - futbola klubs, piesakoties sacensībām, apliecina, ka saņēmis savu pieteikto spēlētāju/spēlētāju vecāku piekrišanu personas datu apstrādei un ir tiesīgs datus nodot Latvijas Futbola Federācijai, pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu.

5. Spēlētāju pārejas:

5.1 spēlētājs pāriet uz citu klubu drīkst tikai pārejas periodā:


līdz 1.septembrim
2021. gads

5.2 Par pamatu pārejai ir spēlētāja pārejas kartes noformēšana un reģistrēšana LFF COMET;

 

6. Pieteikumi

6.1 Komandu iepriekšējie pieteikumi iesniedzami līdz 26.martam sacensību vadītājam

pa e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

6.2Vārdiskie pieteikumi, kuros jāuzrāda spēlētāja vārds, uzvārds, dzimšanas datums, galvenā trenera vārds un uzvārds, licence, telefona Nr., oficiālais kluba e-pasts un spēļu

       laukuma adrese jāiesniedz līdz 1. jūlijam. Vārdiskie sastāvi jāievada sistēmā COMET līdz komandas pirmajai spēlei.

6.3Papild pieteikumus pieņem līdz 3. septembrim;

6.4 Spēlētāju skaits pieteikumā nav ierobežots;

 

7. Sacensību rīkošanas kārtība

7.1 LFF Vidzemes reģiona 3. līgas čempionāts noritēs divos riņķos no 1. jūlija līdz 10. oktobrim. Sacensību uzvarētājs iegūst tiesības piedalīties 3.līgas finālturnīrā, kas noritēs pēc 10. oktobra divos posmos( priekšsacīkstes un fināls).

7.2 Sacensības notiek pēc pastāvošiem FIFA noteikumiem, spēles laikā tiek atļautas

7 spēlētāju maiņas.

7.3 Komanda-saimnieks nodrošina kārtību stadionā, 3 spēles bumbas un 2 bumbu padevējus.

7.4 Komanda-saimnieks nodrošina pretinieku komandai iespēju pēc spēles izmantot higiēnas prasībām atbilstošas dušas un sanitāro mezglu.

7.5 Komanda-saimnieks nodrošina tiesnešu vajadzībām portatīvo datoru un patstāvīgu interneta pieslēgumu.

7.6 Spēles protokols jāizpilda LFF spēļu apkalpošanas sistēmā „COMET” 30 min. līdz spēles sākumam.

7.8 Sīkāku traumu gadījumos, medicīnisko palīdzību spēlētājiem sniedz komandu ārsti (medmāsas). Medicīniskā palīdzība nepieciešamības gadījumā jāsniedz arī viesu komandas spēlētājiem. Laukuma saimniekiem obligāti jābūt nokomplektētai pirmās palīdzības medicīniskajai somai. Nopietnu traumu gadījumos laukuma saimnieku komanda nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu, tel. 113.

7.9Komanda „laukuma saimnieks” pirmais nosaka formas krāsu, kādā tā piedalīsies sacensībās. Vienas komandas spēlētājiem ir jābūt vienādiem formas tērpiem.

7.10 Gadījumā, ja uz čempionāta kalendārā paredzēto spēli nevar ierasties čempionātam pieteiktais C - LFF treneris, tad komandai ir jānodrošina oficiālās personas atrašanās uz komandas soliņa un jāiekļauj minētā oficiālā persona spēles protokolā.

7.11 Uz rezervistu soliņa spēles laikā var atrasties 7 (septiņi) spēlētāji un 6 (sešas) kluba oficiālās personas, kuras ir ierakstītas spēles protokolā. Ja oficiālā persona pēc tiesnešu aizrādījuma neieņem viņam paredzēto vietu, spēle tiek pārtraukta līdz tiesnešu aizrādījuma izpildei.

7.12 Spēles laikā rezerves spēlētājiem, treneriem un oficiālajām personām jāatrodas viņiem

paredzētajās speciālajās vietās, kuras nodalāmas no skatītājiem.

7.13 Rezervistu (vienlaikus ne vairāk kā 3, vienādi apģērbti un bez bumbām) iesildīšanas vietu pirms spēles nosaka spēles tiesnesis.

7.14 Noraidītais spēlētājs vai oficiālā persona nedrīkst atrasties uz rezervistu soliņa, vai tā tuvumā un tai nekavējoties jādodas uz ģērbtuvēm.

7.15 Stadionā, kurā tiek sarīkota spēle, jābūt:

- atbilstoši Spēles noteikumiem sagatavotam futbola laukumam (vismaz 30 minūtes pirms spēles sākuma);

- ģērbtuvei katrai komandai ar dušām un silto ūdeni;

- izolētai tiesnešu istabai ar nepieciešamām ērtībām un dzeramo ūdeni.

 

8. Protesti

8.1 Protesta iesniegšanu fiksē spēles protokolā 30 min. laikā pēc spēles.

8.2 Protests rakstiskā veidā, kuru paraksta oficiālais komandas pārstāvis un kur jābūt izsmeļošai motivācijai, 24 stundu laikā tieši vai pa e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. jānogādā sac. vadītājam A. Rozītim

8.3. Protestus izskatīšanai nepieņem, ja tie iesniegti par 11 metru soda sitienu, "aizmugures stāvokli", ieskaitītiem vai neieskaitītiem vārtiem.

9. Tiesneši

Uz Vidzemes čempionāta spēlēm tiesneši tiek nozīmēti no LFF licencēto tiesnešu saraksta, kuru nozīmēšanu veic sacensību galvenais tiesnesis A. Utināns.

Tiesnešu lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne

komandu oficiālie pārstāvji.

 

10. Uzvarētāju noteikšana

10.1 Komandu vietas nosaka pēc lielākās punktu summas, kur par uzvaru tiek doti 3 punkti, par neizšķirtu -1 p. par zaudējumu 0 p;

10.2 Vienāda punktu skaita gadījumā divām vai vairākām komandām augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai ir:

1. Labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība, iegūtie vārti);

2. Vairāk uzvaru visās spēlēs;

3. Labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;
           
4. labāks “Fair - Play” rādītājs čempionātā.

10.3 Komanda, kura izstājas vai tiek izslēgta no čempionāta, atlikušajās spēlēs saņem zaudējumus ar 0:3, ja komanda ir izspēlējusi ( patiesi - reāli notikušas)50% spēļu. Pārējos gadījumos spēļu rezultāti tiek anulēti.

 

 

11. Apbalvošana

1.-3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem;

1.-3. vietu ieguvēju komandu spēlētāji un treneri ( 25 cilvēki) tiek apbalvoti ar medaļām;

Ar speciālām balvām tiek apbalvoti: čempionāta labākais spēlētājs, labākais vārtu guvējs, labākais vārtsargs, labākais aizsargs, labākais pussargs un labākais uzbrucējs.

 

12. Finansiālie noteikumi

12.1 Čempionāts tiek organizēts uz pilnīgas pašfinansēšanās noteikumiem;

12.2 Komandām dalības maksa ir 1450 EUR ( viens tūkstotis četri simti piecdesmit eiro)

12.3 Dalības maksas jānomaksā līdz 1.septembrim, ja līdz minētam datumam komanda dalības maksu nesamaksā, tā automātiski tiek izslēgta no čempionāta.

            

13. Sacensību īpašuma tiesības

13.1 Visas tiesības attiecībā uz sacensību organizēšanu, kā arī visi dati un statistika (tostarp datubāzes, kurās šie dati tiek glabāti) saistībā ar spēlēm un spēlētāju piedalīšanos 3. Līgas čempionātā ir tikai un vienīgi LFF īpašums. Bez rakstiskas LFF piekrišanas nevienam nav tiesību piekļūt vai nodrošināt piekļuvi šādu datu iegūšanai. Iepriekšminētais aizliegums neattiecas uz Klubiem, ja dati tiek iegūti, lai tos izmantotu tikai savas komandas un spēlētāju sagatavošanā, kā arī amatpersonu instruēšanā, izslēdzot jebkādu citu šo datu izmantošanas veidu.

13.2 LFF ir ekskluzīvs 3. Līgas čempionāta juridisko un faktisko komerctiesību īpašnieks. Komerctiesības sevī ietver – mediju tiesības, datu tiesības, jebkuras citas komerctiesības.

13.3 Klubiem ir tiesības izmantot 3. Līgas čempionāta komerctiesības, saņemot iepriekšēju rakstisku LFF piekrišanu.

13.4 LFF ir ekskluzīva visu intelektuālā īpašuma tiesību īpašniece, tostarp jebkādas pašreizējās vai nākotnes tiesības uz visiem 3. Līgas čempionāta audio un vizuālo materiālu veidiem, nosaukumiem, logotipiem, zīmoliem, mūziku, talismaniem, medaļām, plāksnēm, piemiņas priekšmetiem, trofejām un citiem atbilstošiem elementiem.

13.5 Jebkura iepriekš minēto tiesību izmantošana iespējama, saņemot iepriekšēju rakstisku LFF piekrišanu, un tai jāatbilst visiem LFF izvirzītajiem nosacījumiem.

13.6 LFF ir tiesīga deleģēt jebkuras šajā Reglamentā noteiktās tiesības, slēdzot attiecīgu līgumu.