LFF Vidzemes reģiona DK protokols Nr.5/2021

1.Par spēlētāju diskvalifikāciju

Iepazīstoties ar spēles protokolu, spēles tiesneša ziņojumu,


DK nolemj diskvalificēt:

 

Valters Gaismiņš/ FK Smiltene/BJSS / uz 2 spēlēm (nepiedalās nākamajās divās LFF 3. Līgas Vidzemes čempionāta spēlē) (D.R.P.p.19.2);

Elvis Meļķis/ FK Alberts / uz 2 spēlēm (nepiedalās nākamajās divās LFF 3. Līgas Vidzemes čempionāta spēlē) (D.R.P.p.19.2);

Matīss Baško/ FK Ķekava/FK Auda / uz 2 spēlēm (nepiedalās nākamajās divās LFF 3. Līgas Vidzemes čempionāta spēlē) (D.R.P.p.19.2);

05.10.2021

LFF Vidzemes reģiona DK protokols Nr.4/2021

1.Par spēlētāju diskvalifikāciju

Iepazīstoties ar spēles protokolu, spēles tiesneša ziņojumu,


DK nolemj diskvalificēt:

 

Ronaldo Veide/ FK Valka / uz 2 spēlēm (nepiedalās nākamajās divās LFF 3. Līgas Vidzemes čempionāta spēlē) (D.R.P.p.19.2);

 

Kaspars Veinbergs/ FK Alberts / uz 1 spēlēm (nepiedalās nākamajās divās LFF 3. Līgas Vidzemes čempionāta spēlē) (D.R.P.p.19.1);

Didzis Bisenieks/ FC Gauja / uz 3 spēlēm (nepiedalās nākamajās divās LFF 3. Līgas Vidzemes čempionāta spēlē) (D.R.P.p.19.4);

 

Oto Orests Specians/ FC Gauja / uz 1 spēlēm (nepiedalās nākamajās divās LFF 3. Līgas Vidzemes čempionāta spēlē) (D.R.P.p.19.1);

08.09.2021

LFF Vidzemes reģiona DK protokols Nr.3 /2021

1.Par spēlētāju diskvalifikāciju

Iepazīstoties ar spēles protokolu, spēles tiesneša ziņojumu,


DK nolemj diskvalificēt:

 

Vsevolods Gondarjuks/ FC Gauja / uz 2 spēlēm (nepiedalās nākamajās divās LFF 3. Līgas Vidzemes čempionāta spēlē) (D.R.P.p.19.2);

 

1.09.2021

LFF Vidzemes reģiona DK protokols Nr.2 /2021

1.Par spēlētāju diskvalifikāciju

Iepazīstoties ar spēles protokolu, spēles tiesneša ziņojumu,


DK nolemj diskvalificēt:

 

Kristaps Azacis/ FK Cēsis / uz 1 spēlēm (nepiedalās nākamajās divās LFF 3. Līgas Vidzemes čempionāta spēlē) (D.R.P.p.19.2);

 

22.08.2021

LFF Vidzemes reģiona DK protokols Nr.1 /2021

1.Par spēlētāju diskvalifikāciju

Iepazīstoties ar spēles protokolu, spēles tiesneša ziņojumu,


DK nolemj diskvalificēt:

 

Edijs Norberts Mickevičs/ FK Pļaviņas DM / uz 1 spēlēm (nepiedalās nākamajās divās LFF 3. Līgas Vidzemes čempionāta spēlē) (D.R.P.p.19.2);

 

12.07.2021


 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Futbola federācijas

Disciplinārais reglaments

3. līga, Vidzemes reģions

Pielikums Nr.1

1. LFF 3. līgas un Latvijas kausa izcīņā brīdinājumi tiek skaitīti atsevišķi.

1.1. Spēlētājs pēc noraidījuma 3. līgas vai kausa izcīņas spēlē, nevar piedalīties kluba vienā             vai vairākās nākošajās 3. līgas vai kausa izcīņas spēlēs - sacensībās, kurās viņš šo               noraidījumi ir saņēmis (izņemot p.p. 19.5.,19.6.,19.7. minēto pārkāpumu gadījumos).
1.2. Spēlētājs pēc noraidījuma par pārkāpumiem, norādītiem p.p. 19.5.,19.6.,19.7., tiek   diskvalificēts un nevar piedalīties jebkurās LFF organizētajās sacensībās līdz DKnoteiktam laika periodam.

1.3. 3.līgas čempionāta laikā saņemtās disciplinārās sankcijas neattiecas uz pārspēlēm par tiesībām piedalīties 2. līgas čempionātā, izņemot no p.19.2 līdz p.19.7. paredzēto pārkāpumu.

2. Ja noraidījumi, kuri paredzēti p.p. 19.5.,19.6.,19.7. ir pēdējā Latvijas kausa spēlē, tad spēlētājs tiek diskvalificēts uz nākošo LFF organizēto sacensību spēli (spēlēm) un DK ziņo klubam konkrētu diskvalifikācijas dienu un sacensības.

3. Ja spēlētājs tiek noraidīts 3. līgas čempionāta pēdējā spēlē vai pārspēlēs par tiesībām piedalīties 2. līgas čempionātā (izņemot par diviem brīdinājumiem 1 (vienā) spēlē vai par noraidījumu, kurš saņemts, liedzot pretiniekam acīmredzamu iespēju gūt vārtus) spēlētāja diskvalifikācija pāriet uz nākamo attiecīgo čempionātu vai Latvijas kausa izcīņu, kuram spēlētājs tiek pieteikts. Informācija par diskvalificētajiem spēlētājiem tiek publicēta LFF mājas lapā.

4. Spēlētāju diskvalifikācija pēc kārtējā brīdinājuma saņemšanas sezonas pēdējā 3.līgas čempionāta vai Latvijas kausa izcīņas spēlē, nepāriet uz nākamo sezonu, un brīdinājumi anulējas.

5. Klubi atbild par:

5.1. precīzu LFF apstiprināto Reglamentu izpildi;

5.2. kārtības nodrošināšanu sporta bāzē līdz spēles sākumam, spēles laikā un pēc tās, līdz abas komandas, tiesneši un līdzjutēji ir atstājuši stadionu;

5.3 par disciplināro sankciju uzskaiti;

5.4 par komandas spēlētājiem, kas iziet laukumā uz kārtējo LFF organizēto spēli;

6. Klubam ieskaita zaudējumu ar 0:3( ja zaudējums lielāks par 0:3, atstāj spēles rezultātu) un piešķir naudas sodu par:

6.1.

Neierašanos uz kārtējo spēli bez attaisnojošiem iemesliem

150,- EUR

6.2.

Ja komanda atsakās spēlēt vai turpināt iesākto spēli

150,- EUR

6.3.

Spēles laukuma neatbilstību (laukuma saimnieku vainas dēļ) spēles sarīkošanas prasībām (nosaka galvenais tiesnesis )

150,- EUR

6.4.

Spēles pārtraukšanu konkrēta kluba spēlētāju vai oficiālo personu nedisciplinētības dēļ

150,- EUR

6.5.

Ja spēle netiek pabeigta sakarā ar nekārtībām sacensību vietā

150,- EUR un stadiona slēgšana uz noteiktu laiku

6.6.

Diskvalificēta, pieteikumā vai spēles protokolā nepieteikta spēlētāja piedalīšanos spēlē

100,- EUR

6.7.

Ja spēle nenotika sakarā ar to, ka viesu komanda nevar nodrošināt krāsas ziņā atšķirīgu spēļu formas tērpu

100,- EUR

7. Klubs tiek sodīts:

7.1. Ja sporta bāzē, kurā tiek sarīkota spēle, atbilstoši sacensību reglamentu prasībām nav:

7.1.1.

Bumbu padevēji

20,- EUR

7.1.2.

Rezerves spēlētāju un kluba oficiālo personu vieta

30,- EUR

7.1.3.

Medicīniskā palīdzība spēlētājiem atbilstoši sacensību reglamentam

50,- EUR

7.1.4.

3 (trīs) bumbas

50,- EUR

7.1.5.

Neievērota sabiedriskā kārtība, skatītāju iejaukšanās spēlē

70 - EUR

7.2. par spēles pārkāpumiem:

7.2.1.

Par piecām dzeltenām kartītēm vienā spēlē

70 – EUR

7.2.2

Par trīs sarkanām kartītēm vienā spēlē

100 – EUR

8. Ja spēlētājs vai oficiālā kluba persona diskriminē vai ceļ neslavu kādam attiecībā uz viņa ādas krāsu, valodu, reliģiju vai izdara kādu citu rasistisku darbību:

8.1 spēlētājam - diskvalifikācija uz 3 (trīs) mēnešiem, atkārtotā gadījumā – mūža diskvalifikācija;

8.2 oficiālajai personai - aizliegums atrasties komandu ģērbtuvēs un uz rezervistu soliņa 6 (sešus) mēnešus, atkārtotā gadījumā – mūža diskvalifikācija;

Klubs tiek sodīts:

pēc pirmā pārkāpuma – no 1400,- EUR;

pēc otrā pārkāpuma – no 4000,- EUR;

pēc trešā pārkāpuma – no 7000,- EUR.

9. Ja līdzjutēju grupa traucē spēles norisi, uzvedas nekorekti (lamājās, traucē skatītājiem u.t.t.) izraisa nekārtības tribīnēs (stadionā), mudina uz vardarbību – klubam sods no 280 līdz 700 EUR (ja nav iespējams identificēt, kura kluba līdzjutēji tie ir, tiek sodīts klubs – laukuma saimnieku komanda).

10. Spēlētājs vai oficiālā persona, kas vilto dokumentus vai arī izdara darbību, kas nav savienojama ar sporta ētiku tiek diskvalificēta no 12 (divpadsmit) mēnešiem līdz mūža diskvalifikācijai.

11. Jebkurš, kas no sevis jeb no trešās puses piedāvā, sola vai piešķir nepamatotu priekšrocību LFF institūcijai, spēles tiesnesim, spēlētājam jeb oficiālajai personai, ar nolūku pamudināt to uz LFF, UEFA vai FIFA reglamentu pārkāpumu, kā arī jebkurš, kas slepus iespaido spēles rezultātu, veidā, kas nav savienojams ar sporta ētiku, tiek sodīts ar 1400 EUR un diskvalifikāciju no 6 (sešiem) mēnešiem līdz mūža diskvalifikācijai.

12. Visiem spēlētājiem, futbola klubu vadītājiem un citām klubu oficiālajām personām, kas piedalās LFF organizētājās sacensībās, kā arī spēļu tiesnešiem un citām LFF oficiālajām personām, kas piedalās LFF sacensību organizēšanā ir aizliegts pašiem vai ar citu personu starpniecību veikt naudas likmes uz LFF organizēto sacensību spēlēm. Šī punkta pārkāpuma gadījumā tiek piemērots naudas sods no 700,- līdz 7000,- EUR un diskvalifikācija, sākot no 3 mēnešiem līdz mūža diskvalifikācijai.

13. Pamatojoties uz tiesneša ziņojumu, kā arī spēles protokolā fiksētajiem noraidījumiem un brīdinājumiem par izdarītajiem pārkāpumiem, pret spēlētājiem pielietojamas sekojošas soda sankcijas:

13.1 Spēlētājs, kas saņēmis 3 (trešo) brīdinājumu 3.līgas čempionāta spēlēs - diskvalifikācija uz vienu kalendāro spēli.

13.2 Par katriem nākošiem 2 (diviem) brīdinājumiem 3.līgas čempionāta spēlēs diskvalifikācija uz 1 (vienu) spēli un 30,- EUR naudas sods;

13.3 Spēlētājs, kas saņēmis 3 (trešo) brīdinājumu kausa izcīņā, tiek diskvalificēts uz vienu nākamo kausa spēli.

13.4 Ja spēlētājs vienā spēlē saņem brīdinājumu, pēc kura jāseko spēlētāja diskvalifikācijai (3, 5, 7, 9 utt.) un vienlaicīgi šajā spēlē tiek noraidīts no laukuma, tad par katru pārkāpumu seko atsevišķs sods un diskvalifikācija.

13.5 Spēlētājam, kas pāriet uz citu klubu sezonas laikā, saglabājas nedzēstie brīdinājumi.

 

14. Klubs tiek izslēgts no čempionāta:

14.1 par atkārtotu neierašanos uz kalendārā paredzēto spēli;

14.2 par rupjiem sporta ētikas un disciplīnas pārkāpumiem.

14.3 par nesamaksātu dalības maksu līdz nolikumā noteiktam termiņam.

15. DK ir tiesības pielietot speciālas sankcijas atsevišķu pārkāpumu gadījumos, kuri nav iekļauti Reglamentā.

16. Protesta gadījumā, pamatojoties uz 3. līgas čempionāta reglamentā noteikto kārtību, klubam ir jāiemaksā LFF bankas kontā 280,- EUR. Ja 24 stundu laikā pieteiktā protesta teksts netiek iesniegts LFF, tad 3.līgas, kā arī klubam, kurš piedalās Latvijas kausa izcīņā, tiek piemērots naudas sods 140,- EUR apmērā. Ja iesniegtais protests tiek apmierināts, klubam tiek atgriezti 50% no iemaksātās naudas.

17. Pārkāpjot LFF klubu licencēšanas noteikumus, klubs tiek sodīts atbilstoši LFF klubu licencēšanas noteikumu sankciju katalogam.

18. Visas soda sankcijas stājas spēkā no DK lēmuma pieņemšanas brīža. Piešķirtie naudas sodi ir jāapmaksā līdz nākamai kalendārai spēlei no DK lēmuma pieņemšanas dienas.

19. Diskvalifikācijas:

19.1. uz 1 spēli

 
 

- par 2 brīdinājumiem vienā spēlē;

                                                                

- par noraidījumu, kurš saņemts, liedzot

pretinieku komandas spēlētājam acīm redzamu iespēju gūt vārtus;

19.2. uz 2 spēlēm + 70,- EUR

- par ļoti rupju spēli;

 

- par aizvainojošu, nepieklājīgu vārdu, izteicienu vai žestu lietošanu;

 

- par mešanu citu personu virzienā ar priekšmetu (dubļiem, bumbu, pudeli, dvieli utt.);

19.4. uz 3 spēlēm + 100,- EUR

- par tīšu sitienu (ar roku, kāju, galvu utt.) pretiniekam;

 

- par izteiktiem draudiem (pretiniekam,

skatītājiem);

19.5. no 1 līdz 2 mēnešiem

vai līdz noteiktam laika periodam, atkarībā no pārkāpuma smaguma, diskvalifikācija un sods no 180,- EUR līdz 500,- EUR

- par agresīvu izturēšanos pret spēlētājiem, tiesnešiem, oficiālām personām, skatītājiem;

 

- par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos

tajā;

 

- par izteiktiem draudiem tiesnešiem;

 

- par spļaušanu pretiniekam, oficiālām

personām, skatītājiem;

19.6. no 4 līdz 7 mēnešiem un naudas sods no 700,- EUR līdz 1400,- EUR

- par uzbrukumu tiesnesim (ar elkoni, dūri, kāju, galvu utt.);

 

- par spļaušanu tiesnesim;

19.7. no 8 līdz 12 mēnešiem un naudas sods no 700,- līdz 1400,- EUR

- par provokāciju uz naidu vai vardarbību;

20. Visi LFF mājas lapā ievietotie DK lēmumi satur informatīvu raksturu.