LFF 3.LĪGAS VIDZEMES REĢIONA 2020. GADA ČEMPIONĀTA

R E G L A M E N T S

 

1. Mērķis un uzdevumi

1.1 Noskaidrot 2020.gada LFF Vidzemes reģiona 3.līgas uzvarētāju.

1.2 Palielināt jauniešu līdzdalību futbola sacensībās.

1.3 Popularizēt futbolu Latvijā, Vidzemes reģionā.

 

2. Sacensību vadība;

Sacensības organizē LFF kopā ar LFF reģionālo centru vadītājiem un tās vada LFF Sacensību

organizācijas komiteja, kurā ietilpst LFF Sporta direktors, LFF Sacensību nodaļas vadītājs, LFF Sacensību nodaļas speciālists un LFF Vidzemes FC vadītājs Andis Rozītis, saskaņā ar LFF Reglamentu “Par spēlētāju statusu un pārejām”, Disciplināro Reglamentu, Drošības Reglamentu, LFF nolikumu par futbolistu starptautiskajām pārejām (transfēriem), Futbola treneru kategoriju klasifikatoru (galv. trenerim jābūt C-LFF licencei) un šo Reglamentu.

Sacensību galvenais tiesnesis – LFF Vidzemes reģiona tiesnešu koordinators A. Utināns.

3. Vieta un laiks

3.1 2020.g. Vidzemes reģiona 3. līgas čempionāts notiks no 6. jūlija līdz 18. oktobrim, pēc iepriekš apstiprinātā kalendāra.

3.2 Lai pārceltu kalendāra spēli, jābūt nopietnam pamatojumam, kas tiek uzskatīts

kā ārkārtējs gadījums, ko kalendāra saskaņošanas laikā nevarēja paredzēt.

Ja kāda kluba sastāvā ir valsts jaunatnes izlašu spēlētāji vai kandidāti, tad uz šo izlašu spēlēm vai koptreniņiem izsaukto spēlētāju ( ne mazāk kā 3) komandai ir tiesības pārcelt kalendārā paredzētās 3. līgas spēles. Par izmaiņām jāziņo sacensību organizatoram.

Spēli drīkst pārcel ja tā sakrīt ar Latvijas kausa izspēles datumiem, kuri nav bijuši iepriekš paredzami ( komanda tikusi 3, 4, 5 kārtā).

3.3 Par iespējamām izmaiņām sac. organizatori un pretinieka komanda jāinformē ne vēlāk kā 7 dienas pirms kalendārā paredzētās spēles.

 

4. Dalībnieki

4.1.Čempionātā piedalās 7 Vidzemes un Rīgas reģiona futbola klubi - komandas, kuri apņemas pildīt šī Reglamenta prasības.

4.2 Visiem LFF Vidzemes reģiona 3. Līgas dalībniekiem ir saistošs LFF organizēto sacensību sanitārais protokols amatieru sacensībām. Sanitārais protokols ir neatņemama sastāvdaļa šim reglamentam.

4.3 Latvijas 3.līgas čempionātā var piedalīties klubi, kuri ir LFF biedri vai biedra kandidāti un LFF reģistrētie-licenzētie spēlētāji. Spēlētāja reģistrācijas apliecinājums ir elektroniskā licence COMET sistēmā, kuru pēc pieprasījuma ir jāuzrāda spēles galvenajam tiesnesim.

4.4 2020. gada sezonā LFF Vidzemes 3. Līgas čempionātā drīkst spēlēt virslīgas, pirmās līgas dublieru komandas. Viena kluba ietvaros, kur klubam ir Dublieru, 1. līgas vai 2. līgas komanda ir iespējama spēlētāju rotācija.

       Ja FK SMILTENE/BJSS – 2 komanda uzvar Vidzemes čempionātā, tiesības Vidzemi pārstāvēt 3. līgas finālturnīrā, iegūst 2. vietas ieguvēja komanda.

4.5 Katram klubam ir tiesības pieteikt neierobežotu skaitu spēlētāju, kuri nav federācijas sagatavotie spēlētāji. Vienlaicīgi laukumā ir jāatrodas vismaz 8 (astoņiem) spēlētājiem, kuri ir federācijas sagatavotie spēlētāji. Par federācijas sagatavotiem spēlētājiem tiek uzskatīti tie spēlētāji, kuri vecumā no 12 līdz 21 gadam ir bijuši reģistrēti kādā no LFF klubiem (pārtraukti vai nepārtraukti) vismaz 3 pilnas sezonas (no pirmās oficiālās spēles līdz pēdējai oficiālajai spēlei) vai 36 mēnešus. Spēlētāji ar Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības valsts pasi 3. līgas ietvaros tiek reģistrēti kā federācijas sagatavotie spēlētāji. Gadījumā, ja noraidījumu saņem spēlētājs, kurš ir federācijas sagatavotais spēlētājs, vai arī, ja šāds spēlētājs gūst traumu pēc tam, kad ir veikts reglamentā atļauto maiņu skaits, tad obligātais federācijas sagatavoto spēlētāju skaits attiecīgi samazinās. Gadījumā, ja noraidījumu saņem spēlētājs, kurš nav federācijas sagatavotais spēlētājs, vai arī, ja šāds spēlētājs gūst traumu pēc tam, kad ir veikts reglamentā atļauto maiņu skaits, tad obligātais federācijas sagatavoto spēlētāju skaits nesamazinās.

4.5 15 gadus veci ( 2005. g. dz.) spēlētāji var piedalīties tikai ar ārsta atļauju un vecāku piekrišanu (šīs atļaujas jāuzrāda spēles tiesnesim);

4.6 Katras komandas vadība atbild par savas komandas spēlētāju veselības stāvokli spēles laikā un ārpus tās: apdrošināšanu, Covid – 19 tests, citiem ar spēlētāju veselību saistītiem jautājumiem;

4.7 Spēlētājs var būt pieteikts vienlaicīgi tikai vienā 3. līgas čempionāta komandā. Ja kāds Vidzemes 3.līgas čempionāta futbolists ir vienlaicīgi spēlējis kādā citā 3.līgas komandā (sava vai cita reģiona) viņš tiek diskvalificēts;

4.8 Sacensību laikā var tikt veikta tā fotografēšana un/vai filmēšana. Uzņemtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes vajadzībām LFF mājas lapā vai tās partneru sociālajos tīklos. Katrs sacensību dalībnieks - futbola klubs, piesakoties sacensībām, apliecina, ka saņēmis savu pieteikto spēlētāju/spēlētāju vecāku piekrišanu personas datu apstrādei un ir tiesīgs datus nodot Latvijas Futbola Federācijai, pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu.

5. Spēlētāju pārejas:

5.1 spēlētājs pāriet uz citu klubu drīkst tikai pārejas periodā:


un 1.jūlijs 2020. gads – 21.augusts
2020. gads

5.2 Par pamatu pārejai ir spēlētāja pārejas kartes noformēšana un reģistrēšana LFF COMET;

 

6. Pieteikumi

6.1 Komandu iepriekšējie pieteikumi iesniedzami līdz 26.martam sacensību vadītājam

pa e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

6.2 Vārdiskie pieteikumi, kuros jāuzrāda spēlētāja vārds, uzvārds, dzimšanas datums, galvenā trenera vārds un uzvārds, licence, telefona Nr., oficiālais kluba e-pasts un spēļu

       laukuma adrese jāiesniedz līdz 2. jūlijam. Vārdiskie sastāvi jāievada sistēmā COMET līdz 6. jūlijam.

6.3 Papild pieteikumus pieņem līdz 21. septembrim;

6.4 Spēlētāju skaits pieteikumā nav ierobežots;

 

7. Sacensību rīkošanas kārtība

7.1 LFF Vidzemes reģiona 3. līgas čempionāts noritēs divos riņķos no 6. jūlija līdz 18. oktobrim. Sacensību uzvarētājs iegūst tiesības piedalīties 3.līgas finālturnīrā, kas noritēs pēc 18. oktobra divos posmos( priekšsacīkstes un fināls).

7.2 Sacensības notiek pēc pastāvošiem FIFA noteikumiem, spēles laikā tiek atļautas

7 spēlētāju maiņas.

7.3 Komanda-saimnieks nodrošina kārtību stadionā, 3 spēles bumbas un 2 bumbu padevējus.

7.4 Komanda-saimnieks nodrošina pretinieku komandai iespēju pēc spēles izmantot higiēnas prasībām atbilstošas dušas un sanitāro mezglu.

7.5 Komanda-saimnieks nodrošina tiesnešu vajadzībām portatīvo datoru un patstāvīgu interneta pieslēgumu.

7.6 Spēles protokols jāizpilda LFF spēļu apkalpošanas sistēmā „COMET” 30 min. līdz spēles sākumam.

7.8 Sīkāku traumu gadījumos, medicīnisko palīdzību spēlētājiem sniedz komandu ārsti (medmāsas). Medicīniskā palīdzība nepieciešamības gadījumā jāsniedz arī viesu komandas spēlētājiem. Laukuma saimniekiem obligāti jābūt nokomplektētai pirmās palīdzības medicīniskajai somai. Nopietnu traumu gadījumos laukuma saimnieku komanda nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu, tel. 113.

7.9 Komanda „laukuma saimnieks” pirmais nosaka formas krāsu, kādā tā piedalīsies sacensībās. Vienas komandas spēlētājiem ir jābūt vienādiem formas tērpiem.

7.10 Gadījumā, ja uz čempionāta kalendārā paredzēto spēli nevar ierasties čempionātam pieteiktais C - LFF treneris, tad komandai ir jānodrošina oficiālās personas atrašanās uz komandas soliņa un jāiekļauj minētā oficiālā persona spēles protokolā.

7.11 Uz rezervistu soliņa spēles laikā var atrasties 7 (septiņi) spēlētāji un 6 (sešas) kluba oficiālās personas, kuras ir ierakstītas spēles protokolā. Ja oficiālā persona pēc tiesnešu aizrādījuma neieņem viņam paredzēto vietu, spēle tiek pārtraukta līdz tiesnešu aizrādījuma izpildei.

7.12 Spēles laikā rezerves spēlētājiem, treneriem un oficiālajām personām jāatrodas viņiem

paredzētajās speciālajās vietās, kuras nodalāmas no skatītājiem.

7.13 Rezervistu (vienlaikus ne vairāk kā 3, vienādi apģērbti un bez bumbām) iesildīšanas vietu pirms spēles nosaka spēles tiesnesis.

7.14 Noraidītais spēlētājs vai oficiālā persona nedrīkst atrasties uz rezervistu soliņa, vai tā tuvumā un tai nekavējoties jādodas uz ģērbtuvēm.

7.15 Stadionā, kurā tiek sarīkota spēle, jābūt:

- atbilstoši Spēles noteikumiem sagatavotam futbola laukumam (vismaz 30 minūtes pirms spēles sākuma);

- ģērbtuvei katrai komandai ar dušām un silto ūdeni;

- izolētai tiesnešu istabai ar nepieciešamām ērtībām un dzeramo ūdeni.

 

8. Protesti

8.1 Protesta iesniegšanu fiksē spēles protokolā 30 min. laikā pēc spēles.

8.2 Protests rakstiskā veidā, kuru paraksta oficiālais komandas pārstāvis un kur jābūt izsmeļošai motivācijai, 24 stundu laikā tieši vai pa e-pastu jānogādā sac. vadītājam
A. Rozītim

8.3. Protestus izskatīšanai nepieņem, ja tie iesniegti par 11 metru soda sitienu, "aizmugures stāvokli", ieskaitītiem vai neieskaitītiem vārtiem.

9. Tiesneši

Uz Vidzemes čempionāta spēlēm tiesneši tiek nozīmēti no LFF licencēto tiesnešu saraksta, kuru nozīmēšanu veic sacensību galvenais tiesnesis A. Utināns.

Tiesnešu lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne

komandu oficiālie pārstāvji.

 

10. Uzvarētāju noteikšana

10.1 Komandu vietas nosaka pēc lielākās punktu summas, kur par uzvaru tiek doti 3 punkti, par neizšķirtu -1 p. par zaudējumu 0 p;

10.2 Vienāda punktu skaita gadījumā divām vai vairākām komandām augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai ir:

1. Labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība, iegūtie vārti);

2. Vairāk uzvaru visās spēlēs;

3. Labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;
           
4. labāks “Fair - Play” rādītājs čempionātā.

10.3 Komanda, kura izstājas vai tiek izslēgta no čempionāta, atlikušajās spēlēs saņem zaudējumus ar 0:3, ja komanda ir izspēlējusi ( patiesi - reāli notikušas)50% spēļu. Pārējos gadījumos spēļu rezultāti tiek anulēti.

 

 

11. Apbalvošana

1.-3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem;

1.-3. vietu ieguvēju komandu spēlētāji un treneri ( 25 cilvēki) tiek apbalvoti ar medaļām;

Ar speciālām balvām tiek apbalvoti: čempionāta labākais spēlētājs, labākais vārtu guvējs, labākais vārtsargs, labākais aizsargs, labākais pussargs un labākais uzbrucējs.

 

12. Finansiālie noteikumi

12.1 Čempionāts tiek organizēts uz pilnīgas pašfinansēšanās noteikumiem;

12.2 Komandām dalības maksa ir 1090 EUR ( viens tūkstotis deviņdesmit eiro, ietverta tiesnešu maksa);

12.3 Dalības maksas jānomaksā līdz 1.septembrim, ja līdz minētam datumam komanda dalības maksu nesamaksā, tā automātiski tiek izslēgta no čempionāta.

            

13. Sacensību īpašuma tiesības

13.1 Visas tiesības attiecībā uz sacensību organizēšanu, kā arī visi dati un statistika (tostarp datubāzes, kurās šie dati tiek glabāti) saistībā ar spēlēm un spēlētāju piedalīšanos 3. Līgas čempionātā ir tikai un vienīgi LFF īpašums. Bez rakstiskas LFF piekrišanas nevienam nav tiesību piekļūt vai nodrošināt piekļuvi šādu datu iegūšanai. Iepriekšminētais aizliegums neattiecas uz Klubiem, ja dati tiek iegūti, lai tos izmantotu tikai savas komandas un spēlētāju sagatavošanā, kā arī amatpersonu instruēšanā, izslēdzot jebkādu citu šo datu izmantošanas veidu.

13.2 LFF ir ekskluzīvs 3. Līgas čempionāta juridisko un faktisko komerctiesību īpašnieks. Komerctiesības sevī ietver – mediju tiesības, datu tiesības, jebkuras citas komerctiesības.

13.3 Klubiem ir tiesības izmantot 3. Līgas čempionāta komerctiesības, saņemot iepriekšēju rakstisku LFF piekrišanu.

13.4 LFF ir ekskluzīva visu intelektuālā īpašuma tiesību īpašniece, tostarp jebkādas pašreizējās vai nākotnes tiesības uz visiem 3. Līgas čempionāta audio un vizuālo materiālu veidiem, nosaukumiem, logotipiem, zīmoliem, mūziku, talismaniem, medaļām, plāksnēm, piemiņas priekšmetiem, trofejām un citiem atbilstošiem elementiem.

13.5 Jebkura iepriekš minēto tiesību izmantošana iespējama, saņemot iepriekšēju rakstisku LFF piekrišanu, un tai jāatbilst visiem LFF izvirzītajiem nosacījumiem.

13.6 LFF ir tiesīga deleģēt jebkuras šajā Reglamentā noteiktās tiesības, slēdzot attiecīgu līgumu.


Latvijas Futbola federācijas Disciplinārais reglaments

3. līga, Vidzemes reģions

Pielikums Nr.1

1. LFF 3. līgas un Latvijas kausa izcīņā brīdinājumi tiek skaitīti atsevišķi.

1.1. Spēlētājs pēc noraidījuma 3. līgas vai kausa izcīņas spēlē, nevar piedalīties kluba vienā             vai vairākās nākošajās 3. līgas vai kausa izcīņas spēlēs - sacensībās, kurās viņš šo               noraidījumi ir saņēmis (izņemot p.p. 19.5.,19.6.,19.7. minēto pārkāpumu gadījumos).
1.2. Spēlētājs pēc noraidījuma par pārkāpumiem, norādītiem p.p. 19.5.,19.6.,19.7., tiek   diskvalificēts un nevar piedalīties jebkurās LFF organizētajās sacensībās līdz DK noteiktam laika periodam.

1.3. 3.līgas čempionāta laikā saņemtās disciplinārās sankcijas neattiecas uz pārspēlēm par tiesībām piedalīties 2. līgas čempionātā, izņemot no p.19.2 līdz p.19.7. paredzēto pārkāpumu.

2. Ja noraidījumi, kuri paredzēti p.p. 19.5.,19.6.,19.7. ir pēdējā Latvijas kausa spēlē, tad spēlētājs tiek diskvalificēts uz nākošo LFF organizēto sacensību spēli (spēlēm) un DK ziņo klubam konkrētu diskvalifikācijas dienu un sacensības.

3. Ja spēlētājs tiek noraidīts 3. līgas čempionāta pēdējā spēlē vai pārspēlēs par tiesībām piedalīties 2. līgas čempionātā (izņemot par diviem brīdinājumiem 1 (vienā) spēlē vai par noraidījumu, kurš saņemts, liedzot pretiniekam acīmredzamu iespēju gūt vārtus) spēlētāja diskvalifikācija pāriet uz nākamo attiecīgo čempionātu vai Latvijas kausa izcīņu, kuram spēlētājs tiek pieteikts. Informācija par diskvalificētajiem spēlētājiem tiek publicēta LFF mājas lapā.

4. Spēlētāju diskvalifikācija pēc kārtējā brīdinājuma saņemšanas sezonas pēdējā 3.līgas čempionāta vai Latvijas kausa izcīņas spēlē, nepāriet uz nākamo sezonu, un brīdinājumi anulējas.

5. Klubi atbild par:

5.1. precīzu LFF Vidzemes reģiona 3. līgas čempionāta apstiprinātā Reglamenta izpildi;

5.2. kārtības nodrošināšanu sporta bāzē līdz spēles sākumam, spēles laikā un pēc tās, līdz abas komandas, tiesneši un līdzjutēji ir atstājuši stadionu;

5.3 par disciplināro sankciju uzskaiti;

5.4 par komandas spēlētājiem, kas iziet laukumā uz kārtējo LFF organizēto spēli;

6. Klubam ieskaita zaudējumu ar 0:3( ja zaudējums lielāks par 0:3, atstāj spēles rezultātu) un piešķir naudas sodu par:

6.1.

Neierašanos uz kārtējo spēli bez attaisnojošiem iemesliem

150,- EUR

6.2.

Ja komanda atsakās spēlēt vai turpināt iesākto spēli

150,- EUR

6.3.

Spēles laukuma neatbilstību (laukuma saimnieku vainas dēļ) spēles sarīkošanas prasībām (nosaka galvenais tiesnesis )

150,- EUR

6.4.

Spēles pārtraukšanu konkrēta kluba spēlētāju vai oficiālo personu nedisciplinētības dēļ

150,- EUR

6.5.

Ja spēle netiek pabeigta sakarā ar nekārtībām sacensību vietā

150,- EUR un stadiona slēgšana uz noteiktu laiku

6.6.

Diskvalificēta, pieteikumā vai spēles protokolā nepieteikta spēlētāja piedalīšanos spēlē

100,- EUR

6.7.

Ja spēle nenotika sakarā ar to, ka viesu komanda nevar nodrošināt krāsas ziņā atšķirīgu spēļu formas tērpu

100,- EUR

7. Klubs tiek sodīts:

7.1. Ja sporta bāzē, kurā tiek sarīkota spēle, atbilstoši sacensību reglamentu prasībām nav:

7.1.1.

Bumbu padevēji

20,- EUR

7.1.2.

Rezerves spēlētāju un kluba oficiālo personu vieta

30,- EUR

7.1.3.

Medicīniskā palīdzība spēlētājiem atbilstoši sacensību reglamentam

50,- EUR

7.1.4.

3 (trīs) bumbas

50,- EUR

7.1.5.

Neievērota sabiedriskā kārtība, skatītāju iejaukšanās spēlē

70 - EUR

7.2. par spēles pārkāpumiem:

7.2.1.

Par piecām dzeltenām kartītēm vienā spēlē

70 – EUR

7.2.2

Par trīs sarkanām kartītēm vienā spēlē

100 – EUR

8. Ja spēlētājs vai oficiālā kluba persona diskriminē vai ceļ neslavu kādam attiecībā uz viņa ādas krāsu, valodu, reliģiju vai izdara kādu citu rasistisku darbību:

8.1 spēlētājam - diskvalifikācija uz 3 (trīs) mēnešiem, atkārtotā gadījumā – mūža diskvalifikācija;

8.2 oficiālajai personai - aizliegums atrasties komandu ģērbtuvēs un uz rezervistu soliņa 6 (sešus) mēnešus, atkārtotā gadījumā – mūža diskvalifikācija;

Klubs tiek sodīts:

pēc pirmā pārkāpuma – no 1400,- EUR;

pēc otrā pārkāpuma – no 4000,- EUR;

pēc trešā pārkāpuma – no 7000,- EUR.

9. Ja līdzjutēju grupa traucē spēles norisi, uzvedas nekorekti (lamājās, traucē skatītājiem u.t.t.) izraisa nekārtības tribīnēs (stadionā), mudina uz vardarbību – klubam sods no 280 līdz 700 EUR (ja nav iespējams identificēt, kura kluba līdzjutēji tie ir, tiek sodīts klubs – laukuma saimnieku komanda).

10. Spēlētājs vai oficiālā persona, kas vilto dokumentus vai arī izdara darbību, kas nav savienojama ar sporta ētiku tiek diskvalificēta no 12 (divpadsmit) mēnešiem līdz mūža diskvalifikācijai.

11. Jebkurš, kas no sevis jeb no trešās puses piedāvā, sola vai piešķir nepamatotu priekšrocību LFF institūcijai, spēles tiesnesim, spēlētājam jeb oficiālajai personai, ar nolūku pamudināt to uz LFF, UEFA vai FIFA reglamentu pārkāpumu, kā arī jebkurš, kas slepus iespaido spēles rezultātu, veidā, kas nav savienojams ar sporta ētiku, tiek sodīts ar 1400 EUR un diskvalifikāciju no 6 (sešiem) mēnešiem līdz mūža diskvalifikācijai.

12. Visiem spēlētājiem, futbola klubu vadītājiem un citām klubu oficiālajām personām, kas piedalās LFF organizētājās sacensībās, kā arī spēļu tiesnešiem un citām LFF oficiālajām personām, kas piedalās LFF sacensību organizēšanā ir aizliegts pašiem vai ar citu personu starpniecību veikt naudas likmes uz LFF organizēto sacensību spēlēm. Šī punkta pārkāpuma gadījumā tiek piemērots naudas sods no 700,- līdz 7000,- EUR un diskvalifikācija, sākot no 3 mēnešiem līdz mūža diskvalifikācijai.

13. Pamatojoties uz tiesneša ziņojumu, kā arī spēles protokolā fiksētajiem noraidījumiem un brīdinājumiem par izdarītajiem pārkāpumiem, pret spēlētājiem pielietojamas sekojošas soda sankcijas:

13.1 Spēlētājs, kas saņēmis 3 (trešo) brīdinājumu 3.līgas čempionāta spēlēs - diskvalifikācija uz vienu kalendāro spēli.

13.2 Par katriem nākošiem 2 (diviem) brīdinājumiem 3.līgas čempionāta spēlēs diskvalifikācija uz 1 (vienu) spēli un 30,- EUR naudas sods;

13.3 Spēlētājs, kas saņēmis 3 (trešo) brīdinājumu kausa izcīņā, tiek diskvalificēts uz vienu nākamo kausa spēli.

13.4 Ja spēlētājs vienā spēlē saņem brīdinājumu, pēc kura jāseko spēlētāja diskvalifikācijai (3, 5, 7, 9 utt.) un vienlaicīgi šajā spēlē tiek noraidīts no laukuma, tad par katru pārkāpumu seko atsevišķs sods un diskvalifikācija.

13.5 Spēlētājam, kas pāriet uz citu klubu sezonas laikā, saglabājas nedzēstie brīdinājumi.

 

14. Klubs tiek izslēgts no čempionāta:

14.1 par atkārtotu neierašanos uz kalendārā paredzēto spēli;

14.2 par rupjiem sporta ētikas un disciplīnas pārkāpumiem.

14.3 par nesamaksātu dalības maksu līdz nolikumā noteiktam termiņam.

15. DK ir tiesības pielietot speciālas sankcijas atsevišķu pārkāpumu gadījumos, kuri nav iekļauti Reglamentā.

16. Protesta gadījumā, pamatojoties uz 3. līgas čempionāta reglamentā noteikto kārtību, klubam ir jāiemaksā LFF bankas kontā 280,- EUR. Ja 24 stundu laikā pieteiktā protesta teksts netiek iesniegts LFF, tad 3.līgas, kā arī klubam, kurš piedalās Latvijas kausa izcīņā, tiek piemērots naudas sods 140,- EUR apmērā. Ja iesniegtais protests tiek apmierināts, klubam tiek atgriezti 50% no iemaksātās naudas.

17. Pārkāpjot LFF klubu licencēšanas noteikumus, klubs tiek sodīts atbilstoši LFF klubu licencēšanas noteikumu sankciju katalogam.

18. Visas soda sankcijas stājas spēkā no DK lēmuma pieņemšanas brīža. Piešķirtie naudas sodi ir jāapmaksā līdz nākamai kalendārai spēlei no DK lēmuma pieņemšanas dienas.

19. Diskvalifikācijas:

19.1. uz 1 spēli

 
 

- par 2 brīdinājumiem vienā spēlē;

                                                                

- par noraidījumu, kurš saņemts, liedzot

pretinieku komandas spēlētājam acīm redzamu iespēju gūt vārtus;

19.2. uz 2 spēlēm + 70,- EUR

- par ļoti rupju spēli;

 

- par aizvainojošu, nepieklājīgu vārdu, izteicienu vai žestu lietošanu;

 

- par mešanu citu personu virzienā ar priekšmetu (dubļiem, bumbu, pudeli, dvieli utt.);

19.4. uz 3 spēlēm + 100,- EUR

- par tīšu sitienu (ar roku, kāju, galvu utt.) pretiniekam;

 

- par izteiktiem draudiem (pretiniekam,

skatītājiem);

19.5. no 1 līdz 2 mēnešiem

vai līdz noteiktam laika periodam, atkarībā no pārkāpuma smaguma, diskvalifikācija un sods no 180,- EUR līdz 500,- EUR

- par agresīvu izturēšanos pret spēlētājiem, tiesnešiem, oficiālām personām, skatītājiem;

 

- par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos

tajā;

 

- par izteiktiem draudiem tiesnešiem;

 

- par spļaušanu pretiniekam, oficiālām

personām, skatītājiem;

19.6. no 4 līdz 7 mēnešiem un naudas sods no 700,- EUR līdz 1400,- EUR

- par uzbrukumu tiesnesim (ar elkoni, dūri, kāju, galvu utt.);

 

- par spļaušanu tiesnesim;

19.7. no 8 līdz 12 mēnešiem un naudas sods no 700,- līdz 1400,- EUR

- par provokāciju uz naidu vai vardarbību;

20. Visi LFF mājas lapā ievietotie DK lēmumi satur informatīvu raksturu.