2016. GADA VIDZEMES 3. LĪGAS ČEMPIONĀTA

R E G L A M E N T S/projekts

 

 1. Mērķis un uzdevumi

1.1 Noskaidrot 2016.gada Vidzemes 3. līgas uzvarētāju;

1.2 Palielināt jauniešu līdzdalību sacensībās;

1.3 Popularizēt futbolu Vidzemes reģionā.

 

2. Sacensību vadība;

Sacensības organizē un vada Vidzemes reģiona vadītājs Andis Rozītis.

 

3. Vieta un laiks

3.1 2016.g. Vidzemes 3. līgas čempionāts notiks no 1. maija līdz 30. septembrim, pēc iepriekš apstiprinātā kalendāra;

3.2 Lai pārceltu kalendāra spēli, jābūt nopietnam pamatojumam, kas tiek uzskatīts

kā ārkārtējs gadījums, ko kalendāra saskaņošanas laikā nevarēja paredzēt.

Par iespējamām izmaiņām sac. organizatori un pretinieka komanda jāinformē ne vēlāk kā 7 dienas pirms kalendārā paredzētās spēles.

 

4. Dalībnieki

4.1Čempionātā piedalās Vidzemes futbola klubi - komandas, kuri apņemas pildīt šī Reglamenta prasības;

4.2 Čempionātā var piedalīties pieteiktie spēlētāji, kuriem ir licences un tie ir sasnieguši 16 gadu vecumu;

4.315 gadu veci spēlētāji (2001. g.) var piedalīties tikai ar ārsta atļauju un vecāku piekrišanu (šīs atļaujas jāuzrāda spēles tiesnesim);

4.4 Čempionātā drīkst piedalīties 3, Līgas spēlētāji, kuriem ir tiesības stažēties 2.līgas klubos, saglabājot piederību savam klubam;

4.5 Ja kāds 3. līgas čempionāta futbolists ir vienlaicīgi spēlējis kādā citā 3. līgas komandā (sava vai cita reģiona) viņš tiek diskvalificēts.

4.6 Pirmās līgas komandās pieteiktie spēlētāji 3. līgas sacensībās piedalīties NEDRĪKST!!!

izņemot 2000. un 2001. gada zēnus.

 

5. Spēlētāju pārejas:

5.1 Spēlētājs pāriet uz citu klubu drīkst tikai pārejas periodā:

1.novembris – 1.maijs

5.2 Par pamatu pārejai ir spēlētāja iesniegums iepriekšējam klubam un kluba brīvlaišanas vēstule (spēlētāja finansiālo un materiālo saistību nokārtošanas ar iepriekšējo klubu);

5.3 Jaunais klubs uz minēto dokumentu pamata noformē jaunu spēlētāja licenci.

 

 

6. Pieteikumi

 

6.1 Komandu iepriekšējie pieteikumi iesniedzami līdz 5.aprīlim sacensību vadītājam pa

e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.2 Vārdiskie pieteikumi jāiesniedz līdz 2016. gada 15.maijam.

6.3 Papildu pieteikumus pieņem visas sezonas laikā.

6.4 Spēlētāju limits pieteikumā nav ierobežots.

6.5 Pieteikumā jāuzrāda komandas stadiona (laukuma) adrese, oficiālas personas vārds, uzvārds, telefons, e-pasta adrese

 

7. Sacensību rīkošanas kārtība

 

7.1 Vidzemes 3. līgas sacensības noritēs divos vai trīs riņķos ar spēlēm savā un pretinieka laukumā;

7.2 Sacensības notiek pēc pastāvošiem FIFA noteikumiem, spēles laikā tiek atļautas

7 spēlētāju maiņas;

7.3 Komanda-saimnieks nodrošina kārtību stadionā, 3.spēles bumbas un bumbu padevējus;

7.4 Komandas pārstāvjiem ir jāaizpilda un jāparaksta spēles protokols 30 min. līdz spēles sākumam, uzrādot spēlētāju licences-dalībnieku kartes un nokomplektētu medicīnas somu spēles tiesnesim;

7.5 Komanda „laukuma saimnieks” pirmais nosaka formas krāsu, kādā tā piedalīsies sacensībās;

7.6 Sabiedrisko kārtību stadionā pirms spēles, spēles laikā un pēc spēles nodrošina komanda „laukuma saimnieks”.

 

8. Protesti

 

8.1 Protesta iesniegšanu fiksē spēles protokolā 15 min. laikā pēc spēles;

8.2 Rakstiskā protestā, kuru paraksta oficiālais komandas pārstāvis un kur jābūt izsmeļošai motivācijai, 24 stundu laikā tieši vai pa e-pastu jānogādā sac. vadītājam;

8.3 Ja protests tiek apmierināts, komandai nauda tiek atgriezta.

 

9. Tiesneši

 

Spēles tiesā tiesneši un asistenti, kurus nozīmē LFF Vidzemes reģiona tiesnešu koordinators.

Tiesnešu lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne

komandu oficiālie pārstāvji.

 

10. Uzvarētāju noteikšana

 

10.1 Komandu vietas nosaka pēc lielākās punktu summas, kur par uzvaru tiek doti 3 punkti, par neizšķirtu -1 p. par zaudējumu 0 p.;

10.2 Vienāda punktu skaita gadījumā divām vai vairākām komandām augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai ir:

1. Labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība, iegūtie vārti);

2. Vairāk uzvaru visās spēlēs;

3. Labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;

10.3 Komanda, kura izstājas vai tiek izslēgta no čempionāta, atlikušajās spēlēs saņem zaudējumus ar 0:3, ja komanda ir izspēlējusi 50% spēļu. Pārējos gadījumos spēļu rezultāti tiek anulēti.

 

11. Apbalvošana

 

1.-3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem.

1.-3. vietu ieguvēju komandu spēlētāji un treneri ( 20 cilvēki) tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām.

12. Finansiālie noteikumi

 

12.1 Čempionāts tiek organizēts uz pilnīgas pašfinansēšanās noteikumiem.

12.2 Komandām dalības maksa: - 250 EUR

12.3 Tiesnešu apmaksa 50 EUR par vienu spēli (tiesnesis laukumā 20 EUR, asistenti –

10+ 10 EUR) un tiesnešu ceļa izdevumu apmaksa 10 EUR.

12.4 Dalības maksa pilnā apjomā jānomaksā līdz 1.jūnijam!!!